RÉVISION DIVERSE NIVEAU 1

 

VERBET VARA I PRESENS (ÄR)

VERBET HA I PRESENS (HAR)

 

är

har

je

 

 

tu

 

 

il

 

 

elle

 

 

nous

 

 

vous

 

 

ils

 

 

elles

 

 

 

har ni en bror?..................................................................................................................................................

du har en snygg bil.............................................................................................................................................

vi har en restaurang...........................................................................................................................................

har ni pannkakor här?.......................................................................................................................................

de är dumma.....................................................................................................................................................

är ni fransk?......................................................................................................................................................

 

ER-VERB I PRESENS (NUTIDSFORM): CRIER (=skrika)

ER-VERB I PASSÉ COMPOSÉ (HAR-FORM): BÂILLER (=gäspa)

 

skriker

har gäspat

je

 

 

tu

 

 

Il

 

 

elle

 

 

nous

 

 

vous

 

 

ils

 

 

elles

 

 

 

 

 

vi går ofta (marcher)

 

de pluggar  mycket (étudier)

 

jag sjunger bra (chanter)

 

tittar ni på teve? (regarder)

 

han slår min bror (frapper)

 

vi letar efter banken (chercher)

 

du spottar (cracher)

 

 

hon har slagit min syster (frapper)

 

ni har ritat en bil (dessiner)

 

du har gråtit mycket idag (pleurer)

 

jag har gett bort 100 euro (donner=ge bort)

 

de har hyrt en cykel (louer)

 

vi har letat efter  banken (charcher=leta efter)

 

har ni jobbat idag? (travailler)

 

 

LES NÉGATIONS (nekande meningar = INTE)

nous écoutons

 

tu lis un livre

 

vous détestez le sport

 

elle gagne le match

 

nous regardons la télé

 

il fait gris

 

c’est fantastique

 

vous avez tort

 

j’ai 50 ans

 

tu habites ici

 

nous aimons Paris

 

 

FÄRGERNA

vit

grå

gul

brun

röd

lila

turkos

ljusblå

mörkgrön

vilken färg?

rosa

grön

blå

svart

 

FRÅGEORD

när

var

vem

vad

hur

hur mycket

vilken, vilket

varför

 

rev : FORM ; jeu (m) = spel, lek - boîte (f) = burk – chaise(f) – hôpital (m) = sjukhus

obestämd singular

bestämd singular

obestämd plural

bestämd plural

 

 

 

 

en lek

leken

lekar

lekarna

 

 

 

 

 

en burk

burken

burkar

burkarna

 

 

 

 

 

ett sjukhus

sjukhuset

sjukhus

sjukhusen

 

 

 

 

 

 

rev : LES PRONOMS POSSESSIFS

singulier - ental

 

pluriel - flertal

 

masculin

féminin

 

 

masculin+féminin

min, mitt

 

 

 

mina

 

din, ditt

 

 

 

dina

 

hans, hennes, sin, sitt

 

 

 

hans, hennes, sina

 

vår, vårt

 

 

 

våra

 

er, ert

 

 

 

era

 

deras

 

 

 

deras

 

 

 

 

voiture

f

vår bil

 

 

problèmes

mpl

mina problem

 

stylos

mpl

dina pennor

 

 

idée

f

vår idé

 

billet

m

min biljett

 

 

parents

mpl

deras föräldrar

 

chemise

f

hans skjorta

 

 

jambe

f

hans ben

 

chemises

fpl

hennes skjortor

 

 

doigts

mpl

mina fingrar

 

tête

f

mitt huvud

 

 

poire

f

ert päron

 

bras

m

din arm

 

 

pommes

fpl

våra äpplen

 

pieds

mpl

era fötter

 

 

journal

m

min tidning

 

LE TEMPS 4

 

Det är dåligt väder.

 

 

Vad är det för väder?

 

 

Det är varmt.

 

 

Det regnar

 

 

Det är dimmigt

 

 

Det snöar.

 

 

Det är soligt.

 

 

Det är grått.

 

 

Det blåser.

 

 

Det är kallt.

 

 

Det är vackert väder.

 

 

LES DATES 1

det är den trettionde februari

det är den fjortonde januari

det är den första september

det är den tjugonionde november

det är den artonde juni

det är den tjugofjärde maj

det är den tjugonde oktober

det är den elfte juli

det är den tolfte december

det är den femtonde augusti

det är den femte mars

det är den femtonde april