6836compniveau5                                      LE SUBJONCTIF (konjunktiv)

konjunktivens användning:

 

Franskan har tre modusformer: indicatif, impératif och subjonctif. Le subjonctif (konjunktiv) är en speciell verbform som används ofta och under två huvudförutsättningar:

 

1) konjunktiven står alltid i en bisats och en bisats inleds alltid med QUE i franskan

 

2) i huvudsatsen (dvs i meningen framför QUE) skall det finnas ett av de uttryck som styr

    konjunktiv, dvs: uttryck för vilja, känsla, opersonliga uttryck, uttryck för osäkerhet m.m.

 

ex) Je veux que tu fasses le ménage ce soir. Jag vill att du städar i kväll.

 

Je voudrais

que

tu

fasses

le ménage

ce soir.

Jag skulle vilja att du städar i kväll.

 

huvudsatsen som innehåller uttryck för vilja

bisatsen som inleds med det obligatoriska QUE

bisatsens verb i konjunktiv: fasses

 

konjunktivens bildande:

 

Huvudregeln är att man tar den andra temaformen på verbet (VARNING för många av de oregelbundna verben!), tar bort -ant och lägger till ändelserna -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent

 

battre

battant

battu

je bats

 

 

batt  -ant

 

 

 

batte

 

 

 

battes

 

 

 

batte

 

 

 

battions

 

 

 

battiez

 

 

 

battent

 

 

 

uttryck som styr konjunktiv i bisats:

 

1) uttryck för vilja, önskan, krav, befallning

accepter

gå med på

 

éviter

undvika

aimer mieux

hellre vilja

 

exiger

kräva

attendre

vänta på

 

nier

förneka

commander

befalla

 

obtenir

lyckas utverka

contester

bestrida, ifrågasätta

 

ordonner

befalla

consentir à

samtycka till

 

permettre

tillåta

défendre

förbjuda

 

préférer

föredra

demander

begära, be

 

proposer

föreslå

démentir

förneka

 

s’opposer à

sätta sig emot att

désirer

önska, vilja

 

souhaiter

önska

douter

tvivla

 

vouloir

vilja

 

 

 

 

2) uttryck för känsla

 

adorer

avguda, älska

 

être furieux

vara arg

aimer

tycka om, älska

 

être heureux

vara lycklig, glad

approuver

gilla

 

être honteux

vara skamlig

avoir horreur

avsky

 

être malheureux

vara olycklig

avoir peur

vara rädd

 

être navré

vara bestört, förkrossad

craindre

frukta

 

être ravi

vara (över)förtjust

déplorer

beklaga

 

être surpris

vara förvånad

désapprouver

ogilla

 

être triste

vara ledsen

détester

avsky

 

regretter

ångra, beklaga

être charmé

vara charmad

 

s’étonner

förvånas

être content

vara nöjd

 

s’irriter

bli irriterad

être déçu

vara besviken

 

se réjouir

glädja sig

être désolé

vara ledsen

 

trouver ridicule

tycka vara löAndreasigt

être ému

vara rörd

 

trouver bon

tycka det är bra

être enchanté

vara förtjust

 

trouver étonnant

tycka vara förvånande

être étonné

vara förvånad

 

trouver idiot

tycka vara idiotiskt

être fâché

vara förargad

 

trouver naturel

tycka vara naturligt

être fier

vara stolt

 

trouver surprenant

tycka vara överraskande

être flatté

vara smickrad

 

 

 

 

3) opersonliga uttryck

 

 

 

 

 

 

ça m’agace

det irriterar mig

 

il est juste

det är rätt(vist)

ça m’étonne

det förvånar mig

 

il est malheureux

det är olyckligt

il arrive que

det händer att

 

il est naturel

det är naturligt

il est affreux

det är förskräckligt

 

il est nécessaire

det är nödvändigt

il est amusant

det är roligt

 

il est normal

det är normalt

il est bon

det ät bra

 

il est pénible

det är besvärligt

il est courant

det är vanligt

 

il est possible

det är möAndreasigt

il est curieux

det är lustigt

 

il est rare

det är sällsynt

il est désirable

det är önskvärt

 

il est remarquable

det är anmärkningsvärt

il est dommage

det är synd

 

il est ridicule

det är löAndreasigt

il est douteux

det är tveksamt

 

il est temps

det är tid att

il est étonnant

det är förvånande

 

il est terrible

det är fruktansvärt

il est étrange

det är konstigt

 

il est touchant

det är rörande

il est fâcheux

det är förargligt

 

il est tragique

det är tragiskt

il est faux

det är fel

 

il est triste

det är sorgligt

il est fréquent

det är vanligt

 

il faut que

man måste

il est important

det är viktigt

 

il importe que

det är viktigt att

il est injuste

det är orättvist

 

il se peut

det är möAndreasigt

il est intéressant

det är intressant

 

il suffit

det räcker

il est inutile

det är onödigt

 

il vaut mieux que

det är bäst att

 

Observera att i stället för Il est... kan man lika gärna använda C’est...

ex) C’est dommage qu’il ne vienne pas. C’est faux que je sois bête.

 

 

 

 

 

4) vissa konjunktioner:

 

à condition que

under förutsättning att

 

pour peu que

om bara

afin que

för att

 

pour que

för att

avant que

innan

 

pourvu que

förutsatt att, om bara

bien que

fastän

 

quoique

fastän

jusqu’à ce que

ända tills att

 

sans que

utan att

 

5) efter s.k. tankeverb i nekad form:

 

penser

tycka, tänka

 

imaginer

föreställa sig

trouver

finna, hitta, anse

 

comprendre

förstå

croire

tro

 

admettre

medge

savoir

veta

 

prétendre

påstå, hävda

estimer

uppskatta, tycka

 

supposer

anta

dire

säga

 

être sûr

vara säker

affirmer

försäkra, bekräfta

 

être certain

vara säker

confirmer

bekräfta

 

être convaincu

vara övertygad

considérer

anse

 

être persuadé

vara övertygad

constater

konstatera

 

être assuré

vara försäkrad, lugn

 

vissa tankeverb står i opersonlig form och dessa följs i nekad form av konjunktiv:

 

cela signifie

detta betyder

 

il est sûr que

det är säkert att

il apparaît

det tycks

 

il est vrai

det är sant

il est certain

det är säkert

 

il est vraisemblable

det är troligt

il est clair

det är tydligt, klart

 

il me semble

jag tror, det tycks mig

il est évident

det är givet, klart

 

il paraît

det verkar

il est probable

det är troligt

 

 

 

 

ex) Je ne pense pas que ce soit correct.

