1 dialogue 1 ; révision des mots ; Salut !; Salut2 ; Comment ça va ?;

hej

godkväll

goddag

vi ses snart

vi ses strax

vi ses senare

hej då

jag heter

vi ses i morgon

vad heter du ?

det är en kompis

angenämt

hur mår ni ?

jag mår bra

och du ?

inte illa

han är sjutton år

hur gamla är ni ?

jag är 20 år

Emelie är 13 år gammal

 

2 Gå nu runt och hälsa på varandra 2o2. Ställ frågor och svara!

3 Fråga och svara hur gamla personerna är:

Thomas Coville

10/05/1968

Guy-Manuel de Homem-Christo 08/02/1974

François Fillon

04/03/1954

Thomas Bangalter

03/01/1975

 

4 Nu blev ni törstiga. On va au café ? J’ai soif ! Bonne idée !

Bonjour messieurs-dames !

Bonjour mademoiselle !

Vous désirez ?

Un thé pour moi s’il vous plaît.

Et pour vous ?

Un café s’il vous plaît.

Tout de suite.

Merci.

Et voilà messieurs-dames. Votre thé et votre café.

Merci beaucoup. C’est combien ?

Ça fait 2,50 euros s’il vous plaît.

Voilà 3 euros.

Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée !

Merci pareillement !

5 Gör en egen dialog nu :

 

 

 

 

6 1ficheverbeetreetavoir; läs och översätt texten

Je suis Suédois. Et toi, tu es Français? Oui, je suis Français et mon père, il est Danois. Ma mère est Russe. Et vous, vous êtes Espagnols? Non, nous sommes Portugais. Mes amis sont Allemands. J’ai un frère et toi, tu as un frère? Non, mais j’ai une sœur. Mon père a un frère. C’est mon oncle. Ma mère a une sœur. C’est ma tante. Nous avons un petit chien. Et vous, vous avez des animaux? Oui, nous avons deux chats. Mes cousins ont un cheval.

Fyll i rätt former av verben:

verbet être i presens = är

 

verbet avoir i presens = har, får

jag är

je

 

 

jag har

je

 

du är

tu

 

 

du har

tu

 

han är

il

 

 

han har

il

 

hon är

elle

 

 

hon har

elle

 

vi är

nous

 

 

vi har

nous

 

ni är

vous

 

 

ni har

vous

 

de är

ils

 

 

de har

ils

 

 

en bror

 

en häst

 

en syster

 

svensk

 

en hund

 

fransk

 

en katt

 

dum

 

 

Gör en dialog där ni pratar med varandra och frågar om ni har t.ex. en katt eller om ni är svenska etc. Gör sedan en liten lista med adjektiv (=i detta fallet så som ni kan vara t.ex. snälla, roliga etc; inga snuskigheter tillåts!). Fråga sedan varandra om ni är t.ex. glada, man kan också fråga t.ex. är du en häst? Använd datorn men var noga med korrekta översättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques verbes; être; avoir; -verbes –er; quels fruits ?;

être=vara i presens (är)

jag är

 

du är

 

han är

 

hon är

 

vi är

 

ni är

 

de är

 

 

avoir=ha, få i presens (har, får)

jag har

 

du har

 

han har

 

hon har

 

vi har

 

ni har

 

de har

 

 

7 jeu ; kryssa för 2 djur ; fråga varandra i tur och ordning om kompisen har t.ex. en häst: tu as un cheval

8 jeu ; kryssa för 4 djur ; fråga varandra i tur och ordning om kompisen är t.ex. en häst: tu es un cheval?

 

 

 

 

 

9 les verbes être – avoir + phrases; révisions ; le verbe être

jag är (är jag?)

je suis

du är (är du?)

tu es

han är (är han?)

il est

hon är (är hon?)

elle est

vi/man är (är man/vi?)

on est

vi är (är vi?)

nous sommes

ni är (är ni?)

vous êtes

de är (är de?)

ils sont

de är (är de?) /bara tjejer/

elles sont

jag är svensk

je suis suédois

är ni härifrån ?

vous êtes d’ici?

hon är dum

elle est bête

de är vackra

ils sont jolis/beaux

är du trött ?

tu es fatigué?

han är läkare

il est médecin

vi är rika

nous sommes riches

mina föräldrar är på semester

mes parents sont en vacances

ni är dumma

vous êtes bêtes

är du stor/lång ?

tu es grand ?

min syster är liten/kort

ma soeur est petite

 

10 le verbe avoir

jag har (har jag?)

j’ai

du har (har du?)

tu as

han har (har han?)

il a

hon har (har hon?)

elle a

vi/man har (har man/vi?)

on a

vi har (har vi?)

nous avons

ni har (har ni?)

vous avez

de har (har de?)

ils ont

de har (har de?) /bara tjejer/

elles ont

jag har en bror

j’ai un frère

har ni päron?

vous avez des poires?

hon har många kompisar

elle a beaucoup d’amis

de har en röd bil

ils ont une voiture rouge

har du en katt ?

tu as un chat?

han har ett problem

il a un problème

vi har ätit en glass

nous avons mangé une glace

finns det toaletter här ?

il y a des toilettes ici ?

vi/man har en dansk lärare

on a un professeur danois

mina föräldrar har en grön bil

mes parents ont une voiture verte

har ni tittat på filmen ?

vous avez regardé le film ?

du har en snygg keps

tu as une jolie/belle casquette

min syster har en häst

ma soeur a un cheval

 

 

 

 

 

 

11 fiches2c les noms; läs följande meningar och försök förstå. Gör sedan uppgifterna.

