suédois

français

prononciation (uttal)

vad heter du?

tu t’appelles comment?

ty tappäll kåmaaaa(n)

var bor du?

tu habites où?

ty abbitt o

vad är det?

qu’est-ce que c’est?

kässkösä

det är

c’est

jag tycker om grönt

j’aime le vert

schäm lö vär

rött

rouge

rosch

gult

jaune

schån

svart

noir

nåar

blått

bleu

blö

brunt

marron

marråååå

vilken dag är det?

c’est quel jour?

sä käll schor

det är måndag

c’est lundi

sä lööö(n)di

tisdag

mardi

marrdi

onsdag

mercredi

märk rödi

torsdag

jeudi

schödi

fredag

vendredi

vaaaa(n)drödi

lördag

samedi

samdi

söndag

dimanche

dimaaaa(n)sch

hur mycket kostar det?

c’est combien?

sä kåååå(m)bjääää

11

onze

åååå(n)z

12

douze

doz

13

treize

träz

14

quatorze

kattårz

15

quinze

kääää(n)z

16

seize

säz

17

dix-sept

dissätt

18

dix-huit

dizu i t

19

dix-neuf

dissnöff

20

vingt

väääää

30

trente

traaaa(n)t

40

quarante

karaaaa(n)t

50

cinquante

sääää(n)kaaaaa(n)t

60

soixante

såasaaaaa(n)t

70

soixante-dix

såasaaaaa(n)t diss

80

quatre-vingts

katrö vääää

90

quatre-vingt-dix

katrö vääää diss

100

cent

saaaaa