      Il ne croit pas qu’elle puisse gagner.

 

                       men

 

ex) Tu crois qu’elle peut gagner?

      Je sais qu’elle est bête.

 

Däremot används konjunktiv vid dessa tankeverb vid omvänd frågeordföljd:

 

ex) Croyez-vous que ce soit possible?

 

6) efter uttryck med superlativ

 

C’est le meilleur ami que j’aie jamais eu

 

7) vid utrop

 

Que Dieu soit loué = Herren vare prisad

                                                    

 

 

 

 

 

Exercice; le subjonctif 1

Je sais que tu___________gentil

es

sois

Ils comprennent que le subjonctif____simple

est

soit

Tu veux que je________?

viens

vienne

Maria a peur que John_________des vérités sur lui

dit

dise

Quel temps________-il?

fait

fasse

Je voudrais que vous m’___________

écoutez

écoutiez

Le prof exige que Joseph_______le subjonctif

comprend

comprenne

Il faut que vous________patients

êtes

soyez

Viens avant que je___________

pars

parte

Ils étaient heureux que tu_____réussi ton examen

as

aies

Maya est contente que Färjestad_________

perd

perde

André_________une fille heureuse

est

soit

Que_____________-vous?

dites

disiez

C’est dommage qu’il___________

pleut

pleuve

Je ne pense pas que vous________le test

ratez

ratiez

Julien espère que Régis_________son test

réussira

réussisse

Rose apprend que Nicolas_____marqué deux buts

a

ait

Sophie est étonnée que Lise ne__pas le Roi Soleil

connaît

connaisse

Il est rare que tu_____des erreurs

fais

fasses

Il est évident que vous vous_____________

trompez

trompiez

Johnny pense que ce___________très bien.

est

soit

Tu es triste qu’elles ne______pas venir?

peuvent

puissent

Mets tes lunettes pour que tu______voir

peux

puisses

Il temps que vous_________

sortez

sortiez

C’est idiot que tu________triché!

as

aies

J’étais surpris qu’ils se_______mariés

sont

soient

Ils ne veulent pas qu’on les________

voit

voie

Je viendrai à condition que Benoît  ne_______pas

vient

vienne

John s’étonne que son chien___parler 3 langues

sait

sache

Il faut que vous________les papiers!

ramassez

ramassiez

Ça se peut que vous_______plus tôt demain.

finissez

finissiez

Croyez-vous que ce_________une bonne idée?

est

soit

Suzanne veut que son chat lui___________

obéit

obéisse

Mais son chat ne veut pas l’_________

obéir

obéisse

C’est surprenant que nous________tout le temps

gagnons

gagnions

Les enfants sont tristes que l’école___finie

est

soit

Je suis désolé que je ne la______pas

comprends

comprenne

Il continue à jouer bien qu’il______à chaque fois

perd

perde

Il est temps de________

partir

parte

C’est moi qu’on_____voulu tuer

a

ait

C’est-à-dire que je ne______pas le temps

ai

aie

Qu’est-ce que ce_____________?

est

soit

C’est terrible qu’il_____si froid

fait

fasse

Vous ne savez pas qui je________?

suis

sois

Laurent doute que ce________vrai

est

soit

                              

 

 

 

 

 

 

Le subjonctif 2                       ringa först in verben där konjunktiv krävs

 

1) Il veut que je____________________________le voir.      venir

 

2) Il est important que vous____________________sages.   être

 

3) Sandrine craint que Florence____________tort.                  avoir

 

4) Agnès sait qu’elle_________________réussi.                       avoir

 

5) Irène rentre sans que sa mère le_________________        savoir

 

6) Tsonga était déçu qu’il________________perdu contre Soderling.            avoir

 

7) Il vaut mieux que vous vous___________________________                     dépêcher

 

8) Il regrette qu’il ne_____________________pas venir ce soir.                      pouvoir

 

9) Que_____________________-vous?           faire

 

10) Quand est-ce que tu__________________________?     venir

 

11) Mon père souhaite que nous__________________heureux.                     être

 

12) C’est normal qu’il_________________le journal à l’envers?                      lire

 

13) Elle trouve que tu________________très beau!                être

 

14) Vous voulez______________________________?           danser

 

15) Cathy fait ses devoirs avant qu’elle________________le ménage.          faire

 

16) Guy ne pense pas que ce____________________impossible.                    être

 

17) C’est affreux qu’il_______________tant de guerres dans le monde!       avoir

 

18) Regarde ce que je_________________écrit!                      avoir

 

19) Vous voulez que je____________________votre sac?     prendre

 

20) C’est bien qu’il___________________si gentil.                  être

 

21) Il est clair que tu ne___________________pas gagner.   pouvoir

 

22) Ce n’est pas évident qu’il______________________        perdre              

 

23) Souhaitons qu’il_____________________beau demain! faire

 

 

 

 

 

 

1

jag känner ingen här

 

2

ingen känner Stefan

 

3

jag har ingenting att göra

 

4

har ni ingenting att deklarera? ingenting?

 

5

hon har inga som helst problem i franska; inga alls

 

6

ingen av våra lärare pratar norska

 

7

han ser ingen

 

8

ingen ser Marc

 

9

har ingen sett Cécile? nej, ingen

 

10

jag har inga kusiner

 

11

jag har inte enda kusin

 

12

ingen av mina kusiner arbetar

 

13

några av mina kusiner har barn

 

14

bor några av dina systrar i Västerås?

