5833unpetittest5eme

 

RÉVISION DIVERSE NIVEAU 1

 

VERBET VARA I PRESENS (ÄR)

VERBET HA I PRESENS (HAR)

 

är

har

je

 

 

tu

 

 

il

 

 

elle

 

 

nous

 

 

vous

 

 

ils

 

 

elles

 

 

 

har ni en bror?..................................................................................................................................................

du har en snygg bil.............................................................................................................................................

vi har en restaurang...........................................................................................................................................

har ni pannkakor här?.......................................................................................................................................

de är dumma.....................................................................................................................................................

är ni fransk?......................................................................................................................................................

 

ER-VERB I PRESENS (NUTIDSFORM): CRIER (=skrika)

ER-VERB I PASSÉ COMPOSÉ (HAR-FORM): BÂILLER (=gäspa)

 

skriker

har gäspat

je

 

 

tu

 

 

Il

 

 

elle

 

 

nous

 

 

vous

 

 

ils

 

 

elles

 

 

 

vi går ofta (marcher)

 

de pluggar  mycket (étudier)

 

jag sjunger bra (chanter)

 

tittar ni på teve? (regarder)

 

han slår min bror (frapper)

 

vi letar efter banken (chercher)

 

du spottar (cracher)

 

 

hon har slagit min syster (frapper)

 

ni har ritat en bil (dessiner)

 

du har gråtit mycket idag (pleurer)

 

jag har gett bort 100 euro (donner=ge bort)

 

de har hyrt en cykel (louer)

 

vi har letat efter  banken (charcher=leta efter)

 

har ni jobbat idag? (travailler)

 

 

LES NÉGATIONS (nekande meningar = INTE)

nous écoutons

 

tu lis un livre

 

vous détestez le sport

 

elle gagne le match

 

nous regardons la télé

 

il fait gris

 

c’est fantastique

 

vous avez tort

 

j’ai 50 ans

 

tu habites ici

 

nous aimons Paris

 

 

FÄRGERNA

vit

grå

gul

brun

röd

lila

turkos

ljusblå

mörkgrön

vilken färg?

rosa

grön

blå

svart

 

 

FRÅGEORD

när

var

vem

vad

hur

hur mycket

vilken, vilket

varför

 

rev : FORM ; jeu (m) = spel, lek - boîte (f) = burk – chaise(f) – hôpital (m) = sjukhus

obestämd singular

bestämd singular

obestämd plural

bestämd plural

 

 

 

 

en lek

leken

lekar

lekarna

 

 

 

 

 

en burk

burken

burkar

burkarna

 

 

 

 

 

ett sjukhus

sjukhuset

sjukhus

sjukhusen

 

 

 

 

 

 

rev : LES PRONOMS POSSESSIFS

singulier - ental

 

pluriel - flertal

 

masculin

féminin

 

 

masculin+féminin

min, mitt

 

 

 

mina

 

din, ditt

 

 

 

dina

 

hans, hennes, sin, sitt

 

 

 

hans, hennes, sina

 

vår, vårt

 

 

 

våra

 

er, ert

 

 

 

era

 

deras

 

 

 

deras

 

 

 

 

voiture

f

vår bil

 

 

problèmes

mpl

mina problem

 

stylos

mpl

dina pennor

 

 

idée

f

vår idé

 

billet

m

min biljett

 

 

parents

mpl

deras föräldrar

 

chemise

f

hans skjorta

 

 

jambe

f

hans ben

 

chemises

fpl

hennes skjortor

 

 

doigts

mpl

mina fingrar

 

tête

f

mitt huvud

 

 

poire

f

ert päron

 

bras

m

din arm

 

 

pommes

fpl

våra äpplen

 

pieds

mpl

era fötter

 

 

journal

m

min tidning

 

LE TEMPS 4

 

Det är dåligt väder.

 

 

Vad är det för väder?

 

 

Det är varmt.

 

 

Det regnar

 

 

Det är dimmigt

 

 

Det snöar.

 

 

Det är soligt.

 

 

Det är grått.

 

 

Det blåser.

 

 

Det är kallt.

 

 

Det är vackert väder.

