exercices de français

niveau 1

 

Bon courage!!! (sg)

 

classe 5; till provet skall du kunna:

·        beskriva saker och ting 1

·        gå och handla kläder, shoppa 2

·        uttrycka enklare åsikter 3

·        uttrycka meningar i inte-form 4

·        possessiva pronomen 5

·        verben vara, ha i presens 6

·        regelbundna –erverb i presens 7

·        form och genus på orden 8

·        siffror 9

·        klockan 10

·        vädret 11

·        dagar, månader, datum 12

·        beställa på restaurang 13

·        gå och köpa mat 14

·        enklare frågor15

 

KUNSKAPSKRAV STEG 1

HUVUDMOMENT

E

D

C

B

A

HÖRA

Kunna lyssna, uppfatta ord och meningar, visa auditiv förståelse; även kunna lyssna på svårare texter utan att förstå är en viktig och stor del i språkinlärningen

SKRIVA

Kunna skriva och skriva av texter på målspråket för att träna motoriken och hjärnans aktiva förståelse av det skrivna språket; dels skriva av, dels skriva efter, dels egen skriftlig produktion

TALA

Muntligt öva målspråket genom kortare och längre talövningar, göra om samma talövningar flera gånger för att få bättre språkligt flyt; använda det muntliga språket för att göra sig förstådd, läsa efter och repetera

LÄSA

Läsa enklare och svårare texter på målspråket, vara aktiv lyssnare och åskådare på storskärmsgenomgångar och därefter läsa orden och meningarna; undvika att blanda språk

muntligt och skriftligt

E

D

C

B

A

presentation

enkel presentation av sig själv

 

kunna berätta fylligt om sig själv

 

utförlig och varierande presentation av sig själv

siffror

kunna några siffror

 

behärska och använda olika siffror

 

ha bra förståelse för de franska talen

klockan

kunna lite av klockan

 

ha bra förståelse för klockan

 

kunna klockan mycket bra på franska

färger

några färger

 

kunna färgerna på franska

 

kunna många färger

beskriva saker

göra enkla beskrivningar

 

kunna göra ganska varierande beskrivningar av saker

 

kunna göra utförliga beskrivningar av saker och ting

regelbundna verb

ha visst begrepp om -erverben

 

kunna böja verben i presens

 

kunna böja

-erverben i presens och har-formen

textförståelse

kunna översätta enklare texter med olika hjälpmedel

 

kunna översätta olika texter med hjälp av text och ordlista

 

ha god förståelse av en fransk text och kunna hitta översättningar

hörförståelse

kunna uppfatta enklare ord ur vardagligt talad franska från olika media

 

kunna uppfatta vissa ord och uttryck ur fransk media

 

kunna uppfatta och förstå ord och meningar ur franska medier

uttal

ha någorlunda begripligt uttal

 

ha relativt gott uttal

 

ha bra uttal och bra språkligt flyt

min, mitt, din

ha visst begrepp om possessiva pronomen

 

kunna använda possessiva pronomen

 

kunna använda och förstå olika possessiva pronomen

inte-form

kunna säga meningar i ”inte-form”

 

kunna använda inte-form i franskan

 

behärska fransk inte-form

beskriva vägen

göra kortare vägbeskrivningar

 

kunna beskriva vägen

 

kunna göra varierande vägbeskrivningar

berätta om sitt rum

kunna säga något om sitt rum

 

kunna beskriva sitt rum ganska noga

 

kunna göra en fyllig beskrivning av sitt rum

berätta om sina intressen

säga något om sina intressen

 

kunna berätta om olika intressen

 

kunna berätta utförligt om sina intressen

berätta om en annan person

kunna säga något om en annan person

 

kunna berätta ganska fylligt om en annan person

 

kunna göra en utförlig beskrivning av en annan person

dagar, månader, datum

kunna veckan dagar, några månader och datum

 

kunna dagar, månader och datum

 

kunna dagar, månader och datum

vädret

kunna säga något om vädret

 

kunna väderuttrycken

 

behärska de flesta väderuttrycken bra

ställa frågor

kunna ställa enklare frågor

 

kunna ställa flera olika typer av frågor

 

kunna ställa många olika typer av frågor

besvara frågor

kunna besvara enklare frågor

 

kunna besvara olika typer av frågor

 

kunna besvara många olika frågor på franska

egen produktion

kunna göra ett kortare arbete på ett franskt tema

 

kunna göra ett kortare arbete på ett franskt tema

 

kunna göra ett kortare arbete på ett franskt tema

glosor

kunna franskans vanligaste ord #1

#2

kunna franskans vanligaste ord #3

#4

kunna franskans vanligaste ord #5

verben ”vara” + ”ha”

kunna uttrycka jag har – jag är

 

kunna böja verben ha och vara i presens

 

mycket väl behärska verben ha och vara

realia

ha någon kännedom om franska företeelser

 

känna till vad som är typiskt franskt, franska teveserier, något om kultur- och samhällsliv, idrott, skola

