liens contrôles nationaux; användbar länksamling franska steg 3 och steg 4

1 öva dig på DELF – olika nivåtester i franska, höra, läsa, skriva

2 övningsexempel motsvarande gamla nationella och europeiska språktester

3 interaktiva övningar i fransk grammatik, ordförråd, läsförståelse m.m.

4 enklare interaktiva övningar

5 hör- och läsförståelser alla nivåer

6 franska.nu mycket omfattande träningssajt dock ej gratis

7 UR:s hemsida med blandade övningar

8 videoquiz

9 länkar till grammatikövningar på nätet

10 fransk grammatik på engelska

11 grundläggande grammatisk översikt pdf

12 Bonniers Grammatik att ladda ned gratis

13 gamla riksprov att ladda hem

14 fler länkar; *grundläggande för steg 3

*grundläggande grammatik som man bör behärska på steg 3

comp gram base

grammatikhäfte med facit ung som ovan

livretgrammaire

*grammatikövningar med facit i dold text steg2-3

gram3exer blanc

*blandade grammatikövningar + viktiga småord facit med dold text

gram4exer blanc

*blandad grammatik med facit dold text

grammixte6blanc

blandad grammatik, meningar + facit dold

grammaire6blanc

grammatikhäfte med förklaringar och övningar på bl.a. possessiva pronomen, genitiv, personliga pronomen, klockan, verb mycket omfattande 70 sidor – inget facit ännu

gramexer70

oregelbundna verb + övningar inget facit

verbesalleretcexer

grammatiktest, bl.a. pronomen – facit inte än

gramtest - corrigé

blandad grammatik, prepositioner och pronomen

grammixte5 - corrigé

fransk grammatik på franska 1

grampratiquen5

fransk grammatik på franska 2

grammexpliquée

*prepositioner, genitiv, personliga pronomen; övningar med facit

prépositions+gram1+co

*prepositionsövningar med facit

prépostions+co

prepositionsövningar utan facit

prépositions2

prepositionsövningar utan facit

prépositions3

text med olika prepositioner

olikaprepo i text

prepositioner kort förklaring

prépo pte expli

 

 

partitiv artikel förklaring

artpart explication

*partitiv artikel 1, övningar + facit

artpart1+corrigé

*partitiv artikel 2, övningar + facit

artpart2+corrigé

partitiv artikel övningar utan facit

artpart3sansco

partitiv artikel 3, övningar + facit

artpart5+co

*viktiga småord1 med länk till glosor.eu

viktiga småord1

 

 

videoförklaringar på prepositioner

vidéoprep1 – prep2

interaktiv sajt med enkla övningar steg1-2

site tapis

bra grammatiska förklaringar på denna sajt

site gram hk

prepositioner, förklaringar och övningar, bra sajt

prépo lingolia

*på denna sajt kan man träna läsförståelse, grammatik, ord, hörförståelse

lingolia

 

 

prepositioner1 på glosor.eu

prep.eu1

prepositioner på quizzlet

prep.quizlet

*bra interaktiv prepositionsövning

prépo interactif !

prepositioner uppställning

prépo tableau

prepositioner förklaring

prépo expli

prepositioner förklaring dold text

prépoexpli2 - blanc

 

 

40 länder på franska glosor.eu

pays1.eu

fransk genitiv glosor.eu

complément.eu

siffrorna 1-100 på glosor.eu

chiffres1-100.eu

några viktiga småord glosor.eu

viktiga småord1.eu

blandade viktiga ord glosor.eu

blandade ord.eu

klockan på glosor.eu

heure1.eu

*många viktiga småord på franska glosor.eu

småord !.eu

 

läsförståelseövningar med texter

http://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm

mycket bra sajt med många olika bra texter och dialoger som man kan lyssna på och träna läsförståelse

https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/liste-des-textes-fle.html

blandade läsförståelseövningar, enkel

https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=5347cb5b3361eb112e6f8710

 

bra läsförståelseövning

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/preparation-examen/comprehension-ecrit-a2-3.html

kort läsförståelse

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/module5/3.1.html

många bra läsförståelseövningar

http://www.vanin-methodes.be/cms_master/arcades/default.asp?webpageid=1773

länkar till läsförståelse

http://platea.pntic.mec.es/cvera/exfrances/exercicescompre.html

textförståelseövningar

https://opt3eso.wikispaces.com/COMPREHENSION+ECRITE+2

länkar till text- och läsförståelse

http://bleufr.blogspot.se/2014/01/comprehension-ecrite-a1-exercices-en.html

lucktexter

https://sites.google.com/site/francaisflehaignere/comprehension-textes-a-trous

omfattande och många bra texter

http://www.pearltrees.com/u/41300058-65-textes-questionnaire#l299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lärarsajter

http://www.pearltrees.com/u/41300058-65-textes-questionnaire#l734

interaktivt bibliotek

https://www.librairie-interactive.com/