le subjonctif

jag vill att

 

du vill att

 

han/hon vill att

 

vi vill att

 

ni vill att

 

de vill att

 

 

LES VERBES 1

 

 

subjonctif

subjonctif

subjonctif

subjonctif

subjonctif

subjonctif

 

manger

être

avoir

venir

faire

prendre

je

mange

sois

aie

vienne

fasse

prenne

tu

manges

sois

aies

viennes

fasses

prennes

il

mange

soit

ait

vienne

fasse

prenne

nous

mangions

soyons

ayons

venions

fassions

prenions

vous

mangiez

soyez

ayez

veniez

fassiez

preniez

ils

mangent

soient

aient

viennent

fassent

prennent

 

1.      jag vill att du äter en snigel

2.      min pappa vill att jag är hemma i kväll

3.      mina föräldrar vill att ni kommer imorgon

4.      vad vill du att jag skall göra?

5.      Stefan vill att ni gör era läxor

6.      hon vill att vi kommer till festen

7.      jag vill inte att han tar ett glas vin

8.      vill du att jag skall vara snäll?

9.      eleverna vill att lärarna gör deras läxor

10.   vill ni att vi tar en kaffe?

det är viktigt att

det är nödvändigt att

det är hemskt att

det är trevligt att

det är bra att

det är löjligt att

det är inte bra att

 

 

1.      det är bra att du gör dina läxor

2.      det är viktigt att ni kommer idag

3.      det är hemskt att hon tar ett glas vin

4.      det är fantastiskt att ni äter grodor

5.      det är nödvändigt att du tar ett glas vatten

6.      det är trevligt att ni kommer

7.      det är synd att du har ont i huvudet

8.      det är tråkigt att ni är sjuka

9.      det är inte viktigt att ni är roliga

10.   det är dumt att han tar bussen till skolan

glad, nöjd

lycklig

ledsen

förvånad

förbannad

irriterad

 

1.      hon är ledsen att ni inte kommer

2.      är du lycklig att jag kommer?

3.      jag är ledsen att ni inte har tid

4.      vi är glada att ni gör era läxor

5.      han är irriterad att du är så elak

6.      de  är förbannade att ni inte städar

7.      jag är förvånad att du diskar

8.      hon är inte förvånad att ni är sena

9.      är ni lyckliga att han kommer?

10.   jag är nöjd att ni lagar mat