subjonctif1

jag vill åka på semester

 

vill du städa ?

 

hon vill laga mat

 

det är viktigt att läsa tidningarna

 

det är bra att göra sina läxor

 

det är suveränt att vara på Manilla

 

jag är rädd att öppna mina presenter

 

jag gillar inte att diska

 

jag är lycklig att vara här

 

han är ledsen att åka iväg

 

det är synd att inte fira jul

 

det är löjligt att åka alpint

 

jag vill att du pratar på franska

 

hon vill att du smakar sniglarna

 

jag vill att du städar

 

vill du att jag kommer ikväll ?

 

det är viktigt att han kommer tidigt

 

det är bra att du är i tid

 

det är suveränt att ni diskar

 

hon vill inte att du lagar mat

 

jag är lycklig att du har vunnit matchen

 

han är ledsen att ni åker iväg

 

det är synd att det är dåligt väder

 

jag beklagar(ångrar) att jag är försenad

 

är du rädd för att han är försenad ?

 

jag gillar att det blir mörkt tidigt

 

vad vill du att jag skall göra ?

 

vill ni att vi kommer senare ?

 

det är idiotiskt att du inte förstår

 

det är viktigt att ni förstår konjunktiven

 

jag måste ta en kaffe

 

jag vet att du är intelligent

 

han tycker att du lagar mat mycket bra

 

hon tror att du kommer att vinna matchen

 

vi hoppas att det kommer att bli vackert väder imorgon

 

hon säger att du är mycket snäll

 

tycker ni att jag har rätt ?

 

 

KONJUNKTIV – LE SUBJONCTIF är ett uttryckssätt ; det kallas MODUS (liksom imperativ=uppmaningsform)

Man kan säga att konjunktiven är tidslös (även om den finns i både presens och imperfekt). Konjunktiven används i följande fall: det krävs 2 villkor för konjunktiv:

dels att den används i bisatser, dvs satser inledde med QUE i betydelsen ATT

dels att QUE föregås av (dvs huvudsatsen) uttryck för VILJA, KRAV, KÄNSLA, RÄDSLA, OPERSONLIGT UTTRYCK

Man kan nästan säga att konjunktiv används så snart man har en typ av mening: en person+verbet är+ett adjektiv+ATT:

je suis content que tu sois ici/elle est heureuse que vous soyez venus/

ett opersonligt uttryck=det är viktigt att, det är synd att, det är hemskt att : c’est important que, il est dommage que, c’est terrible que ; observera att ett opersonligt uttryck kan börja med C’EST....QUE eller med IL EST.....QUE

dessutom följs många konjunktioner av konjunktiv: pour que, bien que, sans que, avant que, afin que

 

 

 

phrases à compléter

indicatif

subjonctif

1

tu veux que je..................... ?

viens

vienne

2

je souhaite que vous.............

gagnez

gagniez

3

elle est malheureuse que tu................

pars

partes

4

elle dit que vous.....................

mentez

mentiez

5

je pense que tu..................raison

as

aies

6

il désire que tu................raison

as

aies

7

c’est extraordinaire que tu................raison

as

aies

8

elle croit que tu.................tort

as

aies

9

il faut que tu...............tort

as

aies

10

ce n’est pas bien qu’il......................froid

fait

fasse

11

j’ai peur qu’il.......................en retard

est

soit

12

il m’a dit qu’il................malade

est

soit

13

c’est fantastique qu’elle............gagné !

a

ait

14

tu veux........................ce soir ?

venir

viennes

15

ils trouvent que tu...................souvent des bêtises

dis

dises

16

il voit que vous...............fâché

êtes

soyez

17

elle a peur de........................

parler

parle

18

vous mangez des huîtres quand il.................froid ?

fait

fasse

19

ils sont ravis que vous......................venus

êtes

soyez

20

je n’aime pas que tu.................la vaisselle

fais

fasses

21

je suis étonné que tu..............si gai

es

sois

22

tu penses que je..................réussir ?

vais

aille

23

elle croit que ton frère...............amoureux de son prof

est

soit

24

je suis content que tu.........................le subjonctif

comprends

comprennes

25

il faut que je m’en........................

vais

aille

26

je sais que tu....................le train à 05.20

prends

prennes

27

c’est bizarre que Stefan.................du thé

bois

boive

28

vous savez que Stefan.....................le train à 05h20 ?

prend

prenne

29

c’est incroyable que Stefan..................le train à 05h20

prend

prenne

30

les élèves disent que Stefan..............trop de café

boit

boive