fiche214fichemotsderevision5

och

et

ja

oui

nej

non

jo, om

si

men

mais

eller

ou

för, till, för att

pour

till, i

à

från, av

de

när

quand

hur, på vilket sätt

comment

varför

pourquoi

vilken, vilket

quel, quelle

vem, som

qui

tack

merci

det är

c’est

det finns – finns det?

il y a (?)

ung. var snäll

s’il vous plaît

också

aussi

ännu, fortfarande

encore

med

avec

utan

sans

för...för mycket

trop

vad

que, qu’est-ce que

var, där

eller hur?

n’est-ce pas?

lustig, rolig

drôle

dum

bête

illa, ont

mal

inte alls

pas du tout

kanske

peut-être

ibland

parfois

alltid, fortfarande

toujours

aldrig

ne...jamais

även, samma, t.o.m.

même

sur

under

sous

bredvid

à côté de

mellan

entre

i

dans

bakom

derrière

framför

devant

snäll

gentil, -le

elak

méchant

därför att

parce que

i närheten

près d’ici

svår

difficile

hur många

combien

många, mycket

beaucoup

bra

bien