muntliga repetitionsövningar + lite nya ord och uttryck; OBS! Detta är ingen dialog.retour