discussionphrases

1.      jag älskar politiska debatter däremot avskyr jag när politiker bråkar

2.      antingen diskar du eller så städar du

3.      Stefan äter varken fisk eller skaldjur

4.      Jacqueline vandrar i bergen trots hennes skada i knät

5.      Oscar dricker Fanta fastän att han tycker det är äckligt

6.      det är tack vare Yasmine som eleverna på Manilla får gratis kaffe

7.      det är därför alla elever dricker kaffe, påstår Iris

8.      Vera gjorde inte matteläxan i brist på tid

9.      Karin tvekar om hon skall åka till London

10.   å ena sidan har jag lust att åka till England, å andra sidan har jag inte så mycket pengar

11.   Stella har inte tid att bädda sängen på morgonen

12.   eftersom att du är försenad får du göra läxan på fredag eftermiddag

13.   följden av många förseningar är dåliga betyg

14.   kort sagt: ni måste komma i tid till lektionerna!

15.   vad mig beträffar så är jag alltid i tid

16.   jag är aldrig orsak till bråk med lärarna

17.   Love har så mycket att göra att han hinner inte träffa Christoffer i helgen

18.   Stefan går upp mycket tidigare i förhållande till sina kollegor

19.   den här övningen har som mål att lära er att använda olika bindeord

20.   Agnes gör nästan aldrig läxorna icke desto mindre har hon alltid höga betyg

21.   Hjalmar är trött men han kommer i alla fall till Danielas fest

22.   Yael vågar inte svara på frågan av rädsla att göra fel

23.   jag delar inte rektorns åsikt om att eleverna borde sluta senare på fredagar

24.   det är av den anledningen som eleverna slår sönder alla stolar i matsalen

bilda nu meningar med: cependant;  ā condition que;  avoir beau + infinitiv ; il se peut que ; provoquer ; pourtant

___________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________