 

15

ingen av dina systrar bor i Sverige

 

16

några elever förstår ingenting

 

17

förstår någon något?

 

18

ingen förstår någonting

 

19

ingen känner till allt

 

20

är dina kollegor schýssta? ja, några

 

21

några elever arbetar bra

 

22

några arbetar dåligt

 

23

några av våra elever arbetar bra

 

24

ingen av era lärare ger bra betyg

 

25

jag har inga bra lärare

 

26

jag har inte en enda bra lärare

 

27

ingen av mina lärare är bra, verkligen ingen!

 

28

han har inte en chans

 

29

ingen har tur

 

30

ingenting är säkert

 

31

är någon säker?

 

32

han har just slutat

 

33

jag har just förstått

 

34

har ni just stängt?

 

35

de har just åkt iväg

 

36

vi älskar er

 

37

de tittar på dig

 

38

han tappade sina nycklar när han gick från mig

 

39

såg ni en björn när ni jagade kaniner?

 

40

det är genom att lyssna på läraren som han förstod

 

41

du har vunnit allt genom att skapa denna nya sko

 

42

det är genom att göra vad som helst som man blir vem som helst

 

43

det är genom att skrika som han fick ont i halsen

 

44

läsandes tidningen fick han reda på den dåliga nyheten

 

45

jag försöker att koncentrera mig genom att tänka på annat

 

46

det är genom att dricka mycket alkohol som man blir full

 

47

han fick ont i magen genom att äta för mycket körsbär

 

48

han ramlade när han sprang i skogen

 

49

det är genom att sjunga som man blir lycklig

 

50

det är jag som har vunnit genom att spela detta idiotiska spel

 

6001 ma maison a été cambriolée ; grammaire:

 

prendre à l’imparfait

 

prendre au présent

 

 

 

 

 

je

 

 

je

 

tu

 

 

tu

 

il/elle

 

 

il/elle

 

nous

 

 

nous

 

vous

 

 

vous

 

ils

 

 

ils

 

 

les pronoms indéfinis:

jag hade ingenting, jag fick ingenting

 

jag hörde ingenting, jag har inte hört något

 

det hände mig ingenting

 

någon har gått in (gick in) hos mig

 

jag såg inte någon, jag såg ingen

 

ingen tror mig

 

hon har inte en enda vän

 

han har inte en aning (han har inte en enda idé)

 

ingen av mina elever snackar norsk

 

ingenting är avgjort (ingenting är spelat)

 

tjuven tar något

 

han tar ingenting

 

han har inte tagit något

 

har ni några frågor? inte en enda!

 

ingen fråga är för komplicerad

 

känner du till några bra restauranger här?

 

några av mina resultat är bra/goda

 

några av hans betyg är värdelösa

 

han har några goda idéer

 

ja, några är verkligen geniala

 

 la voix passive

man har brutit sig in i mitt hus

 

mitt hus har blivit utsatt för ett inbrott

 

Marion Bartoli vinner matchen

 

matchen vinns av Marion Bartoli

 

M. Bartoli har vunnit (vann) Wimbledonturneringen

 

Wimbledonturneringen vanns av Marion Bartoli

 

Robert stal(har stulit) godis

 

godis stals (har stulits) av Robert

 

eleverna avskyr denna lärare

 

denna lärare är avskydd (avskys) av eleverna

 

läraren slår alla elever med krulligt hår

 

alla elever med krulligt hår blir slagna (slås) av läraren

 

François Hollande har tagit ett svårt beslut

 

ett svårt beslut har tagits av François Hollande

 

Stefan har gjort denna övning

 

denna övning har gjorts (gjordes) av Stefan

 

eleverna gillar inte denna övning

 

denna övning är inte gillad av eleverna

 

 

 

 

 

le gérondif

det är genom att arbeta som man lär sig

 

han skriver dikter tänkandes på sin flickvän

 

det är när hon gick ut från skolan som hon förstod grammatiken

 

jag sprang tillbaka (jag gick tillbaka springandes)

 

han äter skrattandes

 

arbetar ni alltid sjungandes?

 

det var när hon städade som hon hittade sina nycklar

 

det är genom att smida som man blir smed

 

 

venir de + infinitif

jag hade just blivit utsatt för ett inbrott

 

han har just åkt iväg

 

ni har just hört en vacker sång

 

du har just missat tåget

 

 

les verbes avec être

om jag hade gått ut tidigare

 

hon åkte iväg på morgonen

 

jag åkte till Spanien

 

vi gick in i huset

 

ni ramlade i trappan

 

de kom igår

 

du gick upp till tredje våningen

 

hon kom i tid

 

jag gck in i vardagsrummet

 

han gick och åt middag

 

hon hade gått och ätit

 

jag gick och tog en dusch

 

han gick ut, han har gått ut

 

poliser kom och hämtade mig

 

jag blev paranoid

 

 

les verbes pronominaux: (se dérouler)

dramat utspelade sig på morgonen

 

vad hände? vad har hänt?

 

jag stängde in mig

 

han somnade

 

jag känner mig i säkerhet

 

jag kände mig i säkerhet

 

jag noppade hårstrån

 

jag gjorde mig en mask

 

jag tvättade mig

 

jag tvättade håret

 

det skedde inte

 

jag börjar(sätter i gång att) gråta

 

jag vaknar

 

 

les pronoms personnels (je ne m’en suis rendu compte, j’y vis)

je vis dans un appartement

 

je me rends compte du vol

 

il se souvient du braquage

 

je me suis sentie en sécurité dans ma maison

 

vous parlez du problème?

 

je n’avais pas envie d’aller dîner chez des amis

 

tu as envie de venir avec moi?

