motsimportants8910a

1 skämta

prova, försöka

öppna

glödlampa

börja

ett fel

arbeta

glömma

slänga, kasta

 

 

 

2 ett rep

springa

ramla, falla

landsväg

väg

tråkig

sätta, ställa, lägga

samma. även, t.o.m.

snäll

 

 

 

3 gaffel

utan

dålig

tro

halstablett

också

ännu, igen

åka, åka iväg

se, träffa

 

 

 

4 förutom

kanske

säga

ett gem

täcke

schysst

god, bra

elak

hitta, finna

 

 

 

 

 

5 gå ut

låda

stänga

bättre

bägare

tänka, tycka, tro

stopp

ha sönder, slå sönder

fråga, be, begära, kräva

 

 

 

6 ett träd

skåp

hjälm

tandkrämen

beställa

sälja

tidning

ofta

trädgård, park

 

 

 

7 dra, skjuta

festa, fira

sällan

knapp, finne

lämna, låta (vara)

liv

gå, fungera

pinne

nål

 

 

 

8 det finns inte

laddare

skyltfönster

kopp, mugg

en duk

skratta

eluttag

studera

en eldsvåda

 

 

 

 

 

 

9 gräs, örter

armbandskedja

ge

skära, klippa, hugga, stänga av

tallrik

stjäla, flyga

sluta, avsluta

batteri

strömbrytare

 

 

 

10 för, för att

en tråd

det är inte

köra, leda

kontor, skrivbord

vem

tända, tända på, sätta på

ett glas

vad

 

 

 

11 skriva

köpa

hoppas

pekpenna

när

aldrig

regnrock

i morgon

lyckas

 

 

 

12 dricka

ett (mobil)skal

stoppa, sluta

kniv

vinna, tjäna

sked

igår

sova

förlora, tappa (bort)

 

 

 

 

 

 

13 möta, träffa

vänta (på)

gömma

ta

ljuga

barn

göra

betala

smak

 

 

 

14 spela, leka

läsa

tandborste

ful

komma

en ugn

höra

man, människa

gräsmatta

 

 

 

15 missa

gå hem

äntligen

alltid, fortfarande

lyssna på

berätta

son

kvinna, fru

bälte

 

 

 

16 ibland

tjej, dotter

det finns

rolig, lustig

sjuksköterska

otrolig

gren

med

matta

 

 

 

 

 

 

17 spara, bevara, vaka

hårtork

konstig

känna (till)

därborta

brandman

gå hem

ibland

alltid, fortfarande

 

 

 

18 öppna

hårtork

konstig

ett fel

missa

springa

kanske

säga

väg

 

 

 

19 landsväg

sjuksköterska

tråkig

kanske

knapp, finne

elak

gaffel

utan

dålig

 

 

 

20 liv

god, bra

väg

förutom

hitta, finna

säga

ett gem

täcke

schysst

 

 

 

 

 

 

21 en duk

ett träd

en eldsvåda

säga

lämna, låta (vara)

därborta

kopp, mugg

gräs, örter

skära, klippa, hugga, stänga av

 

 

 

22 skratta

studera

sluta, avsluta

höra

skåp

ännu, igen

tandkrämen

beställa

sälja

 

 

 

23 kopp, mugg

hjälm

eluttag

alltid, fortfarande

lyssna på

kontor, skrivbord

köra, leda

gräsmatta

vem

 

 

 

24 ful

hjälm

konstig

ta

missa

gaffel

kanske

vänta (på)

väg

 

 

 

 

 

 

 

 

25 partir

commander

écouter

écrire

pelouse

demander

couteau

le dentifrice

gobelet

 

 

 

26 cacher

courir

interrupteur

connaître

une nappe

avec

souvent

enfant

vie

 

 

 

27 entendre

raconter

rater

fourchette

gentil

journal

tiroir

enfin

ennuyeux

 

 

 

28 arrêt

conduire

drôle

jeter

femme

moche

cuillère

infirmière

bâton

 

 

 

 

 

 

29 travailler

allumer

encore

sympa

ampoule

pastille

méchant

chargeur

une erreur

 

 

 

30 plaisanter

pile

quand

casque

un verre

un arbre

goût

finir

prise

 

 

 

31 herbe

dire

sortir

branche

sans

un four

mauvais

sèche-cheveux

étudier

 

 

 

32 dormir

même

pompier

qu’est-ce que

rarement

toujours

qui

tomber

attendre

 

 

 

 

 

 

33 tasse

un trombone

marcher

là-bas

ce n’est pas

mettre

trouver

donner

prendre

 

 

 

34 assiette

rire

couper

pour

meilleur

gagner

il n’y a pas

bizarre

voir

 

 

 

35 venir

bon, bonne

jouer

fille

demain

vitrine

aiguille

aussi

penser

 

 

 

36 croire

voler

bureau

casser

un fil

fermer

rentrer

essayer

espérer

 

 

 

 

 

 

37 lire

peut-être

une corde

couverture

fêter

ceinture

mentir

une coque

acheter

 

