Les truffes de Stefan; NaNat17 

 

Voici le planning pour ce semestre

plan v8

plan v10

plan v11

plan v12

plan v13

 

jeudi 12/04 + vendredi 13/04: ingen läxa denna vecka;  

projet Seconde fin du semestre avril-mai :

Arbetsuppgifter följande veckor. Ett miniprojekt där du skall välja ett ämne du vill skriva och arbeta med. I uppgiften ingår att du arbetar med din presentation skriftligt och muntligt; att du går igenom ord och grammatik. Detta arbete skall sedan presenteras MUNTLIGT i mindre grupper (om några vill göra inför hela klassen går det bra, men bara några stycken, annars hinner vi inte med allt); vill man absolut INTE göra någon muntlig redovisning, inte heller för en mindre grupp, får man göra det med Stefan på överenskommen tid.

Arbetet presenteras SKRIFTLIGT i någon form (en powerpoint, en uppsats, en teaterpjäs med skrivet manus, en tuto etc).

Arbetet är ganska fritt och man kan t.ex. välja att läsa en bok, se förslag nedan, eller en egen utvald bok som man senare redovisar.

Arbetet skall omfatta ca 3 veckors lektionstid med ingående läxor. Arbetsprocessen är viktig och redovisa regelbundet hur du går tillväga och hur långt du kommit för Stefan. Spara och skicka in även ofärdiga uppgifter. Vra noga med källor.

Det som är kvar av steg 3 är: (flera av dessa moment kan ingå i det lilla projektarbetet)

·       några tidningsartiklar/texter

·       se till att man behärskar verben i olika tempus

·       konjunktiv

·       personliga pronomen

·       muntliga övningar

·       hörövningar

·       titta på téléfilm

 

moment 1

göra sig förstådd i olika muntliga situationer, på apoteket, på järnvägsstationen, i tunnelbanan, på muséet etc; kunna ställa frågor och besvara frågor

moment 2

prata och diskutera vardagliga ämnen, berätta utifrån t.ex. en tidning om något som hänt i Sverige eller Frankrike

moment 3

lyssna och förstå talad franska i form av film, teveinslag, berättelser etc; läxuppgift att titta på ett avsnitt av Plus Belle La Vie och försöka förstå handlingen

 

TDI (travail dirigé individuel)

film/media

göra en liten film, eller olika reklaminslag på franska; ämnet kan vara nästan vad som helst (presentera Västerås på franska) skriva manus, skriva upp viktiga glosor, skriva och utveckla sitt språk i vardagliga situationer; spelas in om presenteras för klassen

powerpoint

fördjupa sig inom ett ämnesområde (fransk sångare, idrottsman, den franska maten, en stad, ett fransktalande land etc) som sedan presenteras i olika former: en ppt, en film, ett vanligt worddokument, en teaterpjäs

teater

skriva egna sketcher, eller en pjäs, göra om en känd pjäs, använda en känd eller okänd pjäs som man spelar upp; gör en pjäs som förklarar de franska verben, spela upp en pjäs av Molière, en dag på Kopparlunden etc

undervisa

planera, förbereda och genomföra lektioenr i franska för t.ex. åk 8

text- och bokläsning

läsa vanliga texter, gå igenom, förstå, muntligt återberätta och lära sig grammatiken

 

tidsplanering:

TDI: avril

moment 1-3: mai

Kurskod: MODXXX03 Kursen moderna språk 3 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

Reception

Produktion och interaktion

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

 

la semaine 15a

1.    n3Noetmoi1 vidéo lido1

2.    No exercices

3.    No vidéo lecture

4.    No extrait1

5.    No extrait2

6.    No audio

7.    Nopage63

8.    Nopage71

9.    Nodemande-parentsllido17

10.projet Seconde

11.construcphrases1

12.grammaire site

13.professeur Phifix

14.construphrases2

15.grammaire ex

16.gram complète

17.Delphine de Vigan faux

18.Delphine de Vigan vrai

19.Delphine de Vigan sué

20.verbes44toustemps

21.verbes44toustempsdiades

22.verbestoustempsdiaordre

23.verbestoustempstabl

24.verbestousécrire

25.verbes et temps1

26.bdtout1 – bdtout2

27.compniv3classique

28.pronomsperso3

29.pronomsperso4blanc

30.verbesirr en ordre

31.verbes irrég+phrases

32.verbesirr+phrases1

33.några konjunkt3 - blanc

34.compvt2

35.le subjonctif

36.le verbe fêter

37.mots impos

38.vardagsdialoger

39.oraux

40.skilsmässa-fb+2

41.pour/contre Facebook?