 

det stör mig

 

det störde dem inte (detta hade inte stört dem)

 

je n’arrive pas à passer à autre chose

 

je n’ai pas vu les cambrioleurs

 

det går inte att göra något åt det (ingenting hjälper)

 

de rörde mig inte (de har inte rört mig)

 

si j’avais surpris les voleurs

 

 

phrases et expressions diverses

en morgon då han åt frukost

 

 

en dag då jag städade

 

 

en kväll då hon tittade på teve

 

 

ringde telefonen

 

 

började det regna

 

 

fick jag plötsligt ont i ryggen

 

 

jag skulle aldrig ha tänkt/trott att

 

 

jag var i en period då jag arbetade enormt mycket

 

 

jag är rädd

 

 

jag är förbannad, ilsken

 

 

jag är förbannad att

 

 

jag skulle vilja ta sakerna med lätthet

 

 

förgäves ha gjort någonting

 

 

han arbetade förgäves hela natten

 

 

det skulle ha kunnat

 

 

kort tid därefter

 

 

ta tid att, ta sig tid att

 

 

han tog sig tid att läsa boken

 

 

hon hade tagit sig tid att diska ordentligt

 

 

jag trodde jag skulle få en hjärtattack

 

 

jag tror att jag skulle ha varit chockad

 

 

traumat är djupt

 

 

skadan är mycket djup

 

 

det är en fråga som spökar, som jag är fixerad vid

 

 

genom inbrott, genom att bryta sig in

 

 

jag satte på musik

 

 

de tog (har tagit) smycken, pengar, kläder

 

 

de hade tagit pengarna i min väska

 

 

det saknas ingenting

 

 

det saknades ingenting

 

 

det saknades massor av saker

 

 

jag kan inte göra något åt det

 

 

 

entendre au présent

 

manquer au présent

 

 

 

 

 

j’

 

 

je

 

tu

 

 

tu

 

il/elle

 

 

il/elle

 

nous

 

 

nous

 

vous

 

 

vous

 

ils

 

 

ils

 

 

complément du nom

min pojkväns skor

 

min pojkväns märkesskor

 

grannens väska

 

lägenhetens möbler

 

elevernas böcker

 

lärarens fel

 

kvinnans dag

 

 

le subjonctif

jag är förbannad att folk har gått in hos mig

 

jag var rädd för att inbrottstjuvarna fortfarande var där

 

jag skulle vilja att du gjorde dina läxor

 

han är glad att du är här

 

det är hemskt att han skall vara så elak

 

ni måste vänta

 

hon kräver att du kommer genast

 

jag vill inte att du skall vara ledsen

 

är ni nöjda med att skolan har börjat?

 

det är synd att du inte gör dina läxor

 

är du förvånad att jag är den bästa?

 

hon skulle vilja att du kom i kväll

 

han arbetar trots att han är sjuk

 

 

 

être au subjonctif présent

 

prendre au subjonctif présent

 

 

 

 

 

je

 

 

je

 

tu

 

 

tu

 

il/elle

 

 

il/elle

 

nous

 

 

nous

 

vous

 

 

vous

 

ils

 

 

ils

 

 

 

avoir au subjonctif présent

 

venir au subjonctif présent

 

 

 

 

 

j’

 

 

je

 

tu

 

 

tu

 

il/elle

 

 

il/elle

 

nous

 

 

nous

 

vous

 

 

vous

 

ils

 

 

ils

 

 

 

faire au subjonctif présent

 

tuer au subjonctif présent

 

 

 

 

 

je

 

 

je

 

tu

 

 

tu

 

il/elle

 

 

il/elle

 

nous

 

 

nous

 

vous

 

 

vous

 

ils

 

 

ils

 

 

 

6002 exercices oraux de la grammaire de l’article, les  pronoms personnels

jag älskar dig

 

älskar du mig?

 

ser du mig?

 

jag känner Marcel

 

känner du honom?

 

jag ser dina glasögon

 

jag ser dem

 

hon tar smyckena

 

hon tar dem

 

jag har sett skådespelarna (jag såg)

 

jag har sett dem (jag såg dem)

 

har du tagit smyckena?

 

har du tagit dem?

 

har du tagit de vackra lamporna?

 

har du tagit dem?

 

tror du mig?

 

ni tror mig

 

jag tror(tycker) att han har ett problem

 

jag tror(tycker) det

 

han tror att jag är dum

 

han tror det

 

hon äter godis

 

hon äter det

 

min bror bor i en stor villa

 

min bror bor där

 

jag ringer till polisen

 

jag ringer till dem

 

han minns dig

 

han minns det

 

jag har lust att åka iväg långt härifrån

 

jag har lust med det

 

och du, har du också lust med det?

 

 

6003 les pronoms indéfinis

han känner inte till någonting

 

känner du till några barer i Västerås?

 

nej, jag känner inte till en enda bar i Västerås

 

ingen av barerna i Västerås serverar saft

 

ser du något?

 

nej, jag ser ingenting

 

ser ni någon?

 

nej, vi ser ingen/vi ser inte någon

 

ingen tittar på Det Vackrare Livet i Sverige

 

jag förstår ingenting

 

jag har inte förstått någonting

 

ingenting är enkelt

 

hon hör ingenting

 

de tittar på något

 

någon lyssnar på fransk musik

 

han har inte en enda vän

 

ingen förstår grammatiken

 

ingen av eleverna förstår japanska

 

vad gör ni i kväll?

 

ingenting

 

jaså, gör ni ingenting?

 

nej, ingenting intresserar mig

 

ingen tycker om mig

 

ingen gillar sniglar

 

jag skall ingenstans

 

jag har aldrig rökt

 

har ni ingenting att förtulla(deklarera)?

 

ingenting går längre!

 

du har inte en chans mot Loïc i poker

 

några av mina kaniner talar svenska

 

du har några vackra blommor hemma hos dig!

 

ja, några är vackra

 

 

6004 verbes avec être i passé composé

vad gjorde du igår kväll? gick du ut?

 

ja, jag gick ut med en kompis

 

och vart gick ni?

