subjonctif1

jag vill åka på semester

je veux partir en vacances

vill du städa ?

tu veux faire le ménage ?

hon vill laga mat

elle veut faire la cuisine

det är viktigt att läsa tidningarna

c’est important de lire les journaux

det är bra att göra sina läxor

c’est bien de faire ses devoirs

det är suveränt att vara på Manilla

c’est génial d’être à Manilla

jag är rädd att öppna mina presenter

j’ai peur d’ouvrir mes cadeaux

jag gillar inte att diska

je n’aime pas faire la vaisselle

jag är lycklig att vara här

je suis heureux d’être ici

han är ledsen att åka iväg

il est triste de partir

det är synd att inte fira jul

c’est dommage de ne pas fêter Noël

det är löjligt att åka alpint

c’est ridicule de faire du ski alpin

jag vill att du pratar på franska

je veux que tu parles en français

hon vill att du smakar sniglarna

elle veut que tu goûtes les escargots

jag vill att du städar

je veux que tu fasses le ménage

vill du att jag kommer ikväll ?

tu veux que je vienne ce soir ?

det är viktigt att han kommer tidigt

c’est important qu’il vienne tôt

det är bra att du är i tid

c’est bien que tu sois à l’heure

det är suveränt att ni diskar

c’est génial que vous fassiez la vaisselle

hon vill inte att du lagar mat

elle ne veut pas que tu fasses la cuisine

jag är lycklig att du har vunnit matchen

je suis heureux que tu aies gagné le match

han är ledsen att ni åker iväg

il est triste que vous partiez

det är synd att det är dåligt väder

c’est dommage qu’il fasse mauvais

jag beklagar(ångrar) att jag är försenad

je regrette que je sois en retard

är du rädd för att han är försenad ?

tu as peur qu’il soit en retard ?

jag gillar att det blir mörkt tidigt

j’aime qu’il fasse nuit très tôt

vad vill du att jag skall göra ?

qu’est-ce que tu veux que je fasse ?

vill ni att vi kommer senare ?

vous voulez que nous venions plus tard ?

det är idiotiskt att du inte förstår

c’est idiot/con que tu ne comprennes pas

det är viktigt att ni förstår konjunktiven

c’est important que vous compreniez le subjonctif

jag måste ta en kaffe

il faut que je prenne un café

jag vet att du är intelligent

je sais que tu es intelligent

han tycker att du lagar mat mycket bra

il pense que tu fais très bien la cuisine

hon tror att du kommer att vinna matchen

elle croit que tu vas gagner le match

vi hoppas att det kommer att bli vackert väder imorgon

on espère qu’il fera beau demain

hon säger att du är mycket snäll

elle dit que tu es très gentil

tycker ni att jag har rätt ?

vous trouvez que j’ai raison ?

 

KONJUNKTIV – LE SUBJONCTIF är ett uttryckssätt ; det kallas MODUS (liksom imperativ=uppmaningsform)

Man kan säga att konjunktiven är tidslös (även om den finns i både presens och imperfekt). Konjunktiven används i följande fall: det krävs 2 villkor för konjunktiv:

dels att den används i bisatser, dvs satser inledde med QUE i betydelsen ATT

dels att QUE föregås av (dvs huvudsatsen) uttryck för VILJA, KRAV, KÄNSLA, RÄDSLA, OPERSONLIGT UTTRYCK

Man kan nästan säga att konjunktiv används så snart man har en typ av mening: en person+verbet är+ett adjektiv+ATT:

je suis content que tu sois ici/elle est heureuse que vous soyez venus/

ett opersonligt uttryck=det är viktigt att, det är synd att, det är hemskt att : c’est important que, il est dommage que, c’est terrible que ; observera att ett opersonligt uttryck kan börja med C’EST....QUE eller med IL EST.....QUE

dessutom följs många konjunktioner av konjunktiv: pour que, bien que, sans que, avant que, afin que

 

 

phrases à compléter

indicatif

subjonctif

1

tu veux que je..................... ?

 

vienne

2

je souhaite que vous.............

 

gagniez

3

elle est malheureuse que tu................

 

partes

4

elle dit que vous.....................

mentez

 

5

je pense que tu..................raison

as

 

6

il désire que tu................raison

 

aies

7

c’est extraordinaire que tu................raison

 

aies

8

elle croit que tu.................tort

as

 

9

il faut que tu...............tort

 

aies

10

ce n’est pas bien qu’il......................froid

 

fasse

11

j’ai peur qu’il.......................en retard

 

soit

12

il m’a dit qu’il................malade

est

 

13

c’est fantastique qu’elle............gagné !

 

ait

14

tu veux........................ce soir ?

venir

 

15

ils trouvent que tu...................souvent des bêtises

dis

 

16

il voit que vous...............fâché

êtes

 

17

elle a peur de........................

parler

 

18

vous mangez des huîtres quand il.................froid ?

fait

 

19

ils sont ravis que vous......................venus

 

soyez

20

je n’aime pas que tu.................la vaisselle

 

fasses

21

je suis étonné que tu..............si gai

 

sois

22

tu penses que je..................réussir ?

vais

 

23

elle croit que ton frère...............amoureux de son prof

est

 

24

je suis content que tu.........................le subjonctif

 

comprennes

25

il faut que je m’en........................

 

aille

26

je sais que tu....................le train à 05.20

prends

 

27

c’est bizarre que Stefan.................du thé

 

boive

28

vous savez que Stefan.....................le train à 05h20 ?

prend

 

29

c’est incroyable que Stefan..................le train à 05h20

 

prenne

30

les élèves disent que Stefan..............trop de café

boit