exercices Mon fils a vidé mon compte

tömma

vider

göra inköp

faire des achats

inse, förstå

se rendre compte

till vilken grad

à quel point

bedrift, storverk

prouesse (f)

vars

dont

uppmärksamma, märka

s’apercevoir de

på sin bekostnad

à ses dépens

tillflykt, hjälp, utväg

recours (m)

säga upp

annuler

utföra

effectuer

tillgång till

accès à

det värsta

le pire

vad gäller, gällande

à propos

fastän att

quoi que

visa

montrer

räcka

suffire

säkra, säkerställa

sécuriser

slå

taper

fått – ta emot

reçu – recevoir

ingå i

faire partie de

hända, ske

se passer

en beställning

une commande

sätta i förtroende

mettre dans la confidence

ersätta, avlöna

rétribuer

helt och hållet

tout à fait

konto

compte (m)

så länge som

tant que

full av

plein de

slant, pengar

sou (m)

fortsätta

enchaîner

förvarna

prévenir

bara

ne...que

överskridelse

dépassement (m)

övertrassering

découvert (m)

tyvärr

hélas

stå på bar backe

être sur la paille

kontoutdrag

relevé (m)

utgift

dépense (f)

läggas på, öka

s’accumuler

som kommer från

en provenance de

samtidigt

en parallèle

vägra

refuser

på mindre än

en moins de

lika, likadan, sådan

pareil

stil, smak, sätt

genre (m)

synbarligen

visiblement

rådgivare

conseiller (m)

minnas

se souvenir de

övertrassering

à découvert

behöva

avoir besoin de

höra

entendre

bankavgifter

agios

övertyga

persuader

göra med flit

faire exprès

stoppa fickorna fulla av

s’en mettre plein les poches

vidd, omfattning

entendue (f)

förbannad

furieux

bestraffa

punir

skyldig

coupable

för övrigt

d’ailleurs

otaliga, oräkneliga

innombrable

skicka (iväg)

envoyer

från den ena dagen till den andra

du jour au lendemain

artig

poli

ge tillbaka

rendre

vara, handelsvara

marchandise (f)

stjäla

voler

självklart, givetvis

évidemment

umgås med

fréquenter

unge

gamin (m)

klara sig ur

s’en sortir

fylla igen, täppa till

combler

hål

trou (m)

bli

devenir

avgrunds-

abyssal

bekymmer, problem

la galère

 