Qu’est-ce que c’est? C’est un éléphant. Vad är det? Det är en elefant.

Qu’est-ce que c’est? C’est un éléphant? Non, c’est une girafe. Vad är det? Är det en elefant? Nej, det är en giraff.

oral; ställ nu liknande frågor och svar genom att peka på bilderna:

un tigre

un lion

une crocodile

un cheval

une vache

 

Dans mon sac, j’ai une clé et toi, tu as une clé dans ton sac? Oui, j’ai une clé. Non, je n’ai pas de clé.

Dans mon sac, j’ai un bonbon et toi, tu as un bonbon dans ton sac? Oui, j’ai un bonbon. Non, je n’ai pas de bonbon.

Dans mon sac, j’ai un billet et toi, tu as un billet dans ton sac? Oui, j’ai un billet. Non, je n’ai pas de billet.

Tu as un frère? Oui, j’ai un frère. Non, je n’ai pas de frère.

Tu as une sœur? Oui, j’ai une sœur. Non, je n’ai pas de sœur.

Vous avez un ordinateur? Oui, j’ai un ordinateur. Non, je n’ai pas d’ordinateur.

Vous avez un portable? Oui, j’ai un portable. Non, je n’ai pas de portable.

Il a une gomme? Oui, il a une gomme. Non, il n’a pas de gomme.

Elle a un stylo? Oui, elle a un stylo. Non, elle n’a pas de stylo.

Vad heter på franska:

jag har

han har inte

jag har inte

hon har inte

du har, har du?

i min väska

han har, har han?

i din väska

hon har, har hon?

ja – nej

ni har, har ni?

och du?

Vad är det?

det är – är det?

 

oral; skriv nu upp 10 olika saker på franska (använd tidigare lista om ni har det); skriv på ett papper 4 av sakerna ni har på era 2 listor och fråga varandra: ni svarar på kompisens fråga med hel mening

ex) har du en penna? ja, jag har en penna; nej, jag har inte en penna.

 

12 mots utiles

också

aussi

inte

ne...pas

aldrig

ne...jamais

men

mais

och

et

kanske

peut-être

ofta

souvent

bra

bien

god, gott

bon, bonne

trevlig, schysst

sympa

glad, lycklig

heureux

därborta

là-bas

här

ici

från, av

de

sur

under

sous

framför

devant

bakom

derrière

alltid, fortfarande

toujours

sällan

rarement

varför

pourquoi

därför att

parce que

för, för att

pour

ytterligare, igen

encore

när

quand

vem, som

qui

vad

qu’est-ce que

vilken, vilket

quel, quelle

var, där

 

13 les questions

hur gammal är du ?

tu as quel âge? / quel âge as-tu ?

hur gamla är ni ?

vous avez quel âge ? / quel âge avez-vous ?

var bor du ?

tu habites où ?

har du syskon ?

tu as des frères et soeurs ?

vad gillar du ?

qu’est-ce que tu aimes ?

vad gillar du inte ?

qu’est-ce que tu n’aimes pas ?

vad är det för väder ?

quel temps fait-il ?

vilken färg är det ?

c’est quelle couleur ?

vilken är din favoritfärg ?

quelle est ta couleur préférée ?

hur mycket är klockan ?

quelle heure est-il ?

vilken dag är det ?

c’est quel jour ?

vilket datum är det ?

c’est quelle date ?

vad gör du ?

qu’est-ce que tu fais ?

vad har du gjort ? (vad gjorde du ?)

qu’est-ce que tu as fait ?

hur mycket kostar det ?

c’est combien ?

var är det ?

c’est où ?

var är/var ligger bageriet ?

où est/où se trouve la boulangerie ?

har ni gula kepsar ?

vous avez des casquettes jaunes ?

finns det billigare skjortor ?

il y a des chemises moins chères ?

gillar du choklad ?

tu aimes le chocolat ?

är du hungrig ?

tu as faim ?

är ni hungriga ?

vous avez faim ?

är du törstig ?

tu as soif ?

är ni törstiga ?

vous avez soif ?

är det långt ?

c’est loin ?

är det långt härifrån ?

c’est loin d’ici ?

vad är det ?

qu’est-ce que c’est ?

vem är det ?

qui est-ce ?

vad gillar du för slags sport ?

qu’est-ce que tu aimes comme sport ?

vad gillar du för slags musik ?

qu’est-ce que tu aimes comme musique ?

 

14 la forme

en hund

un chien

hunden

le chien

en ko

une vache

kon

la vache

ett djur

un animal

djuret

l’animal

hundarna

les chiens

hundar

des chiens

kor

des vaches

korna

les vaches

en skola

une école

skolan

l’école

skolorna

les écoles

skolor

des écoles

en glass

une glace

glassar

des glaces

glassen

la glace

problemen

les problèmes

har du problem ?

tu as des problèmes ?

hur mycket kostar pannkakorna ?

c’est combien les crêpes ?

vad kostar rummet ?

c’est combien la chambre ?

jag gillar inte skolan

je n’aime pas l’école

 

15 Var är djuren? vidéo1; var är Felix?; Où est Felix le chien?; où est le chat-jeu;

framför

bakom

bredvid

under

den är är inte här

var är katten?

jag vet inte

i

 

 

