till läxa, välj antingen VARIANTE1 eller VARIANTE2; glosor denna sida på glosor.eu; révision niveau 2b 1 ;

jag är

je suis

du är

tu es

han är

il est

hon är

elle est

vi är

nous sommes

ni är

vous êtes

de är

ils sont

jag har

j’ai

du har

tu as

han har

il a

hon har

elle a

vi har

nous avons

ni har

vous avez

de har

ils ont

vad

qu’est-ce que

vad gör du?

qu’est-ce que tu fais?

vad gillar du?

qu’est-ce que tu aimes?

vad äter du?

qu’est-ce que tu manges?

vad tittar du på?

qu’est-ce que tu regardes?

vad dricker du?

qu’est-ce que tu bois?

vad ser du?

qu’est-ce que tu vois?

vad tycker du?

qu’est-ce que tu penses?

vad vill du?

qu’est-ce que tu veux?

jag gör läxorna

je fais les devoirs

jag städar

je fais le ménage

jag sportar

je fais du sport

jag lagar mat

je fais la cuisine

jag arbetar

je travaille

jag tittar på teve

je regarde la télé

jag lyssnar på musik

j’écoute de la musique

jag läser

je lis

jag sover

je dors

jag gör ingenting

je ne fais rien

jag spelar kort

je joue aux cartes

jag skriver

j’écris

jag är trött

je suis fatigué

jag är i full form

je suis en pleine forme

vad heter du?

tu t’appelles comment?

jag heter

je m’appelle

var bor du?

tu habites où?

jag bor i

j’habite à

hur gammal är du?

tu as quel âge?

jag är 15 år

j’ai 15 ans

vad heter din mamma?

comment s’appelle ta mère?

min mamma heter

ma mère s’appelle

vad heter din pappa?

comment s’appelle ton père?

min pappa heter

mon père s’appelle

har du syskon?

tu as des frères et sœurs?

jag har en bror

j’ai un frère

jag har en syster

j’ai une sœur

jag har inga syskon

je n ai pas de frères et sœurs

har du djur?

tu as des animaux?

ja, jag har en katt

oui, j’ai un chat

jag har en häst

j’ai un cheval

när är du född?

quand es-tu né?

jag är född den 27:e november 1966

je suis né le 27 novembre 1966

vad arbetar du med? (vad gör du som arbete?)

qu’est-ce que tu fais comme travail?

vad håller du på med för sport? (vad gör du som sport?)

qu’est-ce que tu fais comme sport?

vad pluggar du? (vad gör du som studier?)

qu’est-ce que tu fais comme études?

vad händer?

qu’est-ce qui se passe?

 

 

 

 

 

till läxa, välj antingen VARIANTE1 eller VARIANTE2; andra glosor på glosor.eu

 

vad

qu'est-ce que

vad äter du?

qu'est-ce que tu manges?

vad gör du?

qu'est-ce que tu fais?

vad gillar du?

qu'est-ce que tu aimes?

vad tittar du på?

qu'est-ce que tu regardes?

vad läser du?

qu'est-ce que tu lis?

är du törstig?

tu as soif?

är du hungrig?

tu as faim?

är du sömnig?

tu as sommeil?

är du trött?

tu es fatigué?

vad heter

comment s'appelle

vilken är din favoritsport?

quel est ton sport préféré?

vilket är ditt favoritdjur?

quel est ton animal préféré?

när är du född?

quand es-tu né?

jag är född den

je suis né le

vad har du gjort?

qu'est-ce que tu as fait?

vem är det?

qui est-ce?

vad är det för väder?

quel temps fait-il?

vad är klockan?

quelle heure est-il?

vad vill du ha?

qu'est-ce que tu veux?

vad letar du efter?

qu'est-ce que tu cherches?

vad har du förlorat?

qu'est-ce que tu as perdu?

vad heter han?

comment s'appelle-t-il?

hur gammal är han?

quel âge a-t-il?

var bor han?

il habite où?

jag är

je suis

du är

tu es

han är

il est

hon är

elle est

vi är

nous sommes

ni är

vous êtes

de är

ils sont

jag har

j'ai

du har

tu as

han har

il a

hon har

elle a

vi har

nous avons

ni har

vous avez

de har

ils ont