EXPRIMER SON OPINION 1

 

1.   

vad tycker du om.................?

qu'est-ce que tu penses de.....?

2.   

gillar du sport?

tu aimes le sport?

3.   

jag avskyr politik

je déteste la politique

4.   

jag tycker/tänker/tror att......

je pense que..........

5.   

jag hoppas att............

j'espčre que................

6.   

det är mycket bra

c'est trčs bien

7.   

jag håller med (dig)

je suis d'accord (avec toi)

8.   

jag håller inte med (jag är inte överens)

je ne suis pas d'accord

9.   

jag tror att det är..............

je crois que c'est................

10.   

det är inte sant

ce n'est pas vrai

11.   

absolut inte

absolument pas

12.   

inte helt och hållet

pas tout ā fait

13.   

det är inte säkert

ce n'est pas sûr

14.   

det tror jag inte

je crois que non

15.   

du har fel

tu as tort

16.   

du har rätt

tu as raison

17.   

det är falskt

c'est faux

18.   

det är sant

c'est vrai

19.   

det är korrekt

c'est correct

20.   

jag vet inte

je ne sais pas

21.   

jag har ingen aning

je n'ai aucune idée

22.   

det är solklart

c'est évident

23.   

jag är säker

je suis sûr

24.   

jag tvekar

j'hésite

25.   

det beror (på)

įa dépend (de)

26.   

det förvånar mig

įa m'étonne

27.   

jag tar miste

je me trompe

28.   

möjligt

possible

29.   

klart, självklart, tydligt

clair

30.   

omöjlig(t)

impossible

31.   

det är troligt

c'est probable

32.   

jag minns inte

je ne me souviens pas

33.   

glömma

oublier

34.   

jag har glömde, jag glömde

j'ai oublié

35.   

det är genomförbart

c'est faisable

36.   

jag försäkrar dig

je t'assure

37.   

det fungerar

įa marche

38.   

därför att

parce que

39.   

eftersom

puisque

40.   

kanske

peut-ętre