 

 

 

 

 

16 Hur känner du dig idag? Comment ça va aujourd’hui? Tu es fatigué ? Moi, je suis irrité.

 

 

17 LES ANIMAUX EN FRANÇAIS: använd dator, padda och fyll i djuren på franska;

en katt

en ko

en häst

en älg

ett marsvin

en mus

en fjäril

en gris

en fisk

en undulat

en sköldpadda

en hare

en hund

en fågel

en ren

en kanin

en råtta

en kalv

ett rådjur

ett får

en orm

en papegoja

en mygga

en fluga

en myra

ett bi

en geting

 

18 les personnes – présentations

NOM

MARTICHON

prénom

Christophe

nom d’artiste

Maé

date de naissance

16/10/1975

lieu de naissance

Carpentras

lieu de résidence

Paris

état civil

fiancé

frères et sœurs

1 frère

animaux

1 chien

profession

pâtissier, chanteur, acteur

poids

82 kilos

taille

1,75 mètres

pointure

43

couleur préférée

le rouge

sport préféré

le tennis et le ski

yeux

marron

cheveux

châtains

traits particuliers

souvent il a une petite barbe

divers

1 enfant Jules 5 ans,  sa copine s’appelle Nadège, il attend son deuxième garçon en août 2013; ses parents sont pâtissiers

 

 

 

 

19 les personnes – présentations

NOM

GEFFROY

prénom

Isabelle

nom d’artiste

Zaz

date de naissance

01/05/1980

lieu de naissance

Tours

lieu de résidence

Paris

état civil

célibataire

frères et sœurs

1 sœur, 1 frère

animaux

1 chat

profession

chanteuse

poids

67 kilos

taille

1,66 mètres

pointure

40

couleur préférée

le vert

sport préféré

l’escalade

yeux

verts

cheveux

châtain clair

traits particuliers

tatouage d’un aigle au pied

divers

sa mère était professeur d’espagnol, son père travaillait dans une compagnie d’électricité

 

20 les personnes – présentations

NOM

VAN HAVER

prénom

Paul

nom d’artiste

Stromae

date de naissance

12/03/1985

lieu de naissance

Jette, près de Bruxelles

lieu de résidence

Bruxelles

état civil

célibataire

frères et sœurs

2 frères, 2 sœurs

animaux

2 chiens

profession

chanteur

poids

73 kilos

taille

1,73 mètres

pointure

44

couleur préférée

le noir

sport préféré

l’athlétisme

yeux

noirs

cheveux

bruns

traits particuliers

il porte des lentilles

divers

Il est né d'une mère belge et d'un père rwandais architecte

 

 

 

 

 

 

 

21 exercice de révision; översätt muntligt:

Bonjour! Je m’appelle Stéphane Gustafsson. Je suis né le vingt-sept novembre dix-neuf cent soixante-six à Eskilstuna. J’ai donc...............ans. J’habite à Västerås. J’aime le rugby et le foot. Ma couleur préférée c’est le vert. Mon équipe préférée c’est le PSG. Je n’aime pas le poisson. J’ai une sœur. Elle s’appelle Ulla-Maj. Je n’ai pas de frère. Je mesure 1 mètre 88 et je pèse 90 kilos. Mon numéro de téléphone c’est le zéro sept, trente-deux, zéro quatre, trente-deux, trente-six. J’ai des lunettes. J’ai des cheveux frisés et j’ai des yeux marron.

Et toi ? Tu t’appelles comment ? Tu habites où ? Tu as des frères et soeurs ? Tu as quel âge ? Quelle est ta couleur préférée ? Qu’est-ce que tu aimes comme sport, comme musique, comme fruit ? Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? Quel est ton numéro de téléphone ? Comment sont tes cheveux ?

Au revoir et bonne journée !

 

22 översätt ovanstående text muntligt och skriftligt för varandra :

 

 

23 gör nu en liknande text om dig själv, muntligt och skriftligt :

 

24 quelques couleurs:

 

rose

vert

jaune

blanc

noir

gris

bleu

rouge

marron

violet

lilas

turquoise

beige

orange

bleu clair

 

25 les chiffres:

 

2

6

10

3

12

0

8

5

13

11

14

7

15

1

16

9

4

17

18

19

20

30

40

50

60

70

80

90

100

22

35

43

56

67

74

85

 

26 quelques fruits:

 

banane

prune

pêche

poire

pomme

tomate

abricot

orange

melon

citron

citron vert

pamplemousse

cerise

mangue

clémentine

 

27 quelques légumes:

 

concombre

oignon

salade verte

chou

chou-fleur

persil

pomme de terre

poireau

avocat

radis

olive

brocoli

carotte

haricot

épinard

 

28 quelques mots 1:

 

fenêtre

table

chaise

porte

tableau

sac

stylo

crayon

balle

ballon

clé

portable

ordinateur

papier

gomme

 

Je suis Suédois. Je suis un garçon. Je suis intelligent. Je suis professeur.

Je suis Danoise. Je suis une fille. Je suis intelligente. Je suis étudiante.

Je suis, tu es, il est, elle

29 fråga nu varandra om kompisen är t.ex. intelligent: tu es intelligent? och svara: oui, je suis intelligent

joli -e

bête

moche

riche

grand -e

petit -e

bizarre

stupide

drôle

terrible

gentil -le

mignon -ne

propre

malade

triste

 

30  skriv 3 meningar med frågor och svar enligt ovan.

