c4année2122 ; http://www.franska.be/exercices/exercices3/fondant/

läxorna finns i ert klassrum, mapparna heter t.ex. v36 (v + veckonummer) – där finns respektive veckas läxa alltid

läxorna kommer också att finnas admentum, dels veckans information veckans andra lektion, dels utlagd såsom läxa eller uppgift; varje vecka, andra lektionen, dvs torsdagar, har vi en läxa/hemuppgift som skall förhöras skriftligt och muntligt, ibland också auditivt(hörövning); läxor och hemuppgifter är mycket viktiga för god inlärning och den praktiska tillämpningen av veckans läxa/uppgift förstärker och bekräftar inlärning och repetion av olika moment och är en viktig deli bedämnigen av kunskapsnivån

missar man en läxa/uppgift är det viktigt att man ser till att ta igen detta en läxklubb eller annat tillfälle

fråga Stefan om tid för detta; läxklubbar finns varje dag för Stefan

devoirs ; höstterminens läxor

Stefans länkar, inte läxlänkar

v34révision1 + 2 ; v34glosor.eu

v38leszamours

v35Orangina

c4v38Aya219

v36dialogue12

c4v39phrasesimpo211

v37CPFsitua

c4v40CurieRimbaus217-218

v38facteurcheval

c4compexersitu224

v39audio

c4compniv2ht222

v40gram

214Ridsa

v41femmes215 grupp 1

v40nplp

v41le14juillet230 grupp 2

v40nplpdevoir

v42boyard

v42 verbesirr1

v43 verbesirr1

v42verbesirr1dev

v45LénaSituations1;231

213FrançaiseMars

v46président1

v42 verbesirr1

v47président2

v42boyarddevoir

v48Camembert

v43LénaSituations1;231

v49contrôleC

v43opinion

compcontrole

v45lafripec’estchic234

v50passe-temps

v46dialogues220

 

v49contrôle

 

c4v49audio

 

223oralnapdrap

 

221parlerville

 

216j’aimelire

 

212quepenses-tu ?

 

232vacancesderêve

 

233LouisLumière

 

235HugoGaston

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c4

c4v2voc

c4v2devoir

c4v3voc - texte

c4v3devoir

c4v4vocaudiorest

c4v4devoir

c4v5vocbigflo2

c4v5devoirbigflo2

c4v6voc

c4v6devoir

c4v7voc

c4v7devoir

c4v8voc

c4v8devoir

c4v10voc

c4v10devoir

c4v11voc

 

c4v11devoir

c4v12voc

c4v12devoir

c4v13voc

c4v13devoir

c4v14voc

c4v14devoir

c4v15voc

c4v15devoir

c4v16voc

c4v16devoir

c4v17vocbouffe - txt

c4v17devoir

c4v18voc

c4v18devoir

c4v19vocJEU

c4v19devoir

c4v20vocrecette - ing

c4v20devoir

c4v21voctextesauchoix

c4v21devoir

c4v22voc

c4v22devoir

 

 

c4v23voc

c4v23devoir

textesniveau2a

v20rec1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

révisionclasse4a

révisionclasse4diagnos

 

 

 

 

c4v37letri

c4v37letridevoir

c4v39Pascal1 - 2

c4v39pascaldevoir

c4v40enigme