1fiches10verbes1a; läs följande meningar på franska i du-form

qu’est-ce que

vad

 

 

 

 

 

 

tu fais

du gör, gör du

je fais un dessin

jag gör en teckning

tu bois

du dricker

je bois un café

jag dricker en kaffe

tu dessines

du ritar

je dessine un éléphant

jag ritar en elefant

tu manges

du äter

je mange une banane

jag äter en banan

tu écoutes

du lyssnar på

j’écoute de la musique

jag lyssnar på musik

tu regardes

du tittar på

je regarde la télé

jag tittar på teve

tu aimes

du gillar

j’aime les frites

jag gillar pommes frites

tu veux

du vill (ha)

je veux un coca

jag vill ha en coca cola

tu dis

du säger

je dis oui

jag säger ja

tu détestes

du avskyr

je déteste les escargots

jag avskyr sniglar

tu penses

du tycker

je pense que c’est bien

jag tycker att det är bra

tu vois

du ser

je vois un chien

jag ser en hund

tu achètes

du köper

j’achète un bonbon

jag köper en godis

tu caches

du gömmer

je cache un ballon

jag gömmer en boll

 

Öva nu muntligt 2#2 på ovanstående meningar; försök  göra egna frågor också

Skriv upp några fler frågor och svar som du vill kunna säga; använd datorn eller lexikon; rätta med Stefan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1fiches10verbes1b; läs följande meningar på franska i ni-form

qu’est-ce que

vad

 

 

 

 

 

 

vous faites

ni gör, gör ni

on fait un dessin

vi, man gör en teckning

vous buvez

ni dricker

on boit un café

vi, man dricker en kaffe

vous dessinez

ni ritar

on dessine un éléphant

vi, man ritar en elefant

vous mangez

ni äter

on mange une banane

vi, man äter en banan

vous écoutez

ni lyssnar på

on écoute de la musique

vi, man lyssnar på musik

vous regardez

ni tittar på

on regarde la télé

vi, man tittar på teve

vous aimez

ni gillar

on aime les frites

vi, man gillar pommes frites

vous voulez

ni vill (ha)

on veut un coca

vi, man vill ha en coca cola

vous dites

ni säger

on dit oui

vi, man säger ja

vous détestez

ni avskyr

on déteste les escargots

vi, man avskyr sniglar

vous pensez

ni tycker

on pense que c’est bien

vi, man tycker att det är bra

vous voyez

ni ser

on voit un chien

vi, man ser en hund

vous achetez

ni köper

on achète un bonbon

vi, man köper en godis

vous cachez

ni gömmer

on cache un ballon

vi, man gömmer en boll

 

Öva nu muntligt 2#2 på ovanstående meningar; försök  göra egna frågor också

1fiches10verbes1c; läs följande meningar på franska i du-form i passé composé

qu’est-ce que

vad

 

 

 

 

 

 

tu as fait

du har gjort, har du gjort

j’ai fait un dessin

jag har gjort en teckning

tu as bu

du har druckit, drack du

j’ai bu un café

jag har druckit en kaffe

tu as dessiné

du har ritat, ritade du

j’ai dessiné un éléphant

jag har ritat en elefant

tu as mangé

du har ätit, åt du

j’ai mangé une banane

jag har ätit en banan

tu as écouté

du har lyssnat på, lyssnade på

j’ai écouté de la musique

jag har lyssnat på musik

tu as regardé

du har tittat på, tittade du på

j’ai regardé la télé

jag har tittat på teve

tu as aimé

du har gillat, gillade du

j’ai aimé les frites

jag har gillat pommes frites

tu as voulu

du har velat (ha), ville du ha

j’ai voulu un coca

jag har velat ha en coca cola

tu as dit

du har sagt, sade du

j’ai dit oui

jag har sagt ja

tu as détesté

du har avskytt, avskydde du

j’ai détesté les escargots

jag har avskytt sniglar

tu as pensé

du har tyckt, tyckte du

j’ai pensé que ça a été bien

jag har tyckt att det har varit bra

tu as vu

du har sett

j’ai vu un chien

jag har sett en hund

tu as acheté

du har köpt, köpte du

j’ai acheté un bonbon

jag har köpt en godis

tu as caché

du har gömt, gömde du

j’ai caché un ballon

jag har gömt en boll

 

Öva nu muntligt 2#2 på ovanstående meningar; försök  göra egna frågor också

Skriv upp några fler frågor och svar som du vill kunna säga; använd datorn eller lexikon; rätta med Stefan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1fiches10verbes1d; läs följande meningar på franska i ni-form

qu’est-ce que

vad

 

 

 

 

 

 

vous avez fait

ni har gjort, gjorde ni

on a fait un dessin

vi har gjort en teckning

vous avez bu

ni har druckit, drack ni

on a bu un café

vi har druckit en kaffe, vi drack

vous avez dessiné

ni har ritat, ritade ni

on a dessiné un éléphant

vi har ritat en elefant, vi ritade

vous avez mangé

ni har ätit, åt ni

on a mangé une banane

vi har ätit en banan, vi åt

vous avez écouté

ni har lyssnat på

on a écouté de la musique

vi har lyssnat på musik

vous avez regardé

ni har tittat på, tittade ni på

on a regardé la télé

vi har tittat på teve, vi tittade

vous avez aimé

ni har gillat, gillade ni

on a aimé les frites

vi har gillat pommes frites

vous avez voulu

ni har velat (ha)

on a voulu un coca

vi har velat ha en coca cola

vous avez dit

ni har sagt, sade ni

on a dit oui

vi har sagt ja, vi sade ja

vous avez détesté

ni har avskytt, avskydde ni

on a détesté les escargots

vi har avskytt sniglar, vi avskydde

vous avez pensé

ni har tyckt, tyckte ni

on a pensé que c’est bien

vi har tyckt att det har varit bra

vous avez vu

ni har sett, såg ni

on a vu un chien

vi har sett en hund, vi såg

vous avez acheté

ni har köpt, köpte ni

on a acheté un bonbon

vi har köpt en godis, vi köpte

vous avez caché

ni har gömt, gömde ni

on a caché un ballon

vi har gömt en boll, vi gömde

 

Öva nu muntligt 2#2 på ovanstående meningar; försök  göra egna frågor också