 

 

 

 

 

31 révisez les jours et les mois:

 

vanirje

demcrire

 

teiljul

tepresemb

chemiand

ima

ûtoa

nuji

dendrevi

cebedérm

verifer

bomerven

ujide

 

dunil

ertocbo

rmas

ridam

rival

 

 

 

vilken dag eller månad saknas ?______________________________________________

c’est quel jour aujourd’hui?__________________________________________________

c’est quelle date aujourd’hui?________________________________________________

32 Les fruits

Coing

Litchi

Pastèque

Abricot

Datte

Mangoustan

Pêche, Nectarine

Amande

Figue

Mangue

Physalis

Ananas

Figue de Barbarie

Melon

Pignon de pin

Anone

Fleurs comestibles

Mirabelle

Pitaya

Avocat

Fraise

Mûre

Poire

Banane

Framboise

Myrtille

Pomelo

Carambole

Fruit de la passion

Noisette

Pomme

Cassis

Goyave

Noix

Prune

Cerise

Grenade

Noix de coco

Raisin

Châtaigne

Groseille

Orange

Rhubarbe

Citron, Citron vert

Kaki

Papaye

Sapotille

Clémentine, Mandarine

Kiwi

 

 

 

33 Les légumes

Cèpe

Fenouil

Panais

Ail

Champignon de Paris

Fève

Patate douce

Artichaut

Chicorée

Germe de haricot mungo Soja vert

Persil

Asperge

Chou pommé

Haricot vert

Petit pois

Aubergine

Chou-fleur

Laitue

Poireau

Betterave

Concombre

Lentille

Pois gourmand

Blette

Courgette

Mâche

Poivron

Brocoli

Cresson

Morille

Pomme de terre

Carotte

Échalote

Navet

Potiron

Céleri-branche

Endive

Oignon

Pourpier

Céleri-rave

Épinard

Oseille

Radis

 

 

 

Tomate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Franska hälsningsfraser

Ska du besöka Frankrike kan det vara bra att kunna lite grundläggande fraser som alltid gör upplevelsen lite trevligare. Som du säkert vet är fransmännen generellt sätt inte så duktiga på engelska så kan du säga några franska fraser är det alltid uppskattat.

Svenska

Hej
Hej då
Hej då (informellt)
God morgon
God kväll
Hur mår du? (Formellt)
Mycket bra
Vänligen
Tack
Du är välkommen
Talar du engelska?
Jag förstår inte
Vad är ditt namn?
Trevligt att träffas
Hur många / hur mycket?
Hur gammal är du?
Vad är klockan?

Franska

Bonjour
Au revoir
Salut
Bonjour
Bon Soir
Kommentar allez-vous?
Très bien
S’il vous plaît
Merci
De rien
Parlez-vous anglais?
Je ne pas comprends
Kommentar vous appelez-vous?
Enchanté (e)
Combien?
Quel âge avez-vous?
Quelle heure est-il?

 

 

 

 

 

1fiches5

-         Bonjour Christian!

-         Ah bonjour Christelle! Ça va?

-         oui merci, ça va bien et toi?

-         comme ci comme ça

-         on va au café?

-         avec plaisir!

-           

-         Bonjour Monsieur Sapin . Comment allez-vous?

-         Bonjour Madame Duflot.  Ça va très bien et vous?

-         Ça va pas. Je suis malade.

-         Ah, désolé. Au revoir!

-         Au revoir Monsieur Sapin.

-           

-         Bonjour Mademoiselle Chanel.

-         Bonjour Monsieur Dior. Comment allez-vous?

-         Très bien merci et vous?

-         Ça va, ça va

-         On va prendre un café?

-         ah oui, avec plaisir!

-           

-         Monsieur, bonjour! Vous désirez?

-         Bonjour.  Un café, sil vous plaît.

-         Très bien. Voilà votre café.

-         merci, c’est combien?

-         c’est 1 euro 20 s’il vous plaît

-         voilà 2 euros monsieur

-         merci et voici 80 centimes.

-         merci et au revoir

-         au revoir et bonne journée!

-         merci pareillement!

-           

-         messieurs-dames, bonjour! vous désirez?

-         un coca pour moi et une limonade pour madame

-         très bien, c’est tout?

-         oui, c’est tout

-         voilà votre coca et votre limonade

-         merci beaucoup, c’est combien? (ça fait combien?)

-         ça fait 3 euros monsieur

-         voilà 5 euros

-         merci et voici votre monnaie, 2 euros

-         merci et au revoir

-         au revoir et bonne journée!

-         merci pareillement

vad önskas?

hur mår du?

hur mår ni?

jag mår bra

sådär

jag är sjuk

ha en bra dag

detsamma

er växel

varsågod (2 ord)

ung. kan jag be och få

är det allt? – det är allt

vad kostar det?

er, ert

och ni?

hej då

ska vi gå på kafé?

gärna, med nöje

35 fiches5

mon = min, mitt vid maskulina ord (m)

ma = min, mitt vid feminina ord (f)

ton = din, ditt vid maskulina ord (m)

ta = din, ditt vid feminina ord (f)

votre = er, ert vid både maskulina (m) och feminina (f) ord

chambre (f) = rum; valise (f) = resväska;  sac (m) = väska;  clé (f) = nyckel;  stylo (m) = bläckpenna; crayon (m) = blyertspenna;  poche (f) = ficka, trousse (f) = pennfodral;  gomme (f) = sudd;  livre (m) = bok; portable (m) = mobil

läs och försök förstå:

Où est mon sac? Ton sac est dans ma chambre.

