la voix passive 10

1

läraren rättar provet

2

provet rättas av läraren

3

läraren rättar proven

4

proven rättas av läraren

5

Stefan kommer att rätta provet

6

provet kommer att rättas av Stefan

7

proven kommer att rättas av Stefan

8

dörren stängs av läraren

9

dörren stängdes av eleverna

10

provet skulle rättas av Stefan

11

läxförhöret (une interro) kommer att rättas av eleverna

12

läraren förklarar reglerna

13

reglerna förklaras av läraren

14

ett brott har begåtts  (un crime – commettre)

15

ett brott kommer att begås