 

 

38 sauf

commencer

placard

fils

tapis

chemin

hier

vendre

stylet

 

 

 

39 un incendie

ouvrir

jardin

brosse à dent

laisser

rencontrer

il y a

tirer

réussir

 

 

 

40 perdre

homme

payer

bouton

boire

oublier

gourmette

garder

incroyable

 

 

 

 

 

 

41 route

imperméable, K-way

jamais

faire

arrêter

parfois

homme

travailler

drôle

 

 

 

42 ouvrir

écrire

brosse à dent

qu’est-ce que

gourmette

dormir

oublier

femme

jeter

 

 

 

43 réussir

moche

bouton

rarement

il y a

interrupteur

même

cacher

laisser

 

 

 

44 demander

toujours

pompier

pelouse

un incendie

courir

homme

payer

tirer

 

 

 

 

 

 

45 boire

jardin

incroyable

garder

rencontrer

perdre

sauf

assiette

un trombone

 

 

 

46 allumer

sans

herbe

fermer

ennuyeux

casser

journal

plaisanter

pile

 

 

 

47 encore

un fil

meilleur

travailler

infirmière

bizarre

un four

branche

gobelet

 

 

 

48 rarement

une coque

meilleur

travailler

lire

boire

sauf

branche

imperméable, K-way

 

 

 

 

 

 

 

 

motsimportants8910b

skämta

prova, försöka

öppna

glödlampa

börja

ett fel

arbeta

glömma

slänga, kasta

ett rep

springa

ramla, falla

landsväg

väg

tråkig

sätta, ställa, lägga

samma. även, t.o.m.

snäll

gaffel

utan

dålig

tro

halstablett

också

ännu, igen

åka, åka iväg

se, träffa

förutom

kanske

säga

ett gem

täcke

schysst

god, bra

elak

hitta, finna

gå ut

låda

stänga

bättre

bägare

tänka, tycka, tro

stopp

ha sönder, slå sönder

fråga, be, begära, kräva

ett träd

skåp

hjälm

tandkrämen

beställa

sälja

tidning

ofta

trädgård, park

dra, skjuta

festa, fira

sällan

knapp, finne

lämna, låta (vara)

liv

gå, fungera

pinne

nål

det finns inte

laddare

skyltfönster

kopp, mugg

en duk

skratta

eluttag

studera

en eldsvåda

gräs, örter

armbandskedja

ge

skära, klippa, hugga, stänga av

tallrik

stjäla, flyga

sluta, avsluta

batteri

strömbrytare

för, för att

en tråd

det är inte

köra, leda

kontor, skrivbord

vem

tända, tända på, sätta på

ett glas

vad

skriva

köpa

hoppas

pekpenna

när

aldrig

regnrock

i morgon

lyckas

dricka

ett (mobil)skal

stoppa, sluta

kniv

vinna, tjäna

sked

igår

sova

förlora, tappa (bort)

möta, träffa

vänta (på)

gömma

ta

ljuga

barn

göra

betala

smak

spela, leka

läsa

tandborste

ful

komma

en ugn

höra

man, människa

gräsmatta

missa

gå hem

äntligen

alltid, fortfarande

lyssna på

berätta

son

kvinna, fru

bälte

ibland

tjej, dotter

det finns

rolig, lustig

sjuksköterska

otrolig

gren

med

matta

spara, bevara, vaka

hårtork

konstig

känna (till)

därborta

brandman

 

partir

commander

écouter

écrire

pelouse

demander

couteau

le dentifrice

gobelet

cacher

courir

interrupteur

connaître

une nappe

avec

souvent

enfant

vie

entendre

raconter

rater

fourchette

gentil

journal

tiroir

enfin

ennuyeux

arrêt

conduire

drôle

jeter

femme

moche

cuillère

infirmière

bâton

travailler

allumer

encore

sympa

ampoule

pastille

méchant

chargeur

une erreur

plaisanter

pile

quand

casque

un verre

un arbre

goût

finir

prise

herbe

dire

sortir

branche

sans

un four

mauvais

sèche-cheveux

étudier

dormir

même

pompier

qu’est-ce que

rarement

toujours

qui

tomber

attendre

tasse

un trombone

marcher

là-bas

ce n’est pas

mettre

trouver

donner

prendre

assiette

rire

couper

pour

meilleur

gagner

il n’y a pas

bizarre

voir

venir

bon, bonne

jouer

fille

demain

vitrine

aiguille

aussi

penser

croire

voler

bureau

casser

un fil

fermer

rentrer

essayer

espérer

lire

peut-être

une corde

couverture

fêter

ceinture

mentir

une coque

acheter

sauf

commencer

placard

fils

tapis

chemin

hier

vendre

stylet

un incendie

ouvrir

jardin

brosse à dent

laisser

rencontrer

il y a

tirer

réussir

perdre

homme

payer

bouton

boire

oublier

gourmette

garder

incroyable

route

imperméable, K-way

jamais

faire

arrêter

parfois