42.fb: text – ljud

43.argent

44.Cyprien facebook;

45.n3bd - liste

46.n3article1

47.n3article2

48.n3article3

49.n3article4

50.vidéo choco losc68

51.nos chers voisins9

 

 

 

 

 

 

 

avant Pâques:

1.    n3c3 50 verbes

2.    cn-site complet

3.    100verbes

4.    liens cn – länkar nationella proven

5.    quelques panneaux 0318

6.    1750mots

7.    1000mots

8.    1500motscourants

9.    liste mots

10.Joséphine ange gardien - film

11.1000mots avec diffic

12.voc sentiments

13.fiches vocabulaire

14.tâches ménagères

15.verbes2 – verbes3

16.verbes actions télé verbes4

17.verbes5

18.préfixes1 – 2 – 3 - 4

19.préfixes ex en ligne

20.le petit écolier histoire – v1

21.LU vidéo forme – vidéo2

22.lu 52 dents – historie-lu

23.noschersvoisi6v3  

24.Totov10v3

25.n4grammaire54

26.veganisme1 – veganisme2

27.veganisme3 – veganisme4

28.vocabulaire du goût1

29.définitions vég etc

30.débat vidéo1 – vidéo2

31.débat véganisme

32.véganisme6débat

33.véganisme8

34.pourquoi je suis végan

35.manger-voc1 – voc2

36.discussion-dialogue-voc

37.manger3 – manger4

38.faitsdivers11

39.faitsdivers12

40.Daval1 – Daval2 – Daval3

41.Jonathann Daval vidéo1

42.Jonathann Daval1

43.violeur de la Sambre1

44.violeur de la Sambre2

45.tests et examens

46.audio resto1 - 2

47.site exercices

48.site exercices + audio

49.vocabulaire1site

50.languefr sitefle

51.cn-public

52.övningar med verben être-avoirviktiga fraser2; lyssna på les 3 cochons; läsa en saga; berätta till bilder1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6-beskriva muntligt och skriftligt; hörövningar från teve+le camembert*;

53.läxa: jours fériés

54.jours fériés vidéo

55.jours fériés article

56.n-verbestemps1

57.verbes-devoir

58.AriolstationTotov3

59.raconter et écrire

60.fiches heml

61.famille disp Orvault1

62.petit test

63.famille Orvault 2

64.Orvaultvidéo1 – 2 - 3

65.altércation bus

66.manque verbes

67.manquen45

68.manque motsutiles2

69.Jeanne d’Arc

70.pomme de terre 3

71.histoire pomme de te

72.pommedeterre vidéo

73.texte: pommes de terre

74.jours fériés

75.texte: pommes de terre

76. décrire des images

77. jeu34jeu45jeu55

78. jeu de l’oie

79. jouer aux questions cachées

80. regarder couple ou pas couple11

81. grille-être/avoir

82. oral-tableau

 

 

 läsa och förstå olika skyltar :

sncf 1

sncf 2

sncf 3

stationne

stationner

télé 1

train 1

train 2

train 3

enseigne 2806

enseigne 2808

enseigne 2815

enseigne 2825

enseigne 2827

enseigne 2832

enseigne 2833

enseigne 2887

enseigne

 

hörövningar på järnvägsstationen; situation: ha ont i halsen;  situationer att lösa muntligt; läsa text: café-croissantvardagsdialoger med grammatik

 

 

 

 

 

 

1.    RAPPEL !!! devoir pour JEUDI 08/02 : les verbes : avoir/être-phrases glosor.euavoir/être temps glosor.eu ; avoir/être phrases ; avoir/être temps

2.    nya fraser med être/avoir

3.    phrases2être/avoir - .eu

4.    avoir/êtrephrases glosor.eu

5.    avoir/être temps glosor.eu

6.    avoir/être phrases

7.    avoir/être temps

8.    drogues-phrases - 1

9.    dialogue être-avoir

10.devoir avoir/être1 - 2

11.muntliga övningar-frukt   

12.muntliga övningar-grönsaker

13.övningar med passé composé

14.vanliga fraser

15.översättningsmeningar;