inse, förstå

se rendre compte de

man inser inte sina misstag

on ne se rend pas compte de ses erreurs

du vet inte till vilken grad jag tycker om dig

tu ne sais pas à quel point je t’aime

du pratar om den här artikeln

tu parles de cet article

du pratar om den

tu en parles

jag förstår vad du pratar om

je comprends ce dont tu parles

när jag vill ha något, är jag kapabel till allt

quand je veux quelque chose, je suis capable de tout

han är kapabel att minnas 100 ord på en minut

il est capable de mémoriser 100 mots en 1 minute

jag skulle aldrig ha trott honom kapabel att göra detta

je ne l’aurais jamais cru capable de faire ça

jag hade inte trott det

je ne l’avais pas cru

det här barnet har kunnat/kunde märka vad som hände

cet enfant a pu s’apercevoir de ce qui se passait

han kunde märka det

il a pu s’en apercevoir

ingen, inte en enda

ne...aucun

banken ger mig inte en enda hjälp

la banque ne me donne aucune aide

måste, vara tvungen att, böra

devoir

jag har försökt att säga till mina elever att de måste läsa den här artikeln

j’ai essayé de dire à mes élèves qu’ils devaient lire cet article

ett barn har gjort ett misstag

un enfant a fait une erreur

ett misstag har gjorts av ett barn

une erreur a été faite par un enfant

ett barn hade utfört köp

un enfant avait effectué des achats

köp hade utförts av ett barn

des achats avaient été effectués par un enfant

mår du bra ? nej, det är värre idag

ça va ? non, c’est pire aujourd’hui

det värsta

le pire

vad du än gör så tycker jag bra om dig

quoi que tu fasses, je t’aime bien

det är du som skall betala notan

c’est à toi de payer l’addition

hon fick den goda idén

elle a eu la bonne idée

han lät sin granne jobba/han fick sin granne att jobba

il a fait travailler son voisin

så länge han hade pengar, spelade han på kasinot varje dag

tant qu’il avait de l’argent, il jouait au casino chaque jour

det var redan för sent

il était déjà trop tard

du skulle i alla fall ha kunnat säga mig att din bror var kär i mig

quand même, tu aurais pu me dire que ton frère était amoureux de moi

du skulle ha kunnat sagt mig det

tu aurais pu me le dire

mina föräldrars bank

la banque de mes parents

presidentens bank

la banque du président

jag ringde min moster – jag ringde henne

j’ai appelé ma tante – je l’ai appelée

min bror ringde mig sägandes att han var pank

mon frère m’a appelé en me disant qu’il était sur la paille

banken har vägrat/nekat alla utgifter

la banque a refusé toutes les dépenses

banken nekade alla

la banque les a toutes refusées

det hade aldrig ännu hänt

ce n’était encore jamais arrivé

jag är inte den (typen av person) som går ut på nätterna

je ne suis pas du genre à sortir la nuit

han ringer mig bara vid behov

il ne me rappelle qu’en cas de besoin

det finns ingen mer

il n’y a plus personne

ursäkta mig, jag gjorde inte med flit

excusez-moi, je n’ai pas fait exprès

stoppa fickorna fulla

s’en mettre plein les poches

jag blev förbannad

j’ai été furieux

du skall inte leka med brandsläckaren

tu n’as pas à jouer avec l’extincteur

kompisens föräldrar

les parents du copain

vi förklarade ordentligt för kompisens föräldrar

on a bien expliqué aux parents du copain

vi förklarade ordentligt för dem

on leur a bien expliqué

när jag gick för att träffa min granne

quand je suis allé voir mon voisin

jag gav mitt telefonnummer till din bror

j’ai donné mon numéro de téléphone à ton frère

men din bror vägrar att ge mig hans

mais ton frère refuse de me donner le sien

mina dina systrar har gett mig deras

mais tes soeurs m’ont donné le leur

jag umgås inte längre med min granntjej på 3 :e våningen

je ne fréquente plus ma voisine du 3 :ème étage

klara sig ur något

s’en sortir

klarar du dig ur detta ?

tu t’en sors ?

en liten unge vars pappa är i fängelse

un  petit gamin dont le père est en prison

behöver du något ?

tu as besoin de quelque chose ?

säg mig vad du behöver (har behov av)

dis-moi ce dont tu as besoin

 

1

qui raconte cet article ?

2

pourquoi n’a-t-elle plus d’argent ?

3

selon la banque c’est à qui la faute ?

4

qu’en pense-t-elle ?

5

pourquoi la banque ne veut-elle pas les aider ?

6

pourquoi Émelie n’a-t-elle pas vu tout de suite que l’argent disparaissait de son compte ?

7

qu’a fait le fils pour encore cacher les achats ?

8

la banque a tout de suite prévenu la famille ?

9

est-ce une famille dépensière ?

10

comment a réagi la banque de sa soeur lors d’un fait semblable ?

11

Émelie, que pense-t-elle de sa banque ?

12

selon elle qui sont les vrais responsables ?

13

comment ont réagi les parents du copains de leur fils ?

14

aujourd’hui, est-ce qu’ils ont tout remboursé ?

15

qu’est-ce qu’ils ont fait avec les achats de leur fils ?

16

pourquoi le fils d’Émelie ne fréquente-t-il plus son copain ?

17

qu’est-ce que c’est que les agios ?

18

et vous ? faites-vous des achats sur Internet ?

19

avez-vous déjà eu des problèmes avec des achats ou des commandes sur Internet ?

20

avez-vous peur de faire vos courses sur le net ?