panneau14voc

eldsvåda

 

ett förbud

 

att trycka

 

tryck !

 

att öppna

 

öppning

 

öppna dörren !

 

att stänga

 

stäng fönstret !

 

att trycka, att knuffa

 

att dra

 

detta fönster måste vara öppet

 

var snäll och stäng dörren

 

att använda bara vid nödfall

 

jag använder bara mobilen hemma

 

inga mobiler här! tänk på era lärare!

 

jag måste kissa

 

hjälp!

 

pågående besök

 

att släcka

 

var snäll och stäng av era mobiler

 

fotgängare, ställ er bredvid nödutgången!

 

påminnelse: arbete pågår

 

använd inte mobilerna under lektion!

 

kranen är inte stängd

 

jag gillar inte jakt

 

jakt förbjudet

 

jag minns inte

 

minnas (2 ord)