DIALOGUES IMPORTANTS 1a corrigé

 

faire i presens

 

faire i passé composé

 

 

 

je

 

 

j’

 

tu

 

 

tu

 

il

 

 

il

 

elle

 

 

elle

 

nous

 

 

nous

 

vous

 

 

vous

 

ils

 

 

ils

 

 

städa

diska

handla

sporta

 

 

 

 

 

 

 

 

tvätta

laga mat

tjura (göra huvudet)

 

 

 

 

 

 

vad gör du?

 

vad gör ni?

 

vad gjorde du igår (“har gjort”)

 

vad gjorde ni i lördags? (”har gjort”)

 

vad gör han?

 

vad har hon gjort?

 

jag sportar varje dag

 

jag har städat

 

lagade du mat i går? (”har lagat mat”)

 

han diskade (“har diskat”) varje dag

 

har ni sportat?

 

jag har inte lagat mat

 

har du inte städat?

 

han har inte diskat

 

vad har ni för arbete?

 

vad gör ni i livet? (vilket yrke har ni?)

 

vad gör du i livet? vardagligt

 

jag har inte gjort någonting

 

jag gör ingenting

 

det gör ingenting

 

när städar ni?

 

var handlar ni?

 

vad vill du göra?

 

kan jag göra något för er?

 

gör som du vill

 

gör som hos dig

 

de gör gott arbete

 

vi lagar mat tillsammans

 

vi har gjort en stor resa

 

tjurar du?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOGUES IMPORTANTS 1a corrigé

 

faire i presens

 

faire i passé composé

 

 

 

je

fais

 

j’

ai fait

tu

fais

 

tu

as fait

il

fait

 

il

a fait

elle

fait

 

elle

a fait

nous

faisons

 

nous

avons fait

vous

faites

 

vous

avez fait

ils

font

 

ils

ont fait

 

städa

diska

handla

sporta

faire le ménage

faire la vaisselle

faire les courses

faire du sport

 

 

 

 

tvätta

laga mat

tjura (göra huvudet)

 

faire la lessive

faire la cuisine

faire la tête

 

 

vad gör du?

qu’est-ce que tu fais?

vad gör ni?

qu’est-ce que vous faites?

vad gjorde du igår (“har gjort”)

qu’est-ce que tu as fait hier?

vad gjorde ni i lördags? (”har gjort”)

qu’est-ce que vous avez fait samedi?

vad gör han?

qu’est-ce qu’il fait?

vad har hon gjort?

qu’est-ce qu’elle a fait?

jag sportar varje dag

je fais du sport tous les jours

jag har städat

j’ai fait le ménage

lagade du mat i går? (”har lagat mat”)

tu as fait la cuisine hier?

han diskade (“har diskat”) varje dag

il a fait la vaisselle tous les jours

har ni sportat?

vous avez fait du sport?

jag har inte lagat mat

je n’ai pas fait la cuisine

har du inte städat?

tu n’as pas fait le ménage?

han har inte diskat

il n’a pas fait la vaisselle

vad har ni för arbete?

qu’est-ce que vous faites comme travail?

vad gör ni i livet? (vilket yrke har ni?)

que faites-vous dans la vie?

vad gör du i livet? vardagligt

tu fais quoi dans la vie?

jag har inte gjort någonting

je n’ai rien fait

jag gör ingenting

je ne fais rien

det gör ingenting

ςa ne fait rien

när städar ni?

quand faites-vous le ménage?

var handlar ni?

faites-vous les courses?

vad vill du göra?

qu’est-ce que tu veux faire?

kan jag göra något för er?

je peux faire quelque chose pour vous?

gör som du vill

fais comme tu veux

gör som hos dig

fais comme chez toi

de gör gott arbete

ils font du bon travail

vi lagar mat tillsammans

nous faisons la cuisine ensemble

vi har gjort en stor resa

nous avons fait un grand voyage

tjurar du?

tu fais la tête?