113dialoguespharmacie; slå först upp följande ord; gör sedan dialogen

hosta (verb)

hostan

en tablett

ett läkemedel

effektiv(t)

 

 

 

 

 

näsan rinner

täppt i näsan

ha ont i

plåster

saft, hostmedicin

 

 

 

 

 

 

skriv upp viktiga glosor utifrån dessa apoteksprodukter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hejsan, jag har ont i huvudet, har ni något mot det ?

bonjour, j’ai mal à la tête, vous avez quelque chose pour ça ?

hejsan, mot huvudvärk har vi Doliprane till exempel

bonjour, contre le mal de tête nous avons des Doliprane par exemple

är det bra ?

c’est bien ?

ja, det är mycket effektivt, har ni bara ont i huvudet ?

oui, c’est très efficace, vous avez seulement mal à la tête ?

ja, men jag hostar lite också

oui, mais je tousse un peu aussi

ok, tag Dolipranen med detta läkemedel

d’accord, prenez les Doliprane avec ce médicament

vad är det ?

qu’est-ce que c’est ?

det är en hostmedicin för er hosta

c’est un sirop pour votre toux

förlåt ? jag förstod inte

pardon ? je n’ai pas compris

när man hostar tar man en sked med detta läkemedel

quand on tousse, on prend une cuiller de ce médicament

ok, är den effektiv ?

d’accord, il est efficace ?

den är mycket effektiv och om det inte är bättre om 4-5 dagar, ring till en läkare

il est très efficace et si ça ne va pas mieux dans 4-5 jours, téléphonez à un médecin

ok, vad blir det ?

d’accord, ça fait combien ?

det blir 6,95 euro tack

ça fait 6,95 euros s’il vous plaît

varsågod 7 euro, och hur många Doliprane måste jag ta ?

voilà 7 euros, et je dois prendre combien de Doliprane ?

ni tar två tabletter tre gånger om dagen

vous prenez deux cachets trois fois par jour

jag förstår, och hostmedicinen ?

je comprends, et le sirop ?

ni tar en sked fem gånger per dag

vous prenez une cuillérée cinq fois par jour

tack så mycket och hej då

merci beaucoup et au revoir

hej då herrn

au revoir monsieur

 

Skriv upp flera viktiga fraser att kunna på ett apotek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en egen liten dialog där du måste gå till apoteket för solbränna, magont och skavsår