ni måste städa

il faut que vous fassiez le ménage

hon vill att ni kommer i kväll

elle veut que vous veniez ce soir

det är bra att du är i full form

c’est bien que tu sois en pleine forme

jag tror att du kan lyckas

je pense que tu peux réussir

vet ni att jag är gift ?

vous savez que je suis marié ?

han är lycklig att ni har kommit(kom)

il est heureux que vous soyez venus

det är bra att städa ibland

c’est bien de faire le ménage parfois

skynda dig innan läraren kommer !

dépêche-toi avant que le prof ne vienne !

vill ni komma i morgon ?

vous voulez venir demain ?

hon går ut fastän att det är mycket kallt

elle sort bien qu’il fasse très froid

han går ut när det är mycket kallt

il sort quand il fait très chaud

jag föredrar att ni lagar mat

je préfère que vous fassiez la cuisine

synd att du är så dum

dommage que tu sois si bête

jag hoppas att det blir fint väder i morgon kväll

j’espère qu’il fera beau demain soir

tror du att han kommer ?

tu crois qu’il viendra (vient) ?

vill ni att jag skall diska ?

voulez-vous que je fasse la vaisselle ?

hon tycker att du har fel

elle pense que tu as tort

vad vill ni ?

que voulez-vous ?

vad vill du att jag skall göra ?

que veux-tu que je fasse ?

han gillar att du lagar mat

il aime que tu fasses la cuisine

jag gillar att laga mat

j’aime faire la cuisine

jag fortsätter ända tills det blir mörkt

je continue jusqu’à ce qu’il fasse nuit

de skriver att de kommer på lördag kväll

ils écrivent qu’ils viendront samedi soir

jag vill se när han diskar

je veux voir quand il fait la vaisselle