suédois

 

vad heter du?

 

var bor du?

 

vad är det?

 

det är

 

jag tycker om grönt

 

rött

 

gult

 

svart

 

blått

 

brunt

 

vilken dag är det?

 

det är måndag

 

tisdag

 

onsdag

 

torsdag

 

fredag

 

lördag

 

söndag

 

hur mycket kostar det?

 

det snöar

 

det regnar

 

det är vackert väder

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

30

 

40

 

50

 

60

 

63

 

70

 

73

 

80

 

83

 

90

 

93

 

96

 

han har skägg

 

hon har keps

 

jag har långt hår

 

du har krulligt hår

 

du har gröna ögon

 

han har glasögon

 

hon har mörkt hår

 

jag har rakt hår

 

han är kort/liten

 

hur mycket är klockan?

 

den är 15.00

 

den är 15.20

 

den är 15.10

 

den är 15.29

 

den är 15.30

 

den är 15.35

 

den är 15.40

 

den är 15.50

 

den är 15.55

 

den är 16.15

 

den är 16.45

 

 

suédois

français

vad heter du?

tu t’appelles comment?

var bor du?

tu habites où?

vad är det?

qu’est-ce que c’est?

det är

c’est

jag tycker om grönt

j’aime le vert

rött

rouge

gult

jaune

svart

noir

blått

bleu

brunt

marron

vilken dag är det?

c’est quel jour?

det är måndag

c’est lundi

tisdag

mardi

onsdag

mercredi

torsdag

jeudi

fredag

vendredi

lördag

samedi

söndag

dimanche

hur mycket kostar det?

c’est combien?

det snöar

il neige

det regnar

il pleut

det är vackert väder

il fait beau

11

onze

12

douze

13

treize

14

quatorze

15

quinze

16

seize

17

dix-sept

18

dix-huit

19

dix-neuf

20

vingt

30

trente

40

quarante

50

cinquante

60

soixante

63

soixante-trois

70

soixante-dix

73

soixante-treize

80

quatre-vingts

83

quatre-vingt-trois

90

quatre-vingt-dix

93

quatre-vingt-treize

96

quatre-vingt-seize

han har skägg

il a une barbe

hon har keps

elle a une casquette

jag har långt hår

j’ai des cheveux longs

du har krulligt hår

tu as des cheveux frisés

du har gröna ögon

tu as des yeux verts

han har glasögon

il a des lunettes

hon har mörkt hår

elle a des cheveux bruns

jag har rakt hår

j’ai des cheveux courts

han är kort/liten

il est petit

hur mycket är klockan?

quelle heure est-il?

den är 15.00

il est trois heures

den är 15.20

il est trois heures vingt

den är 15.10

il est trois heures dix

den är 15.29

il est trois heures vingt-neuf

den är 15.30

il est trois heures et demie

den är 15.35

il est quatre heures moins vingt-cinq

den är 15.40

il est quatre heures moins vingt

den är 15.50

il est quatre heures moins dix

den är 15.55

il est quatre heures moins cinq

den är 16.15

il est quatre heures et quart

den är 16.45

il est cinq heures moins le quart