 

 

LES DATES 1

det är den trettionde februari

det är den fjortonde januari

det är den första september

det är den tjugonionde november

det är den artonde juni

det är den tjugofjärde maj

det är den tjugonde oktober

det är den elfte juli

det är den tolfte december

det är den femtonde augusti

det är den femte mars

det är den femtonde april

 

 

beskriv dig själv :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beskriv ditt rum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berätta lite om dig själv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBET VARA I PRESENS (ÄR) - VERBET HA I PRESENS (HAR)

 

är

 

 

har

je

suis

 

 

j’ai

tu

es

 

tu

as

il

est

 

il

a

elle

est

 

elle

a

nous

sommes

 

nous

avons

vous

êtes

 

vous

avez

ils

sont

 

ils

ont

elles

sont

 

elles

ont

 

har du en bror?

tu as un frère?

vi har en röd bil

nous avons une voiture rouge/on a une voiture rouge

har hon en syster?

elle a une soeur?

har ni pannkakor här?

vous avez des crëpes ici?

du är dum

tu es bête

är ni svensk?

vous êtes Suédois?

 

ER-VERB I PRESENS (NUTIDSFORM): DISCUTER (=diskutera) +  SAUTER (=hoppa)

 

diskuterar

 

 

hoppar

je

discute

 

je

saute

tu

discutes

 

tu

sautes

Il

discute

 

Il

saute

elle

discute

 

elle

saute

nous

discutons

 

nous

sautons

vous

discutez

 

vous

sautez

ils

discutent

 

ils

sautent

elles

discutent

 

elles

sautent

 

ER-VERB I PRESENS (NUTIDSFORM

vi talar franska (parler)

vous parlez français

de äter mycket (manger)

tu manges beaucoup

jag jobbar bra (travailler)

je travaille bien

tittar ni på teve? (regarder)

vous regardez la télé?

han leker med min bror (jouer)

il joue avec mon frère

vi letar efter banken (chercher)

nous cherchons la banque/on cherche la banque

du gråter ofta (pleurer)

tu pleures souvent

 

ER-VERB I PASSÉ COMPOSÉ (HAR-FORM): DISCUTER (=diskutera)

 

har diskuterat

 

 

har spelat, har lekt

j’

ai discuté

 

je

ai joué

tu

as discuté

 

tu

as joué

Il

a discuté

 

Il

a joué

elle

a discuté

 

elle

a joué

nous

avons discuté

 

nous

avons joué

vous

avez discuté

 

vous

avez joué

ils

ont discuté

 

ils

ont joué

elles

ont discuté

 

elles

ont joué

 

ER-VERB I PASSÉ COMPOSÉ (HAR-FORM): JOUER (=leka, spela)

hon har diskuterat med mig

elle a discuté avec moi

ni har ätit mycket

vous avez beaucoup mangé

du har jobbat bra idag (travailler)

tu as travaillé bien aujourd’hui

jag har tittat på teve (regarder)

j’ai regardé la télé

de har köpt en cykel (acheter)

ils ont acheté un vélo

vi har hittat  banken (trouver)

nous avons trouvé la banque

har ni sjungit idag? (chanter)

vous avez chanté aujourd’hui?

 

LES NÉGATIONS (nekande meningar = INTE)

je sais

je ne sais pas

il comprend

il ne comprend pas

elle mange sa banane

elle ne mange pas sa banane

vous travaillez bien

vous ne travaillez pas bien

ils pleurent

ils ne pleurent pas

il fait beau

il ne fait pas beau

c’est génial

ce n’est pas génial

vous avez raison

vous avez pas raison

j’ai 30 ans

je n’ai pas 30 ans

il habite ici

il n’habite pas ici

nous aimons Paris

nous n’aimons pas Paris

tu es gentil

tu n’es pas gentil

 

LES COULEURS

gul

jaune

brun

marron

rosa

rose

grön

vert

blå

bleu

svart

noir

vit

blanc

grå

gris

röd

rouge

lila

lilas, violet

turkos

turquoise

ljusblå

bleu clair

mörkgrön

vert foncé

vilken färg?

quelle couleur?