 

vi gick på restaurang

 

och efter, gick ni hem?

 

nej, vi gick till en pub men vi stannade inte länge

 

jaså, varför?

 

därföratt min kompis blev sjuk plötsligt

 

jaha, vad hände?

 

han blev alldeles blek och alldeles varm

 

ok, det är synd, men mår han bättre idag?

 

ja, hans flickvän kom i morse och hon sade att han mådde bättre

 

och Mélanie då, kom hon inte igår?

 

nej, hon stannade hemma hos sig

 

du vet, hon har blivit kär i en kollega

 

gick du upp i Eiffeltornet?

 

ja, jag gick upp i trappan och jag åkte ner med hissen

 

hur dags åkte du (gick du iväg) i morse?

 

jag gick iväg klockan sju och ni?

 

vi gick klockan halv åtta

 

men mina kusiner åkte iväg fem i åtta

 

min pappa kom för sent

 

de kom i lördags

 

min kusin har åkt tillbaka till sig

 

min bil gick sönder

 

min son är född här

 

har ni redan varit (åkt till) i Frankrike?

 

när kom du tillbaka?

 

tjuvarna gick in genom fönstret

 

jag har inte kommit fram ännu

 

 

6005 les verbes pronominaux

hur dags gick du upp i morse?

 

jag gick upp klockan kvart över sex

 

min syster gick upp mycket sent

 

vi vaknade tidigt

 

hon sminkade sig snabbt

 

de blev förbannade

 

gick ni och lade er i hans säng?

 

dramat utspelade sig framför mina ögon

 

det skedde precis här

 

det hände ingenting

 

jag bråkade med Éric

 

tjuven gömde sig i skogen

 

du klarade dig bra

 

min katt somnade under min säng

 

eleverna hade tråkigt under lektionen

 

kände du dig sjuk igår?

 

jag kände mig i full form

 

tränade ni varje dag?

 

den lilla flickan stängde in sig i köket

 

hon skröt över sina betyg

 

han klagade på sina grannar

 

har ni tittat på er?

 

de skyndade sig

 

blev du arg igår?

 

vi badade hela sommaren

 

jag duschade i kallt vatten

 

han satte sig bakom mig

 

mina hundar kom bra överens med er katt

 

han gick iväg förbannad

 

har ni vant er vid det kalla klimatet på Island?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6006 Le gérondif

han äter samtidigt som han spelar på datorn

 

barnen spelar poker när de tittar på teve

 

jag borstar tänderna sjungandes

 

han skadade sig när han arbetade i trädgården

 

läraren rättar proven skrattandes

 

jag var rädd närjag gick in

 

de bråkar när de lagar mat tillsammans

 

arbetar ni bra samtidigt som ni lyssnar på musik?

 

Robert kom in gråtandes

 

han tittar på dig och tänker på sin son

 

hon skryter visandes sina betyg

 

jag funderar mycket när jag sportar

 

hon äter en macka när hon springer

 

han gör ett mål när han ramlar

 

jag gjorde mig illa när jag halkade på ett bananskal

 

jag blir arg när jag lyssnar på Le Pen

 

vi skrattar när vi gör spansktestet

 

jag är rädd för vilda djur när jag kör på natten

 

hon gjorde ett val när hon tog detta beslut

 

han blev rik när han gifte sig med denna gamla dam

 

han stack iväg smällandes igen dörren

 

småäter ni när ni städar?

 

jag sade det skrattandes/skämtandes

 

jag förstår bättre grammatiken när jag skriver reglerna

 

jag roar mig närjag twittrar

 

du ruinerar dig när du köper alla dessa kläder

 

han känner sig lättad när han säger sanningen

 

han glömmer vad han har sagt när han ljuger så mycket

 

tag era kepsar när ni går iväg

 

glöm inte nycklarna när ni gårut!

 

 

6007 expressions diverses:

jag har just slutat

 

har du just kommit Sophie?

 

hon har just tagit körkort

 

hon har just kommit ut ur duschen

 

han har just gjort inbrott i huset

 

huset har just blivit utsatt för ett inbrott

 

polisen har just arresterat tjuven

 

har ni just börjat?

 

de har just sålt sitt hus

 

jag har just bytt glasögon

 

han hade just tagit sin dusch

 

den lille pojken hade just vunnit matchen

 

matchen har precis slutat

 

Alice har precis städat

 

jag har just gjort det jag också

 

eleverna har just smakat sniglar

 

och de har just spytt....

 

jag har just förstått reglerna i rugby

 

Stefan förklarade förgäves den passiva formen, eleverna förstår inte

 

jag arbetade förgäves hela natten, jag klarade inte provet

 

ni spelades förgäves på lotto, ni vann ingenting

 

hon städade förgäves, barnen har smutsat ner allt

 

jag installerade förgäves ett alarm hos mig, jag blev i alla fall utsatt för ett inbrott

 

eleverna arbetade förgäves, läraren var förbannad

 

han gjorde förgäves inbrott i huset, det var tomt

 

han spelade förgäves sin bästa match, han förlorade i alla fall

 

jag noterade förgäves numret, bilen var stulen

 

de letade förgäves överallt, deras hund hade försvunnit

 

du fuskade förgäves på provet, du klarade det inte

 

vi reparerade förgäves teven, den brann upp igår

 

 

 

6008 le subjonctif

du måste vara snäll mot min bror

 

jag vill att du kommer i kväll

 

hon föredrar att ni kommer i tid

 

eleverna kräver att lärarna kommer för sent

 

jag önskar att du lyckas

 

vi är lyckliga att ni har vunnit

 

jag är ledsen att Bartoli går i pension (tar sin pension) vid 28 år ålder

 

det är konstigt att hon är trött

 

inbrottstjuven gick in utan att jag hörde honom

 

du har bra betyg fastän att du inte är intelligent

 

det är suveränt att Bartoli har vunnit Wimbledon 2013

 

vill ni att jag gör något?

