scène 6: den fantastiska fotoromanen om uppkomsten av Stefans berömda „chuuup“; gör en fotoroman om detta fenomen