LE COMPLÉMENT DU NOM            1

 

För att uttrycka ägandeform på franska (s.k. genitiv),

ex) Stures bil, husets skorsten, dagens  rätt

 

måste alltid ordet DE vara med i franskan. I svenskan har vi ett s.k. genitiv-s.

I franskan måste man dessutom vända på formuleringen och på franska säga :

 

skorstenen på huset, bilen till Sture

ex) Célines cd = le cd de Céline (cd :n till Céline)

flickans bil = la voiture de la fille (bilen till flickan)

pojkens bil = la voiture du garçon (bilen till pojken)

pojkarnas bil = la voiture des garçons (bilen till pojkarna)

Stefans katt = le chat de Stefan (katten till Stefan) INGEN bestämd artikel vid namn ; bara DE

 

DU är DE + LE sammandraget och DES är DE + LES sammandraget

 

 

flickans cykel

cykeln till flickan

le vélo de la fille

dagens rätt

rätten till dagen

le plat du jour

veckans film

filmen till veckan

le film de la semaine

elevernas lärare

läraren till eleverna

le prof des élèves

bilens nycklar

nycklarna till bilen

les clés de la voiture

Stefans dåliga betyg

de dåliga betygen till Stefan

les mauvaises notes de Stefan

läkarens råd

rådet från läkaren

le conseil du médecin

tornets höjd

höjden på tornet

la hauteur de la tour

byxans pris

priset på byxan

le prix du pantalon

 

 

 

Det måste vara bestämd form på substantiven i franskans genitiv :

 

la chemise

le pull

la clé

la chambre

le cochon

les vélos

les clés

la couleur

le prix

skjortan

tröjan

nyckeln

rummet

grisen

cyklarna

nycklarna

färgen

priset

 

Skriv nu av följande meningar med genitiv:

 

rummets nyckel

la clé de la chambre

rummens pris

le prix des chambres

cyklarnas färg

la couleur des vélos

skjortans storlek

la taille de la chemise

grisens färg

la couleur du cochon

stadens namn

le nom de la ville

skjortans pris

le prix de la chemise

cykelns pris

le prix du vélo

cyklarnas pedaler

les pédales des vélos

barnens rum

la chambre des enfants

dagens datum

la date du jour

grisens namn

le nom du cochon

 

 

LE COMPLÉMENT DU NOM 2 Traduisez : Översätt till svenska :

 

1.     c’est la clé de la porte

2.     c’est la carte du restaurant

3.     c’est le portable de ma sœur

4.     voici les noms de mes professeurs

5.     c’est le film de l’année

6.     voilà le prix du voyage

7.     c’est la fin du monde

8.     l’Hôtel de la Ville

9.     la barbe du Père Noël

10.  les cheveux de mon frère

11.  la moustache de la fille

12.  le gros nez de Stefan

13.  le dessert du jour

14.  l’adresse de la boulangerie

15.  les jours de la semaine

16.  les devoirs des élèves

17.  la couleur des livres

18.  la taille du pantalon

19.  le problème de mon père

20.  le parfum des glaces

LE COMPLÉMENT DU NOM 3

 

la maladie

le jeu

le mari

la femme

le garçon

le prénom

la vache

la fille

le prof

le but

sjukdomen

leken

mannen

kvinnan

pojken

förnamnet

kossan

flickan

läraren

målet

 

översätt följande genitiver :

 

kvinnans man

 

flickans förnamn

 

pojkens förnamn

 

barnens lek

 

kossans sjukdom

 

lärarens lek

 

lärarnas sjukdomar

 

spelets mål

 

lärarens fru (kvinna)

 

kossans lek

 

kvinnans mål

 

kvinnornas mål

 

Dions förnamn

 

lärarens barn

 

pojkens lek

 

kvinnans förnamn

 

lärarens sjukdom

 

stadens namn

 

skjortans pris

 

cykelns pris

 

 

 

 

 

LE COMPLÉMENT DU NOM 3 corrigé

 

la maladie

le jeu

le mari

la femme

le garçon

le prénom

la vache

la fille

le prof

le but

sjukdomen

leken

mannen

kvinnan

pojken

förnamnet

kossan

flickan

läraren

målet

 

översätt följande genitiver :

 

kvinnans man

le mari de la femme

flickans förnamn

le prénom de la fille

pojkens förnamn

le prénom du garçon

barnens lek

le jeu des enfants

kossans sjukdom

la maladie de la vache

lärarens lek

le jeu du prof

lärarnas sjukdomar

les maladies des profs

spelets mål

le but du jeu

lärarens fru (kvinna)

la femme du prof

kossans lek

le jeu de la vache

kvinnans mål

le but de la femme

kvinnornas mål

le but des femmes

Dions förnamn

le prénom de Dion

lärarens barn

les enfants du prof

pojkens lek

le jeu du garçon

kvinnans förnamn

le prénom de la femme

lärarens sjukdom

la maladie du prof

stadens namn

le nom de la ville

skjortans pris

le prix de la chemise

cykelns pris

le prix du vélo

 

 

 

 

LE COMPLÉMENT DU NOM 4 DIALOGUE

 

1.     var är Kims mobiltelefon ?

2.     det är inte Kims mobil, det är systerns mobil

3.     jag har tappat bort bilnycklarna (nycklarna till bilen)

4.     vilken är dagens rätt?

5.     jag tar dagens efterrätt

6.     vilket är stadens namn?

7.     vilket är din systers förnamn?

8.     vilket är din brors förnamn?

9.     15 euro, det är skornas pris

10.  hotellrummen är små (rummen till/på hotellet)

11.  jag skulle vilja ha „glassmatsedeln“ (matsedeln för glassarna)

12.  här är spelets regler

13.  nu är det biljettkontroll (kontroll av biljetterna)

14.  jag gillar inte tröjans färg

15.  min mammas nya bil är ful

16.  min flickväns föräldrar är snälla

17.  se där mina morföräldrars hus