 

ja, vi vill att du diskar

 

det är synd att ni arbetar i kväll

 

ni måste städa idag

 

det är den bästa bilen som (må finnas) finns!

 

jag tycker inte att det är en bra idé

 

läraren kräver(ber) att ni lyssnar på honom!

 

det är dumt att du inte har förstått

 

jag är rädd för, att min flickvän inte kommer

 

jag förklarar för att du skall förstå

 

hon är förvånad att ni är här

 

dumt att hon inte är här!

 

det är bäst att du lär dig konjunktiven!

 

är ni rädda för att jag tar(skall ta) era glassar?

 

barnen vill inte att vi skall komma

 

det förvånar mig att han tar en kaffe

 

hon gillar att du sportar

 

polisen fruktar att inbrottstjuvarna återkommer

 

mina föräldrar kommer på villkor att du är artig

 

 

 

 

 

 

 

 

corrigé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice; le subjonctif 1

Je sais que tu___________gentil

es

 

Ils comprennent que le subjonctif____simple

est

 

Tu veux que je________?

 

vienne

Maria a peur que John_________des vérités sur lui

 

dise

Quel temps________-il?

fait

 

Je voudrais que vous m’___________

 

écoutiez

Le prof exige que Joseph_______le subjonctif

 

comprenne

Il faut que vous________patients

 

soyez

Viens avant que je___________

 

parte

Ils étaient heureux que tu_____réussi ton examen

 

aies

Maya est contente que Färjestad_________

 

perde

André_________une fille heureuse

est

 

Que_____________-vous?

dites

 

C’est dommage qu’il___________

 

pleuve

Je ne pense pas que vous________le test

 

ratiez

Julien espère que Régis_________son test

réussira

 

Rose apprend que Nicolas_____marqué deux buts

a

 

Sophie est étonnée que Lise ne__pas le Roi Soleil

 

connaisse

Il est rare que tu_____des erreurs

 

fasses

Il est évident que vous vous_____________

trompez

 

Johnny pense que ce___________très bien.

est

 

Tu es triste qu’elles ne______pas venir?

 

puissent

Met tes lunettes pour que tu______voir

 

puisses

Il est temps que vous_________

 

sortiez

C’est idiot que tu________triché!

 

aies

J’étais surpris qu’ils se_______mariés

 

soient

Ils ne veulent pas qu’on les________

 

voie

Je viendrai à condition que Benoît  ne_______pas

 

vienne

John s’étonne que son chien___parler 3 langues

 

sache

Il faut que vous________les papiers!

 

ramassiez

Ça se peut que vous_______plus tôt demain.

 

finissiez

Croyez-vous que ce_________une bonne idée?

 

soit

Suzanne veut que son chat lui___________

 

obéisse

Mais son chat ne veut pas l’_________

obéir

 

C’est surprenant que nous________tout le temps

 

gagnions

Les enfants sont tristes que l’école___finie

 

soit

Je suis désolé que je ne la______pas

 

comprenne

Il continue à jouer bien qu’il______à chaque fois

 

perde

Il est temps de________

partir

 

C’est moi qu’on_____voulu tuer

a

 

C’est-à-dire que je ne______pas le temps

ai

 

Qu’est-ce que ce_____________?

est

 

C’est terrible qu’il_____si froid

 

fasse

Vous ne savez pas qui je________?

suis

 

Laurent doute que ce________vrai

 

soit

                              

 

 

 

 

 

 

Le subjonctif 2                       ringa först in verben där konjunktiv krävs

 

1) Il veut que je vienne le voir.                           venir

 

2) Il est important que vous soyez sages.        être

 

3) Sandrine craint que Florence ait tort.           avoir

 

4) Agnès sait qu’elle a réussi.  avoir

 

5) Irène rentre sans que sa mère le sache       savoir

 

6) Tsonga était déçu qu’il ait perdu contre Soderling.              avoir

 

7) Il vaut mieux que vous vous dépêchiez       dépêcher

 

8) Il regrette qu’il ne puisse pas venir ce soir. pouvoir

 

9) Que faites-vous?                   faire

 

10) Quand est-ce que tu viens ?                         venir

 

11) Mon père souhaite que nous soyons heureux.                   être

 

12) C’est normal qu’il lise le journal à l’envers?                         lire

 

13) Elle trouve que tu es très beau!                   être

 

14) Vous voulez danser             danser

 

15) Cathy fait ses devoirs avant qu’elle fasse  le ménage.      faire

 

16) Guy ne pense pas que ce soit impossible. être

 

17) C’est affreux qu’il ait tant de guerres dans le monde!       avoir

 

18) Regarde ce que j’ ai écrit! avoir

 

19) Vous voulez que je prenne votre sac?       prendre

 

20) C’est bien qu’il soit si gentil.                        être

 

21) Il est clair que tu ne peux pas gagner.        pouvoir

 

22) Ce n’est pas évident qu’il perde                  perdre              

 

23) Souhaitons qu’il fasse beau demain!          faire

 

 

 

 

 

 

1

jag känner ingen här

je ne connais personne ici

2

ingen känner Stefan

personne ne connaît Stefan

3

jag har ingenting att göra

je n’ai rien à faire

4

har ni ingenting att deklarera? ingenting?

vous n’avez rien à déclarer? Rien?

5

hon har inga som helst problem i franska; inga alls

elle n’a aucun problème en français; aucun

6

ingen av våra lärare pratar norska

aucun de nos profs ne parle norvégien

7

han ser ingen

il ne voit personne

8

ingen ser Marc

personne ne voit Marc

9

har ingen sett Cécile? nej, ingen

personne n’a vu Cécile? non, personne

10

jag har inga kusiner

je n’ai pas de cousins

11

jag har inte enda kusin

je n’ai aucun cousin

12

ingen av mina kusiner arbetar

aucun de mes cousins ne travaille

13

några av mina kusiner har barn

quelques-uns de mes cousins ont des enfants

14

bor några av dina systrar i Västerås?

quelques-unes de tes sœurs habitent à Västerås?