Où est ta gomme? Ma gomme est dans ma trousse.

Où est ton stylo? Mon stylo est dans ma poche.

Où est ta clé? Ma clé est sur la table.

Où est ton livre? Mon livre est dans ma valise.

Où est votre crayon? Mon crayon est sous la table.

Où est votre valise? Ma valise est dans ma chambre.

Où est ma clé? Ta clé est dans ton sac.

Où est mon frère? Ton frère est dans ta chambre.

Où est mon portable? Ton portable est sur la table.

Où est votre sœur? Ma sœur est sous la table.

Fyll i rätt form av min, mitt, din, ditt, er, ert

 

frère

m

din bror

 

 

sac

m

din väska

 

sœur

f

min syster

 

 

table

f

mitt bord

 

table

f

ditt bord

 

 

frère

m

min bror

 

sac

m

min väska

 

 

sœur

f

din syster

 

valise

f

er resväska

 

 

sac

m

er väska

 

papier

m

ditt papper

 

 

papier

m

ert papper

 

table

f

ert bord

 

 

cahier

m

ditt skrivhäfte

 

 

 

 

36  dialogue au resto ; vidéo1 ; corrigé ; au resto2 ; 1gars1fille ; au resto3 ; au resto4 ; au resto5 ;

vad

en läsk

vad önskas ?

vatten

skinksmörgås

bröd

korvmacka

nej tack

pasta

servett

kyckling

vad vill ni ha ?

fisk

jag skulle vilja ha

en liten sallad

utsökt, läcker

till att dricka

ni föredrar

 

 

 

 

37 les verbes réguliers –er ; vidéo1 ;

regarder=titta på i presens

jag tittar (på)

 

du tittar (på)

 

han tittar (på)

 

hon tittar (på)

 

vi tittar (på)

 

ni tittar (på)

 

de tittar (på)

 

 

38 quelques verbes au présent

discuter

détester

adorer

sauter

demander

acheter*

gagner

tricher

penser

donner

plaisanter

écouter

 

han vinner matchen

jag fuskar inte

du hatar kyckling

vi vinner alltid

ni diskuterar mycket

hon ger en blomma till Stefan

jag älskar persikor

Stefan hatar fisk

köper ni godis på måndagar?

de vinner ofta

vi hoppar

eleverna lyssnar på läraren

skämtar du?

älskar ni pommes frites?

vinner du matchen?

vem fuskar?

lyssnar du på rock?

vi avskyr pop

han tänker på Frida

diskuterar du dina betyg?

vi ger ett päron till Stefan

fuskar ni?

vad gör du?

jag tittar på teve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 jouez en français

tu as quel animal?

vous désirez?

tu habites où?

qu’est-ce que tu fais?

tu as une famille?

c’est qui?

un chien

une bavette

tu es allemand?

tu pleures

tu es marié?

c’est mon frère

un cheval

une entrecôte

tu es suédois?

tu manges une glace

tu as des enfants?

c’est ma soeur

un chat

du poisson

tu es anglais?

tu discutes avec un ami

tu as des frères et soeurs?

c’est mes parents

un oiseau

du poulet

tu es norvégien?

tu joues au foot

tu as un frère?

c’est ton père

un singe

des frites

tu es danois?

tu dessines une vache

comment s’appelle ta mère?

c’est ta mère

une tortue

une boisson

tu es espagnol?

tu regardes la télé

comment s’appelle ton père?

c’est tes parents

une vache

une limonade

tu es portugais?

tu écoutes du rap

quand es-tu né?

c’est notre prof

un perroquet

une soupe

tu es russe?

tu achètes des bonbons

tu mesures combien?

c’est votre fils

une araignée

une glace

tu es hollandais?

tu triches au contrôle

tu as des animaux?

c’est leur ami

une souris

un croque-monsieur

tu es belge?

tu parles à ta mère

tu pèses combien?

c’est nos enfants

 

********************************************************************************************************

tu as quel animal?

vous désirez?

tu habites où?

qu’est-ce que tu fais?

tu as une famille?

c’est qui?

un chien

une bavette

tu es allemand?

tu pleures

tu es marié?

c’est mon frère

un cheval

une entrecôte

tu es suédois?

tu manges une glace

tu as des enfants?

c’est ma soeur

un chat

du poisson

tu es anglais?

tu discutes avec un ami

tu as des frères et soeurs?

c’est mes parents

un oiseau

du poulet

tu es norvégien?

tu joues au foot

tu as un frère?

c’est ton père

un singe

des frites

tu es danois?

tu dessines une vache

comment s’appelle ta mère?

c’est ta mère

une tortue

une boisson

tu es espagnol?

tu regardes la télé

comment s’appelle ton père?

c’est tes parents

une vache

une limonade

tu es portugais?

tu écoutes du rap

quand es-tu né?

c’est notre prof

un perroquet

une soupe

tu es russe?

tu achètes des bonbons

tu mesures combien?

c’est votre fils

une araignée

une glace

tu es hollandais?

tu triches au contrôle

tu as des animaux?

c’est leur ami

une souris

un croque-monsieur

tu es belge?

tu parles à ta mère

tu pèses combien?

