uttalslänkar

öva uttal klädesplagg1

öva uttal klädesplagg 2

öva uttal kropssdelar

règles de prononcia1

règles de prononcia2

prononciation3

uttalsövningar1 - 2

devoir v13