15

ingen av dina systrar bor i Sverige

aucune de ses sœurs habite en Suède

16

några elever förstår ingenting

quelques élèves ne comprennent rien

17

förstår någon något?

quelqu’un comprend quelque chose?

18

ingen förstår någonting

personne ne comprend rien

19

ingen känner till allt

personne ne connaît tout

20

är dina kollegor schýssta? ja, några

tes collègues sont sympas? oui, quelques-uns

21

några elever arbetar bra

quelques élèves travaillent bien

22

några arbetar dåligt

quelques-uns travaillent mal

23

några av våra elever arbetar bra

quelques-uns de nos élèves travaillent bien

24

ingen av era lärare ger bra betyg

aucun de vos profs ne donne de bonnes notes

25

jag har inga bra lärare

je n’ai pas de bons profs

26

jag har inte en enda bra lärare

je n’ai aucun bon prof

27

ingen av mina lärare är bra, verkligen ingen!

aucun de mes profs n’est bon, vraiment aucun!

28

han har inte en chans

il n’a aucune chance

29

ingen har tur

personne n’a de la chance

30

ingenting är säkert

rien n’est sûr

31

är någon säker?

quelqu’un est sûr?

32

han har just slutat

il vient de finir

33

jag har just förstått

je viens de comprends

34

har ni just stängt?

vous venez de fermer?

35

de har just åkt iväg

ils viennent de partir

36

vi älskar er

on vous aime/nous vous aimons

37

de tittar på dig

ils te regardent

38

han tappade sina nycklar när han gick från mig

il a perdu ses clés en sortant de chez moi

39

såg ni en björn när ni jagade kaniner?

vous avez vu un ours en chassant des lapins?

40

det är genom att lyssna på läraren som han förstod

c’est en écoutant le prof qu’il a compris

41

du har vunnit allt genom att skapa denna nya sko

tu as tout gagné en créant cette nouvelle chaussure

42

det är genom att göra vad som helst som man blir vem som helst

c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui

43

det är genom att skrika som han fick ont i halsen

c’est en criant qu’il a eu mal à la gorge

44

läsandes tidningen fick han reda på den dåliga nyheten

en lisant le journal il a appris la mauvaise nouvelle

45

jag försöker att koncentrera mig genom att tänka på annat

j’essaie de me concentrer en pensant à autre chose

46

det är genom att dricka mycket alkohol som man blir full

c’est en buvant beaucoup d’alcool qu’on devient ivre

47

han fick ont i magen genom att äta för mycket körsbär

il a eu mal au ventre en mangeant trop de cerises

48

han ramlade när han sprang i skogen

il est tombé en courant dans les bois

49

det är genom att sjunga som man blir lycklig

c’est en chantant qu’on devient heureux

50

det är jag som har vunnit genom att spela detta idiotiska spel

c’est moi qui ai gagné en jouant à ce jeu débile

 

 

6001 ma maison a été cambriolée ; grammaire:

 

prendre à l’imparfait

 

prendre au présent

 

 

 

 

 

je

prenais

 

je

prends

tu

prenais

 

tu

prends

il/elle

prenait

 

il/elle

prend

nous

prenions

 

nous

prenons

vous

preniez

 

vous

prenez

ils

prenaient

 

ils

prennent

 

les pronoms indéfinis:

jag hade ingenting, jag fick ingenting

je n’ai rien eu

jag hörde ingenting, jag har inte hört något

je n’ai rien entendu

det hände mig ingenting

il ne m’est rien arrivé

någon har gått in (gick in) hos mig

quelqu’un est entré chez moi

jag såg inte någon, jag såg ingen

je n’ai vu personne

ingen tror mig

personne ne me croit

hon har inte en enda vän

elle n’a aucun ami

han har inte en aning (han har inte en enda idé)

il n’a aucune idée

ingen av mina elever snackar norsk

aucun de mes élèves parle norvégien

ingenting är avgjort (ingenting är spelat)

rien n’est joué

tjuven tar något

le voleur prend quelque chose

han tar ingenting

il ne prend rien

han har inte tagit något

il n’a rien pris

har ni några frågor? inte en enda!

vous avez des questions? aucune!

ingen fråga är för komplicerad

aucune question n’est trop compliquée

känner du till några bra restauranger här?

tu connais quelques bons restaurants ici?

några av mina resultat är bra/goda

quelques-uns de mes résultats sont bons

några av hans betyg är värdelösa

quelques-unes de ses notes sont nulles

han har några goda idéer

il a quelques bonnes idées

ja, några är verkligen geniala

oui, quelques-unes sont vraiment géniales

 

la voix passive

man har brutit sig in i mitt hus

on a cambriolé ma maison

mitt hus har blivit utsatt för ett inbrott

ma maison a été cambriolée

Marion Bartoli vinner matchen

Marion Bartoli gagne le match

matchen vinns av Marion Bartoli

le match est gagné par Marion Bartoli

M. Bartoli har vunnit (vann) Wimbledonturneringen

Marion Bartoli a gagné le tournoi de Wimbledon

Wimbledonturneringen vanns av Marion Bartoli

le tournoi de Wimbledon a été gagné par MB

Robert stal(har stulit) godis

Robert a volé des bonbons

godis stals (har stulits) av Robert

des bonbons ont été volés par Robert

eleverna avskyr denna lärare

les élèves détestent ce prof

denna lärare är avskydd (avskys) av eleverna

ce prof est détesté par les élèves

läraren slår alla elever med krulligt hår

le prof bat tous les élèves avec des cheveux frisés

alla elever med krulligt hår blir slagna (slås) av läraren

tous les élèves avec des cheveux frisés sont battus par le prof

François Hollande har tagit ett svårt beslut

François Hollande a pris une décision difficile

ett svårt beslut har tagits av François Hollande

une décision difficile a été prise par François Hollande

Stefan har gjort denna övning

Stefan a fait cet exercice

denna övning har gjorts (gjordes) av Stefan

cet exercice a été fait par Stefan

eleverna gillar inte denna övning

les élèves n’aiment pas cet exercice

denna övning är inte gillad av eleverna

cet exercice n’est pas aimé par les élèves

 

le gérondif

det är genom att arbeta som man lär sig

c’est en travaillant qu’on apprend

han skriver dikter tänkandes på sin flickvän

il écrit des poèmes en pensant à sa copine

det är när hon gick ut från skolan som hon förstod grammatiken

c’est en sortant de l’école qu’elle a compris la grammaire

jag sprang tillbaka (jag gick tillbaka springandes)

je suis repartie en courant

han äter skrattandes

il mange en riant

arbetar ni alltid sjungandes?