16.gå igenom läxa v 7 Petits Secrets del 1

17.titta färdigt på Petits Secrets

18.Aznavour chanson

19.exercices oraux et de vocabulaire

20.télé : l’Eurovision et les info

21.dialogue oral être-avoir

22.verbedevoir1

23.verbestableau - corrigé

24.verbes irréguliers

25.discuimages5

26.dialogue perso

27.verbes avoir, être, devoir

28.venir, mettre, pouvoir

29.tous les verbes

30.verbes tableau

31.verbes emploi blanc

32.viktiga diskussionsmeningar att läsa

33.acheter des chaussures

34.phrases comment

35.exercicesconsécrire

36.exerciceconstr-perso

37.tema chanson française-Aznavour;

38.hörövning Aznavour;

39.titta på teveprogram om Aznavour;

40.muntliga dialoger om fransk musik; 

41.öva på att förklara ord;

42.konversationsövningar

43.86 ja-nej

44.secret4page1 devoir v6 – la fin v7

45.verbe avoir

46.verbe avoir corrigé

47.verbes être + avoir

48.läsa en liten historia;

49.vardagsdialog med grammatik; 

50.titta på mot de passe

51.dialo restosducoeur

52.sécurité routièrev1

53.verbes et temps

54.dialogue phrases

55.synd raconter suédois

56.voc-phrases dommage

57.dommage

58.couples1 – couples2

59.couples3 – couples4

60.mur1

61.mur2

62.mur3

63.question1trucqui

64.50trucs qui m’énervent

65.parler de ses vacances

66.1grejsom

67.quizzvilles11 - réponses

68.textes3n18

69.dialog-möte;  

70.repetitionsord;  

71.hörövning-Épiphanie* ; 

72.hörövningar teve;

73.muntliga dialoger: diautile1 - diautile2

74.titta på Couple ou pas couple;

75.dialogue-café

76.restos du coeur

77.verbes et temps

78.monsieur/mme cadeaux

79.huit jour chaus to

80.diskussionsmeningar1

81.9 dialogue phrases

82.10 le croissant corrigé

83.11 croissant phrasesco

84.12 le verbe fêter

85.pub Fervex1301

86.EricaTou amourEiffel

 

 

 

131

A

B

C

D

132

1 cannabis fv

2 test mode

3 histoire-truffe

4 histoire praline

133

5 école française arte

6 bonbons

7 pas ma journée Péru

8 adopter Felix

134

9 vrai-faux ?

10 monsieur/mme cadeaux

11 site Nouvel An fle

12 Épiphanie flevidéo

135

13 Galette des Rois flevidéo

14 arte Galette des Rois

15 la Galette des Rois x

16 sécurité routièrev1

136

17 vœux du Président

18 Jul-ufo

19 dialogue 123

20 dialogue125

137

21 dialogue127

22 dialogueopinion128

23 dialogue marques

24 dialogue bienvenue

138

25 mes routines journalières

26 dialogue-café

27 Toto3456

28 dialo croissant - pdf

139

29 le croissant1 – 2texte

30 verbes et temps

31 discussion

32 comp niveauM

140

33 jeu des questions

34 contes – les 3boucs etc

35 muntligt

36 lecture5

141

37 dialogue croissant

38 arte la galette

39 meningsbyggnad1 – 2 - 3

40 origine croissant

142

41 dialogue2 croissant

42 sketch: le croissant -

43 F.Raynaud-le croissant

44 tex: le croissant FR

143

45 audio acheter chauss

46 acheter chauss 8

47 huit jour chaus to

48 dialogue18

144

49 dialogue adverbes

50 dialogue pratique

51 dialogue 2o2

52 acheter bagnole

 

 

1

A

B

C

D

2

1 jeu de culture c3

2 politique

3 m/mme cadeaux

4 audiolingua

3

5 conversations vidéo

6 gabfle - GABFLE

7 la cafetière

8 café-blog

4

9 grandes dates France

10 inventions françaises

11 quiz de Paris 2

12 quiz combien?

5

13 stations métro personne

14 le débêtisseur

15 géopuzzle

16 quelques inventions

6

17 vocajeusite

18 site mode et vêtements

19 test culture française

20 Café Gare-Renaud

7

21 la vie devant nous1

22 la vie devant nous10

23 la vie devant nous13

24 ent Héloïse Letissier

8

25 hur många tu i Paris

26 lipogramme

27 tunnelbana

28 vœux Hollande vo

9

29 vœuxHoll v6ème – v1b

30 vœux Hollande v2a – v2b

31 vœux Holl v3 – v4

32 vœux Hollande blanc

10

33 vœux du Président

34 monsieur/mme Cadeaux

35 diagno-mots n4

36 faits tue cambrio

11

37 faits divers vol

38 faits divers chiant

39 ostälskare

40 jeu de questions

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

ba le cœur en braille

ba Radin

ba No et moi

ba Päron och lavendel

15

ba Titanic

ba Big Bosses 2

ba Lion

ba Spectre

16

ba Crocodile Dundee1

ba le 8 :ème jour

ba le Petit Prince

ba Ratatouille

17

ba Amélie Poulain

ba Guerre des Étoiles

ba la Môme

ba Asterix-Majesté

18

ba Pourquoi lui ?