c’est nos enfants

40 jeudebu2; läs och översätt orden;

merci

rouge

janvier

d’accord

s’il vous plaît

petit

qui

trois

monsieur

quarante

j’habite à

septembre

zéro

août

mercredi

vert

ça va?

un crayon

mai

un chien

dix-neuf

lundi

il fait beau

un

comme ci comme ça

huit

grand

noir

samedi

gris

jeudi

je suis

là-bas

treize

bien

il fait froid

vendredi

quinze

bonsoir

il y a

douze

vingt

décembre

joli

mademoiselle

couleur

au revoir

il fait du vent

j’aime

sept

madame

je m’appelle

un chat

mardi

turquoise

mille

quatorze

deux

bleu

je voudrais

dix-huit

des escargots

rose

cent

février

neuf

marron

juin

il neige

blanc

mars

quatre

oui

juillet

la carte

pas

novembre

à droite

dix

avril

onze

il fait mauvais

je ne sais pas

non

cinq

seize

bonjour

je t’aime

à gauche

six

il fait chaud

octobre

c’est

dix-sept

dimanche

jaune

et toi?

ça va

il pleut

ça va pas

 

 

hitta så många djur du kan på franska:

 

41 jouez en français

tu t’appelles comment?

Richard

Agnès

Caroline

Brigitte

Benoît

Alexandre

Philippe

Florence

tu as quel âge ?

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

50 ans

45 ans

64 ans

34 ans

tu habites où ?

à Lille

à Lyon

à Marseille

à Dijon

à Rennes

à Cannes

à Nice

à Grenoble

quel temps fait-il ?

il fait mauvais

il fait beau

il fait chaud

il fait froid

il fait du vent

il fait du soleil

il pleut

il neige

c’est quel jour ?

lundi

mercredi

jeudi

vendredi

dimanche

samedi

mardi

tu ne sais pas

c’est quelle date ?

11/08/1995

16/12/1974

17/07/1992

26/06/1972

30/05/1991

07/02/1990

14/07/1789

06/06/2005

tu mesures combien ?

1m55

1m96

1m43

1m63

1m93

1m73

1m90

1m54

quelle est ta couleur préférée ?

jaune

rose

vert

blanc

noir

rouge

bleu

gris

quel est ton chiffre préféré ?

40

50

60

70

80

90

100

30

qu’est-ce que tu fais ?

tu dessines

tu joues au basket

tu travailles

tu joues au poker

tu manges une crêpe

tu chantes

tu regardes un film

tu danses

qu’est-ce que tu prends ?

une quiche

un croque-monsieur

une bavette

une soupe à l’oignon

des escargots

une terrine

des moules

du fromage

qu’est-ce que tu manges ?

du poulet

de la viande

du poisson

des cuisses de grenouille

une escalope de veau

une entrecôte

du canard

un steack

qu’est-ce que tu bois ?

une limonade

de l’eau minérale

de l’eau plate

du sirop

du lait

du soda

de la bière

un jus d’orange

qu’est-ce que tu détestes ?

le saumon

le poulet

le saucisson

la glace

les bonbons

les légumes

les pâtes

les sauces

quel est ton animal préféré ?

le cochon

la vache

le chat

le chien

le lapin

la tortue

les dauphins

les chevaux

comment sont tes cheveux ?

des cheveux courts

des cheveux frisés

des cheveux longs

des cheveux raides

des cheveux blonds

des cheveux bruns

des cheveux châtains

des cheveux bouclés

tu as des frères et soeurs ?

1 frère

1 soeur

2 soeurs

3 frères

1 frère et 1 soeur

3 soeurs

2 soeurs et 2 frères

1 demi-frère

quel est ton sport préféré ?

la natation

l’équitation

le rugby

l’athlétisme

le ski alpin

le ski nautique

le basket

le football

quel est ton acteur préféré ?

Gérard Depardieu

Daniel Auteuil

Alain Delon

Thierry Lhermitte

Michel Galabru

André Dussolier

Jean Reno

Jean-Claude van Damme

quel est ton mois préféré ?

juin

juillet

août

mai

février

avril

septembre

octobre

quel est ton plat préféré ?

le gratin dauphinois

la ratatouille

les blanquettes de veau

le boeuf bourguignon

la fondue savoyarde

le cassoulet

les crêpes

la truffade

quelle est ta matière préférée ?

le suédois

EPS

le dessin

les maths

SVT

histoire-géo

la musique

le latin

quelle heure est-il ?

11.20

16.35

19.45

22.10

17.55

14.10

15.30

21.15

 

 

 

 

 

42 LES NEGATIONS – INTEFORM PÅ FRANSKA 1

INTE heter på franska PAS och det står på samma ställe som ordet INTE i svenska; men FÖRE verbet (det man gör) skall man på franska skriva det lilla ordet NE

ex) je suis = jag är

je ne suis pas = jag är inte

il a un frère = han har en bror

il n’a pas un frère (il ne a un frère – vokalmöte)

 

il

 

parle

 

français

 

han

 

talar

 

franska

 

 

 

 

 

 

 

je

 

travaille

 

beaucoup

 

jag

 

arbetar

 

mycket

 

 

 

 

 

 

 

elle

 

joue

 

au tennis

 

hon

 

spelar

 

tennis

 

 

 

 

 

 

 

vous

 

mangez

 

 

 

ni

 

äter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tu

 

vois

 

la voiture?

 

ser

 

du

 

bilen?