vous travaillez toujours en chantant?

det var när hon städade som hon hittade sina nycklar

c’est en faisant le ménage qu’elle a retrouvé ses clés

det är genom att smida som man blir smed

c’est en forgeant qu’on devient forgeron

 

venir de + infinitif

jag hade just blivit utsatt för ett inbrott

je venais d’être cambriolée

han har just åkt iväg

il vient de partir

ni har just hört en vacker sång

vous venez d’entendre une belle chanson

du har just missat tåget

tu viens de rater le train

 

les verbes avec être

om jag hade gått ut tidigare

si j’étais sorti plus tard

hon åkte iväg på morgonen

elle est partie le matin

jag åkte till Spanien

je suis allé en Espagne

vi gick in i huset

nous sommes entrés dans la maison

ni ramlade i trappan

vous êtes tombés dans l’escalier

de kom igår

ils sont venus hier

du gick upp till tredje våningen

tu es monté au troisième étage

hon kom i tid

elle est arrivée à temps

jag gck in i vardagsrummet

je suis rentrée dans le salon

han gick och åt middag

il est allé dîner

hon hade gått och ätit

elle était allée manger

jag gick och tog en dusch

je suis allée prendre une douche

han gick ut, han har gått ut

il est sorti

poliser kom och hämtade mig

des gendarmes sont venus me chercher

jag blev paranoid

je suis devenue parano

 

les verbes pronominaux: (se dérouler)

dramat utspelade sig på morgonen

le drame s’est déroulé le matin

vad hände? vad har hänt?

qu’est-ce qui s’est passé?

jag stängde in mig

je me suis enfermée

han somnade

il s’est endormi

jag känner mig i säkerhet

je me sens en sécurité

jag kände mig i säkerhet

je me suis senti en sécurité

jag noppade hårstrån

je me suis épilée

jag gjorde mig en mask

je me suis fait un masque

jag tvättade mig

je me suis lavée

jag tvättade håret

je me suis lavé les cheveux

det skedde inte

ça ne s’est pas produit

jag börjar(sätter i gång att) gråta

je me mets à pleurer

jag vaknar

je me réveille

 

 

 

les pronoms personnels (je ne m’en suis rendu compte, j’y vis)

je vis dans un appartement

j’y vis

je me rends compte du vol

je m’en rends compte

il se souvient du braquage

il s’en souvient

je me suis sentie en sécurité dans ma maison

je m’y suis sentie en sécurité

vous parlez du problème?

vous en parlez?

je n’avais pas envie d’aller dîner chez des amis

je n’en avais pas envie

tu as envie de venir avec moi?

tu en as envie?

det stör mig

cela me gêne

det störde dem inte (detta hade inte stört dem)

cela ne les avait pas gênés

je n’arrive pas à passer à autre chose

je n’y arrive pas

je n’ai pas vu les cambrioleurs

je ne les ai pas vus

det går inte att göra något åt det (ingenting hjälper)

rien n’y fait

de rörde mig inte (de har inte rört mig)

ils ne m’ont pas touchée

si j’avais surpris les voleurs

si je les avais surpris

 

phrases et expressions diverses

en morgon då han åt frukost

un matin alors qu’il déjeunait (prenait son petit déjeuner)

en dag då jag städade

un jour alors que je faisais le ménage

en kväll då hon tittade på teve

un soir alors qu’elle regardait la télé

ringde telefonen

le téléphone a sonné

började det regna

il a commencé à pleuvoir

fick jag plötsligt ont i ryggen

soudain/tout d’un coup j’ai eu mal au dos

jag skulle aldrig ha tänkt/trott att

jamais je n’aurais pensé que

jag var i en period då jag arbetade enormt mycket

j’étais dans une période où je travaillais énormément

jag är rädd

j’ai peur

jag är förbannad, ilsken

je suis en colère

jag är förbannad att

je suis furieuse que

jag skulle vilja ta sakerna med lätthet

j’aimerais prendre les choses avec légèreté

förgäves ha gjort någonting

avoir beau + infinitif

han arbetade förgäves hela natten

il a beau travailler toute la nuit

det skulle ha kunnat

ça aurait pu

kort tid därefter

peu de temps après

ta tid att, ta sig tid att

prendre le temps de

han tog sig tid att läsa boken

il a pris le temps de lire le livre

hon hade tagit sig tid att diska ordentligt

elle avait pris le temps de bien faire la vaisselle

jag trodde jag skulle få en hjärtattack

j’ai cru faire une crise cardiaque

jag tror att jag skulle ha varit chockad

je pense que j’aurais été choquée

traumat är djupt

le traumatisme est profond

skadan är mycket djup

la blessure est très profonde

det är en fråga som spökar, som jag är fixerad vid

c’est une question qui me hante

genom inbrott, genom att bryta sig in

par effraction

jag satte på musik

j’ai mis de la musique

de tog (har tagit) smycken, pengar, kläder

ils ont pris des bijoux, de l’argent, des vêtements

de hade tagit pengarna i min väska

ils avaient pris l’argent dans mon sac

det saknas ingenting

il ne manque rien

det saknades ingenting

il ne manquait rien

det saknades massor av saker

il manquait plein de choses

jag kan inte göra något åt det

je n’y peux rien