 

FRÅGEORD

när

quand

var

vem

qui

vad

que, qu’est-ce que, quoi

hur

comment

hur mycket

combien

vilken, vilket

quel, quelle

varför

pourquoi

 

rev : FORM ; fleur(f) – pneu(m) – chaise(f) – fruit(m) – bureau(m) – homme(m)

obestämd singular

bestämd singular

obestämd plural

bestämd plural

 

 

 

 

en blomma

blomman

blommor

blommorna

une fleur

la fleur

des fleurs

les fleurs

ett däck

däcket

däck

däcken

un pneu

le pneu

des pneus

les pneus

en stol

stolen

stolar

stolarna

une chaise

la chaise

des chaises

les chaises

en frukt

frukten

frukter

frukterna

un fruit

le fruit

des fruits

les fruits

ett kontor

kontoret

kontor

kontoren

un bureau

le bureau

des bureaux

les bureaux

en man

mannen

män

männen

un homme

l’homme

des hommes

les hommes

 

rev : LES PRONOMS POSSESSIFS

singulier - ental

 

pluriel - flertal

 

masculin

féminin

 

 

masculin+féminin

min, mitt

mon

ma

 

mina

mes

din, ditt

ton

ta

 

dina

tes

hans, hennes, sin, sitt

son

sa

 

hans, hennes, sina

ses

vår, vårt

notre

notre

 

våra

nos

er, ert

votre

votre

 

era

vos

deras

leur

leur

 

deras

leurs

 

ton

vélo

m

din cykel

 

mes

écoles

fpl

mina skolor

leurs

secrets

mpl

deras hemligheter

 

notre

secret

m

vår hemlighet

ta

poche

f

din ficka

 

leur

frère

m

deras bror

sa

lettre

f

hans brev

 

son

père

m

hennes pappa

nos

lettres

fpl

våra brev

 

mes

sœurs

fpl

mina systrar

ma

dent

f

min tand

 

votre

sœur

f

er syster

tes

dents

fpl

dina tänder

 

sa

montre

f

hennes klocka

votre

travail

m

ert arbete

 

ses

livres

mpl

hennes böcker

 

 

 

LE TEMPS 4

 

Det är soligt.

il fait du soleil

 

Det är dåligt väder.

il fait mauvais

 

Det är grått.

il fait gris

 

Det blåser.

il fait du vent

 

Det är kallt.

il fait froid

 

Det regnar

il pleut

 

Det är vackert väder.

il fait beau

 

Vad är det för väder?

quel temps fait-il ?

 

Det är varmt.

il fait chaud

 

Det är dimmigt

il fait du brouillard

 

Det snöar.

il neige

 

LES DATES 1

det är den sjuttonde december

c’est le dix-sept décembre

det är den fjärde november

c’est le quatre novembre

det är den femte juni

c’est le cinq juin

det är den femtonde mars

c’est le quinze mars

det är den tjugoandra oktober

c’est le vingt-deux octobre

det är den nittonde februari

c’est le dix-neuf février

det är den fjortonde april

c’est le quatorze avril

det är den första januari

c’est le premier janvier

det är den sjunde juli

c’est le sept juillet

det är den andra februari

c’est le deux février

det är den tjugofemte augusti

c’est le vingt-cinq août

det är den trettionde maj

c’est le trente mai

det är den åttonde mars

c’est le huit mars

det är den elfte oktober

c’est le onze octobre

det är den nionde september

c’est le neuf septembre

 

LES NÉGATIONS 2a ; förhör dig själv, svaren i högerspalten ; gör om till INTE-form

 

elle travaille aujourd’hui

elle ne travaille pas aujourd’hui

je viens ce soir

je ne viens pas ce soir

il comprend

il ne comprend pas

tu sais

tu ne sais pas

vous courez vite

vous ne courez pas vite

ils sont gentils

ils ne sont pas gentils

je regarde la télé

je ne regarde pas la télé

elle vomit souvent

elle ne vomit pas souvent

il pleure ce matin

il ne pleure pas ce matin

vous parlez français

vous ne parlez pas français

elle aime le poisson

elle n’aime pas le poisson

tu as faim

tu n’as pas faim

j’ai soif

je n’ai pas soif

c’est très bien

ce n’est pas très bien

j’ai faim

je n’ai pas faim

 

 

 

artighetsfraser

siffror

frun

1 (en, ett)

fröken

2

förlåt

3

god kväll

4

goddag, hej

5

ha en bra dag

6

ha en bra kväll

7

herrn

8

hej då

9

hur mår du?

10

hur mår ni?

11

hur stavas det?

12

hur, på vilket sätt, vad ?

13

ingen orsak

14

inte mycket

15

jag förstår inte

16

jag kan – kan jag ?

17

jag mår bra

18

jag talar inte franska

19

jag är svensk

20

när

21

tack

22

tala långsamt tack

23

talar ni engelska ?