 

 

1        

elle prend le chien = hon tar hunden

2        

je vends ma chemise = jag säljer min skjorta

3        

il part en vacances = han åker på semester

4        

nous restons ici = vi stannar här

5        

je dors = jag sover

6        

*il aime les chats = han gillar katter

7        

il triche toujours = han fuskar alltid

8        

je suis Anglaise = Jag är engelsk

9        

ils travaillent à la poste = de arbetar på posten

10     

nous venons demain soir = vi kommer i morgon kväll

11     

tu conduis bien = du kör bra

12     

*c’est bien = det är bra

 

 

 

img01343 några negationer 1c

1.   je suis

2.   je ne suis pas

3.   j’ai

4.   je n’ai pas

5.   je fais

6.   je ne fais pas

7.   j’aime

8.   je n’aime pas

9.   je mange

10.     je ne mange pas

11.     palaisroyalc’est

12.     ce n’est pas

13.     je déteste

14.     je ne déteste pas

15.     il y a

16.     il n’y a pas

17.     tu es

18.     tu n’es pas

19.     il est

20.     il n’est pas

21.     elle est

22.     moulinrougeelle n’est pas

23.     tu as

24.     tu n’as pas

25.     il a

26.     il n’a pas

27.     elle a

28.     elle n’a pas

29.     je fume

30.     je ne fume pas

31.     je sais

32.     je ne sais pas

33.     je prends

34.     je ne prends pas

 

 

 

 

44 några negationer 1d

1.           img006jag är

2.           jag är inte

3.           jag har

4.           jag har inte

5.           jag gör

6.           jag gör inte

7.           jag gillar

8.           jag gillar inte

9.           jag äter

10.      jag äter inte

11.      det är

12.      det är inte

13.      jag avskyr

14.      img014jag avskyr inte

15.      det finns

16.      det finns inte

17.      du är

18.      du är inte

19.      han är

20.      han är inte

21.      hon är

22.      hon är inte

23.      du har

24.      du har inte

25.      img008han har

26.      han har inte

27.      hon har

28.      hon har inte

29.      jag röker

30.      jag röker inte

31.      jag vet

32.      jag vet inte

33.      jag tar

34.      jag tar inte

 

 

 

 

 

45 les négations

jag är – jag är inte

je suis – je ne suis pas

jag har – jag har inte

j’ai – je n’ai pas

du är trött – du är inte trött

tu es fatigué – tu n’es pas fatigué

han har en blå bil – han har inte en blå bil

il a une voiture bleue – il n’a pas une voiture bleue

vi är lyckliga – vi är inte lyckliga

nous sommes heureux – nous ne sommes pas heurex

hon jobbar bra – hon jobbar inte bra

elle travaille bien – elle ne travaille pas bien

ni pratar mycket – ni pratar inte mycket

vous parlez beaucoup – vous ne parlez pas beaucoup

har du förstått ? – har du inte förstått ?

tu as compris ? – tu n’as pas compris ?

det är dumt – det är inte dumt

c’est bête – ce n’est pas bête

han bor här – han bor inte här

il habite ici – il n’habite pas ici

hon arbetar på posten - hon arbetar inte på posten

elle travaille à la poste – elle ne travaille pas à la poste

jag är fem år - jag är inte fem år

j’ai cinq ans – je n’ai pas cinq ans

har ni glass ? – har ni inte glass ?

vous avez des glaces ? – vous n’avez pas de glaces ?

du äter allt – du äter inte allt

tu manges tout – tu ne manges pas tout

han förstår problemet - han förstår inte problemet

il comprend le problème – il ne comprend pas le problème

jag vet – jag vet inte

je sais – je ne sais pas

ni vet allt – ni vet inte allt

vous savez tout – vous ne savez pas tout

jag kan hjälpa er - jag kan inte hjälpa er

je peux vous aider – je ne peux pas vous aider

jag gillar dig – jag gillar inte dig

je t’aime – je ne t’aime pas

han vill vinna matchen - han vill inte vinna matchen

il veut gagner le match – il ne veut pas gagner le match

det är vackert väder idag - det är inte vackert väder idag

il fait beau aujourd’hui – il ne fait pas beau aujourd’hui

 

46 fiche de révision 5d ; försök förstå texten i INTE-form :

 

Gérard Depardieu n’a pas deux fils. Il ne travaille pas comme chanteur. Il ne chante pas très bien. Il n’a pas soixante-treize ans. Il ne fait pas beau en Norvège. Il ne pleut pas beaucoup. Je ne suis pas Canadien et je ne travaille pas comme coiffeur. Ce n’est pas bien. Je ne suis pas riche ! Je n’ai pas une petite maison et je n’ai pas cinquante ans. Je n’habite pas au Canada. Ma sœur ne s’appelle pas Marine. Je ne connais pas tout ! Je ne parle pas toutes les langues. Il ne fait pas chaud au Canada. Ce n’est pas mardi aujourd’hui. Je ne mange pas à la cantine tous les jours. Ce n’est pas très bon ! Je n’aime pas la musique classique. Voilà, mon histoire n’est pas finie.

