vocabulaire important, révision 1

 

köpa

acheter

det är bra att vara

c’est bien d’être

man måste

il faut

ok

d’accord

men

mais

framförallt

surtout

överallt

partout

kanske

peut-être

ibland

parfois

allt

tout

ingenting

rien

ingen orsak

de rien

aldrig

ne...jamais

jag tycker, jag tänker

je pense

jag tror

je crois

jag hittar, jag finner

je trouve

jag söker, jag letar efter

je cherche

jag hittar inte

je ne trouve pas

ha en bra dag

bonne journée

detsamma

pareillement

vad finns det?

qu’est-ce qu’il y a?

säljer ni...........?

vous vendez.....?

jag tar

je prends

jag är trött

je suis fatigué

jag är törstig

j’ai soif

jag är hungrig

j’ai faim

jag förstår

je comprends

förlåt

pardon

jag förstår inte

je ne comprends pas

tack så mycket

merci beaucoup

det är snällt

c’est gentil

kan jag hjälpa er?

je peux vous aider?

vilken storlek

quelle taille

det är för dyrt

c’est trop cher

jag har inte/jag har inga

je n’ai pas

jag är inte

je ne suis pas

till höger

à droite

till vänster

à gauche

gammal

vieux

ung

jeune

mycket gott

très bon

jag gillar inte

je n’aime pas

hur mycket kostar det?

c’est combien?

vad heter det?

ça s’appelle comment?

vad är det?

qu’est-ce que c’est?

med eller utan?

avec ou sans?

god natt

bonne nuit

det finns inte/det finns inga

il n’y a pas de

vänta

attendez

jag behöver

j’ai besoin de