24

toaletterna tack

25

ursäkta mig

26

vad

27

var

28

varför

29

varsågod

30

vem

31

« var så snäll », tack,

32

vilken, vilket

33

sjukdom

34

apotek

35

i fötterna

36

i huvudet

37

i magen

38

i ryggen

39

jag har ont

40

jag mår inte bra

41

läkare

42

sjukhus

43

tabletter

44

tandläkare

45

hitta rätt

46

bakom

47

det finns – finns det ?

48

fortsätt

49

framför

50

gå över, korsa

51

här

52

i närheten

53

jag bor nära Gare de l’Est

54

jag bor på Hôtel Jarry

55

jag letar efter

56

långt

57

mittemot

58

nära

59

60

rakt fram

61

till höger

62

till vänster

63

under

64

på restaurang

65

anka

66

blodig

67

blåbär

68

bokstavera

69

bravo

70

bröd

71

choklad

72

det var gott

73

det är – är det ?

74

det är bra

75

dressing

76

en dricka

77

en efterrätt

78

en fatöl

79

en fatöl

80

en förrätt

81

en giffel

82

en kaffe

83

en läskedryck

84

en ost- och skinksmörgås

85

en pain riche, baguett

86

en smörgås med skinka

87

en soppa

88

en te

89

en öl

90

ett chokladbröd

91

ett glas

92

fantastiskt

93

fisk

94

fisk

95

frukost

96

glass

97

god natt

98

grodlår

99

grönsaker

100

gurka

200

hallon

500

har ni bestämt er ?

1000

hur dags

euro

jag också

cent; ören i euro

jag skulle vilja ha

färger

jag tar

blå

jordgubbe

brun

kalv

grå

kolsyrat

grön

kryddor

gul

kyckling

orange

kyckling

rosa

körsbär

röd

kött

svart

linser

vit

lite

diverse ord

lök

bank

matsedeln, tack

betala

medium

bra

mineralvatten

där borta

mycket

en kaka

mycket bra

en present

mycket välstekt

God Jul

notan, tack

god, gott

något mer ?

häråt

ost

i morgon

oxe, nötkött

idag

paprika

igår

pasta

inte bra

paté

inte gott, inte god

peppar

ja

persika

jag heter

pizza

jag skulle vilja växla

plommon

jul

pommes frites

köpa

potatis

med kort

päron

nej

ris

sjuk

rödvin

stängd, stängt

sallad

vi stänger

salt

visakort

scharlottenlök

visakort

smör

öppen, öppet

sniglar

nödsituationer

squash

det brinner

stekningen

flytta på er

sås

hjälp mig

tack detsamma

hjälp !

tomat

jag har förlorat

utan kolsyra

min plånbok

utmärkt

pengar

vad är det ?

räddningstjänst

vad önskas ?

se upp

vanilj

ta fast tjuven !

vatten

kroppsdelar

vilken stekning ?

arm

vindruva

axel

vitt vin

ben

välstekt

bröst

äggplanta, aubergin

ett öga

äpple

finger

ärtor

fot

äta

hals (inner-)

på hotellet

hand

vilket är ert namn?

hjärta

mitt namn är

huvud

rummet

knä

duschen

läpp

teven

mage

mobiltelefonen

mun

telefonen

näsa

sängen

rygg

kudden

ögon

lakanen

öra

nyckeln

småord

dörren

deras (1 sak)

jag har glömt

deras (flera saker)

har och är

din, ditt

jag har

dina

du har

eller

han har

er(t)

hon har

era

vi har

från

ni har

för (att)

de har

hans, hennes, sin, sitt

jag är

hans, hennes, sina

du är

kanske

han är

lite

hon är

med

vi är

men

ni är

min, mitt

de är

mina

det är inte

mycket

känslor

och

nöjd, belåten

till, för

lycklig, glad

utan

ledsen

vem, som

förvånad

vår(t)

olycklig

våra

i affären

bestick

kan jag hjälpa er?

duk

jag vill bara titta lite

gaffel

vilken storlek ?

glas

en biljett tack

kniv

en påse tack

kopp

hur mycket kostar det ?

sked

provhytterna

tallrik

prova

kläder

rabatter

blus

på rea

byxa

dyr

halsduk

för dyr

handduk

inte dyr

handske

en bok

kalsong

en cd-skiva

keps

liten

kjol

stor

klänning

vacker

linne

frimärken

skjorta

vykort

sko

nar ni ? – ni har

strumpa

för liten

stövel

för stor

trosa

ful

tröja

vilken färg ?

t-shirt