 

 

 

 

47 LES NÉGATIONS 1

 

negationer (inte-form) ; på franska heter INTE NE...PAS ; PAS skall placeras på samma ställe som INTE i svenskan och NE placeras FRAMFÖR verbet (det som görs, det som händer). Ibland inträffar vokalmöte, då försvinner –e i NE som blir N’

 

je travaille bien

jag arbetar bra

je ne travaille pas bien

jag arbetar inte bra

elle rit beaucoup

hon skrattar mycket

elle ne rit pas beaucoup

hon skrattar inte mycket

nous sommes Suédois

vi är svenskar

nous ne sommes pas Suédois

vi är inte svenskar

ils ont le temps

de har tid

ils n’ont pas le temps

de har inte tid

je suis bête

jag är dum

je ne suis pas bête

jag är inte dum

il aime les bonbons

han gillar godis

il n’aime pas les bonbons

han gillar inte godis

c’est gentil

det är snällt

ce n’est pas gentil

det är inte snällt

j’ai cinq ans

jag är fem år

je n’ai pas cinq ans

jag är inte fem år

 

 

au café1 ; je suis 1 pizza ;

 

48 paroles officielles  Café

Pour bien commencer
______________________________________________________1
Et me réveiller
Moi, j'ai pris________________________2
Un arabica
___________3et bien corsé,
J'enfile ma parka,
Ça y est je peux y aller

"__________3 est-ce que tu vas"
Me crie mon aimée
"Prenons un kawa je viens de me lever"
Étant en avance
Et un peu forcé,
Je change de sens
Et reprends un café

A_____________________________________________________________4
Faut bien avouer
Les bureaux sont vides
On pourrait s'ennuyer
Mais je reste_______________________5
Je__________________________6 m'adapter
Le temps qu'ils arrivent
J'ai le temps pour un café

La journée s'emballe
Tout le monde peut bosser
Au moins jusqu'à l'heure...
De la pause café
Ma________________________________________7 rentre
"Fort comme vous l'__________________________________8"
Ah mince j'viens d'en prendre
Mais__________________________________________________9 qu'il est fait...

Un repas d'affaires
Tout près du Sentier
Il fait un temps super
Mais je me sens______________________________10...
Mes collègues se marrent
"DÉTENDS-TOI RENɠ!"
"Prends un bon cigare
Et_________________________________________________________11"

Une fois fini
Mes collègues crevés
Appellent______________________________________12 ...
Mais moi j'ai envie de sauter!
Je fais tout Paris
Puis je vois un troquet
J'commande un______________________________13.
Mais re-caféiné

Hummm...
Hummmmm...

J'arrive au_________________________________________14
Ma secrétaire me fait:
"Vous___________________________15 un peu en retard
Je me______________________16 inquiétée!"
Oh! J'la jette par la_______________________________________________17!
Elle l'avait bien cherché!
T'façons faut que je rentre
Mais d'abord un café!

Attendant le__________________________________18
Je me fais agresser
Une p'tite vieille me dit:
"_____________________________________________________________________________19
J'lui casse la tête
Et j'la pousse sur le quai!
Je file à la_____________________________________________20
Et j'me sers un ... devinez?!

"Papa mon papa!
En classe_____________________________________21 premier!"
Putain mais quoi!
Tu vas arrêter d'me faire chier!
Mais qu'il est con ce gosse!
Et en plus il s'met a chialer!
J'm'enferme dans la cuisine
Il reste un peu de café

Ça fait......................................................................................................22 jours
Que je suis enfermé!
J'suis seul dans ma__________________________________________23
Et je bois du café!
Il faudra bien qu'je dorme!
Les flics vont m'choper!
Alors je cloue les____________________________________24
Et j'reprends du café!

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

49 jeu hôtel

 

vous avez une chambre libre?

pour combien de personnes?

quel est votre nom?

pour combien de nuits?

pour quand?

le petit déjeuner est compris?

c’est quelle chambre?

la chambre coûte combien?

au premier étage

pour une personne

MARTIN

pour une nuit

pour le onze juin

oui

numéro 30

la chambre coûte 81 euros

au deuxième étage

pour deux personnes

BERNARD

pour deux nuits

pour le vingt juillet

non

numéro 35

la chambre coûte 82 euros

au troisième étage

pour trois personnes

THOMAS

pour trois nuits

pour le douze août

parfois

numéro 40

la chambre coûte 83 euros

au quatrième étage

pour quatre personnes

PETIT

pour quatre nuits

pour le dix-neuf mai

peut-être

numéro 45

la chambre coûte 84 euros

au cinquième étage

pour cinq personnes

ROBERT

pour une semaine

pour le treize avril

ça dépend

numéro 50

la chambre coûte 85 euros

au sixième étage

pour six personnes

RICHARD

pour deux semaines

pour le dix-huit juin

bien sûr

numéro 55

la chambre coûte 86 euros

au septième étage

pour sept personnes

DURAND

pour trois semaines

pour le quatorze juillet

absolument pas

numéro 60

la chambre coûte 87 euros

au huitième étage

pour huit personnes

DUBOIS

pour un mois

pour le seize mai

en général

numéro 65

la chambre coûte 92 euros

au neuvième étage

pour neuf personnes

MOREAU

pour deux mois

pour le quinze août

souvent

numéro 70

la chambre coûte 93 euros

au dixième étage

pour dix personnes

LAURENT

pour 15 jours

pour le onze novembre

jamais

numéro 75

la chambre coûte 94 euros

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

vous avez une chambre libre?

pour combien de personnes?

quel est votre nom?

pour combien de nuits?

pour quand?

le petit déjeuner est compris?

c’est quelle chambre?

la chambre coûte combien?

au premier étage

pour une personne

MARTIN

pour une nuit

pour le onze juin

oui

numéro 30

la chambre coûte 81 euros