subjonctifettraduction1

Jag vill att du kommer ikväll trots att vi har prov i morgon. Det är framförallt viktigt att ni kommer tidigt till provet. Eleverna är arga att läraren kommer för sent. Ni måste läsa den här texten för att ni skall kunna förstå konjunktiven. Eric gör fel hela tiden fastän att han säger att han förstår konjunktiven. Vad är problemet? Vad vill ni att er lärare gör? Det är inte onödigt att ni känner till konjunktiven. Så snart man har en vilja eller en känsla och ett ”att” finns det en stor chans att man har en konjunktiv. Er lärare tycker inte att grammatiken är så viktig men däremot anser han att konunktiven är jätteviktig. Ni vet hur man böjer verben i konjunktiv, eller hur? Vår lärare säger att alla kan böja verben. Det är bra att ni tycker som era lärare. Det är synd att den här övning är så kort. Enligt de svenska tidningarna så älskar fransmännen konjunktiven. Det är bra att kunna böja de oregelbundna verben. Det är bäst att ni studerar till provet nu. Jag skulle vilja att ni läser dialogerna ”nödvändiga fraser” . Jag hoppas att ni förstår lite mer av konjunktiven nu. Lycka till!

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________