panneaux11voc ; glosor.eu

usage

användning

jeter

kasta, slänga

crotte

bajs

déjection

avföring

interdit

förbjuden

pelouse

gräsmatta

conducteur

förare

trajet

körväg, sträcka

propreté

renhet

ramasser

plocka upp

baladeur

walkman

lieu

plats, ställe

poubelle

soptunna

plonger

dyka

déchet

avfall

prière

bön

cacher

gömma, dölja

incendie

eldsvåda

utiliser

använda

ascenseur

hiss

piéton

forgängare

appuyer

trycka, stödja

attendre

vänta ()

amende

bot, böter

peine

straff, möda

rouler

köra, rulla

au pas

très lentement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usage

användning

jeter

kasta, slänga

crotte

bajs

déjection

avföring

interdit

förbjuden

pelouse

gräsmatta

conducteur

förare

trajet

körväg, sträcka

propreté

renhet

ramasser

plocka upp

baladeur

walkman

lieu

plats, ställe

poubelle

soptunna

plonger

dyka

déchet

avfall

prière

bön

cacher

gömma, dölja

incendie

eldsvåda

utiliser

använda

ascenseur

hiss

piéton

forgängare

appuyer

trycka, stödja

attendre

vänta (på)

amende

bot, böter

peine

straff, möda

rouler

köra, rulla

au pas

très lentement