gen Dallas

ba Arrival

ba Matrix

19

ba Ballerina

ba Trolls

ba Oiseaux fâchés

ba Jean de Florette

20

ba Your Name

ba ma vie de courgette

ba capitaine fantastique

ba demain tout comme

21

ba Daniel Blake

ba Vaiana

ba Mademoiselle

ba Rogue One

22

ba Bienvenue chez les Chtis

ba Rois Mages

film Bienvenue Chtis

film dîner des cons

23

ba Sully

jeu Qui est qui ?

jeu Qui vit avec qui ?

info la boîte à clé

24

spot restos du coeur

sécurité routière1

sécurité routière2

sécurité routière3

25

Natoo osez dire non

jeu lecture chap1 Potter

répliques 8 :ème jour

 

26

 

 

 

 

27

librairie interactive

créer votre caricature (m)

créer votre caricature (f)

devoirs en ligne

28

JUL-ovniclip

blog Noël

calendrier de l’Avent

littérature audio

29

je m’en vais Vianney - par

Soprano-en feu - par

MHD

Maé-la Parisienne

30

novelbasico pdf

langue-.docx

le huitième jour

momes.net

31

documents en vrac

images bd

classe de zazou

fiches faucon

32

vocapic

Toto intégrale

Toto2

5 blagues Toto

33

mousse au chocolat

croque-monsieur

Toto-la fin

Toto dégueue

34

Toto pas envie

Toto au feu

monsieur et mme

monsieur/mme surprise

35

m et mme pique-nique

m et mme fêtes

m et mme cadeaux

métiers fle

36

livres à imprimer

 

 

 

37

métronome1

métronome2

métronome3

métronome4

38

histoire du métro

histoire de Paris1

l’histoire au quo1

l’histoire au quo2

39

l’histoire au quo3

l’histoire au quo4

l’histoire au quo5

prise de la Bastille

40

mot de passe1

mot de passe2

mot de passe3

mot de passe4

41

arte-écharpe - texte

arte-allô

arte-les nombres

arte-la bise

42

arte-les jours

journal 01/01/2017TF1

 

 

43

nekfeu-mauvaise graine

TAL-le temps qu’il faut

Oldelaf – café - parol

Loukas – paroles

44

Véronica – paroles

Navii – paroles

Hazerka – paroles

Vianney-je te déteste

45

Ornella-cours - paroles

Ornella-dans ma tête - par

Belle-Zaz avec paroles

Reine des neiges par

46

1 automne à Paris Louane

Capéo-ça va - paroles

Amir-On dirait - paroles

Cette année-là - par

47

 

 

 

 

48

pub Chanel

audio1

au cinéma audio

voc101

49

blogfle1

Français interactif

dialogues-audio-vidéo

audio+transcrip

50

petits dialogues sympas

la France au quotidien

dialogues-vidéo

mode d’emploi

51

catfleblog

vocabulaire diverse

puppetvidéos

quel âge as-tu ?

52

vieilles chansons

vocabulaire audio fr-en

les métiers vidéos

les as de la jungle1

53

les as de la jungle2

les as de la jungle3

les as de la jungle4

Café-Oldelaf

54

à prendre ou à laisser

François Pérusse1

lecture1 – lecture2

lecture3 – lecture4

55

lecture5 – lecture6

lecture7 – lecture8

lecture9 – lecture10

audio-textes

56

500 frågor/svar

recept kaka

arte la galette-texte

état de lieu1

57

le Nouvel An en chiffres

spotalco1 – spotalco2

anecd1 – anecd2

anecd3 – anecd4

58

anecd5 – anecd6

anecd7 – anecd8

anecd9 – anecd10

anecd11 – anecd12

59

anecd1 – anecd2

anecd1 – anecd2

anecd1 – anecd2

anecd1 – anecd2

60

site-jeux-fle

site fle

quizz France

livres en pdf

61

télécharger films

huitièmejour exerc

huitième jour suite ex2

8:ème extrait - blanc