6877DIALOGUE 2 niveau 1 DÉCRIRE DES PERSONNES

 

vem är det ?

ki äss

qui est-ce ?

är det? / det är........

c’est...... ?

en man/en kvinna

öööö nåm / yn famm

un homme / une femme

är han? / han är

ill ä

il est.... ?

han har ljust hår

ill a de schövö blååååå(n)

il a des cheveux blonds

han har långt hår

ill a de schövö lååååå(n)

il a des cheveux longs

han har rakt hår

ill a de schövö rädd

il a des cheveux raides

han har blåa ögon

ill a de zjö blö

il a des yeux bleus

han har skägg

ill a yn barb

il a une barbe

han har krulligt hår

ill a de schövö frizé/bocklé

il a des cheveux frisés/bouclés

han har brunt hår

ill a de schövö schattäää(n)

il a des cheveux châtains

han har mörkt hår

ill a de schövö bröööö(n)

il a des cheveux bruns

han har gröna ögon

ill a de zjö vär

il a des yeux verts

han har glasögon

ill a de lynätt

il a des lunettes

han har keps

ill a yn kasskätt

il a une casquette

svensk

sy e dåa (z)

suédois –e

fransk

fraaaa(n)sä (z)

français –e

engelsk

aaaa(n)glä (z)

anglais –e

amerikan(sk)

americkääää (n)

américain –e

europeisk

öråpé ääää(n)

européen –ne

asiatisk

azia tick

asiatique

afrikan(sk)

affrickääää(n)

africain

ung

schön

jeune

gammal

vjö, vjäjj

vieux (m), vieille (f)

det är en skådespelare/en skådespelerska

sätt ööö naktör/yn aktris

c’est un acteur/une actrice

sångare, sångerska

schaaa(n)tör, schaaa(n)töz

chanteur, chanteuse

idrottsman

attlätt/spårtiff

athlète/sportif

politiker

pållitick

politique

reporter

röpårtär

reporter

lärare

pråffässör

professeur

han är av min familj

ill ä dö ma famijj

il est de ma famille

han bor i

ill abitte a

il habite à

han är 30 år

ill a traaaa(n)t aaaaa(n)

il a 30 ans

ha är gift (är han gift ?)

ill ä marié

il est marié ( ?)

ogift, singel

sellibatär

célibataire

snäll/elak

schaaa(n)ti/meschaaaa(n)

gentil / méchant

ungefär

aaaa(n)virååååå(n)

environ

det är en stor stjärna

sätt yn graaa(n)d vödätt

c’est une grande vedette

rik

risch

riche

han har barn (har han barn ?)

ill a de zaaa(n)faaaa(n)

il a des enfants ( ?)

död/levande

mår/vivvaaa(n)

mort / vivant

jag tror (det), tror jag

schö cråa

je crois

 

Qui est-ce ? Devine !

C’est une femme? Non, c’est un homme.

Il est suédois ? Non, il n’est pas suédois.

Il est européen ? Non, il n’est pas européen.

Il est français ? Oui, il est français.

Il est jeune ? Je ne sais pas.

Il a environ 35 ans ? Oui, je crois.

Il est marié ? Oui, il est marié.

Il a des enfants ? Oui, il a deux enfants.

Il est mort ? Non, il est vivant.

Il habite en France ? Oui, il habite en France.

C’est un sportif ? Oui, c’est une grande vedette du sport.

Il est pilote de rallye ? Oui !

C’est Sébastien Loeb ? Oui, c’est gagné !