 

känna till typiska franska företeelser såsom mat, sport, teveserier, politik, kultur, litteratur, skola, samhälle

texter och textövningar

arbeta med de utvalda texterna, skriva av glosor, hitta översättningar i texten, läsa texterna, lära sig glosorna

lektionsarbete

(inget kunskapskrav men lägger grunden till god förståelse och måluppfyllelse)

Visa god förståelse under genomgångar, lyssna och vara engagerad under olika typer av genomgångar och aktiviteter under lektionerna, vara en aktiv åskådare och lyssnare; kunna inhämta och ta till sig det som sägs och görs under lektionstiden, visa arbetsmoral, använda olika medier och hjälpmedel för att lösa uppgifterna i målspråket, inte lyssna på musik eller ”nöjessurfa”; läraren bestämmer när hörövningar på målspråket skall genomföras

 

1 décrire des objets 1a

 

rund

rond

rektangulär

rectangulaire

platt

plat -e

spetsig, vass

pointu

oval

ovale

liten, kort om person

petit

stor, lång om person

grand

triangulär, triangelformat, trekantig

triangulaire

hård, hårt, fast

dur

mjukt

mou

tjock, fet

gros, grosse

lång (ej om person)

long, longue

kort (ej om person)

court

storlek

taille

smal

mince

mager

maigre

brun

marron

grå

gris

han har ett halsband

il a un collier

grön

vert

gul

jaune

svart

noir

vit

blanc

rosa

rose

röd

rouge

blå

bleu

lätt

léger

tung

lourd

fyrkantig

carré

av/i plast

en plastique

av/i metall

en métal

av/i skinn

en cuir

av/i glas

en verre

av/i papper

en papier

av/i tyg

en tissu

ganska, tillräckligt

assez

av medelstorlek

de taille moyenne

dyr

cher

inte dyr

pas cher

falsk – rätt

faux - correct

av/i trä

en bois

av/i sten

en pierre

av/i porslin

en porcelaine

av/i järn

en fer

 

2 faire du shopping 1a

vi shoppar

on fait du shopping

jag letar efter en kjol

je cherche une jupe

vilken storlek ?

quelle taille ?

vilken färg ?

quelle couleur ?

vilken färg önskar ni ?

quelle couleur désirez-vous ?

vilken är er storlek ?

quelle est votre taille ?

de här byxorna passar bra

ce pantalon va bien

provhytterna

les cabines d’essayage

var är provhytterna ?

où sont les cabines ?

kan jag hjälpa er ?

je peux vous aider ?

kan jag prova den ?

je peux l’essayer ?

vill ni prova den ?

vous voulez l’essayer ?

den är för liten

il est trop petit

den är för stor

il est trop grand

den är för bred

il est trop large

finns det andra modeller ?

il y a d’autres modèles ?

den är på rea

il est en solde

den är snygg

il est joli

en tröja

un pull

en vacker blus

un joli chemisier

vilken skostorlek ?

quelle pointure ?

jag har 50

je fais du 50

vilka vackra skor !

quelles belles chaussures !

jag gillar inte färgen

je n’aime pas la couleur

jag skulle vilja ha en röd skjorta

je voudrais une chemise rouge

det är dyrt

c’est cher

det är inte dyrt

ce n’est pas cher

jag vill bara titta lite

je veux juste regarder un peu

hur mycket kostar det/den ?

c’est combien ?

jag tar den

je le prends

 

2 DANS UN MAGASIN

1.    

Bonsoir! Je peux vous aider? / Vous désirez?

Godkväll! Kan jag hjälpa er? / Vad önskas?

2.    

Bonsoir! Je voudrais une jupe s'il vous plaît?

Godkväll! Jag skulle vilja ha en kjol tack.

3.    

Oui, quelle taille?

Ja, vilken storlek?

4.    

40

40

5.    

Et quelle couleur?

Och vilken färg?

6.    

Vert s'il vous plaît.

Grön tack.

7.    

Voilà une jolie jupe verte!

Se här en vacker grön kjol!

8.    

Oui, très jolie. C'est combien?

Ja, mycket vacker! Vad kostar den?

9.    

C'est 15 euros.

Den kostar 15 euro.

10.    

Je prends la jupe! Voilà 15 euros.

Jag tar kjolen! Här är 15 euro.

11.    

Merci et au revoir!

Tack och hej då!

12.    

Au revoir!

Hej då!

 

 

 

 

 

 

3 opinions 1a ;

storslaget

magnifique

fantastiskt, kanonbra

formidable

suveränt

génial

fantastiskt

fantastique

utmärkt

excellent

perfekt

parfait

mycket bra

très bien

underbart

merveilleux

värdelöst

nul

löjligt

ridicule

dumt

bête, idiot, con

fruktansvärt (2 ord)

terrible, horrible

omöjligt

impossible

äckligt, snuskigt

dégueulasse

otroligt jobbigt, « skitjobbigt », besvärligt

chiant

roligt, kul

drôle, marrant, amusant

lätt

facile

hårt, svårt

dur

konstigt

bizarre

vackert, fint

beau, joli

schysst, trevligt

sympa

ful(t)

moche

tråkigt

ennuyeux, barbant

ledsamt

triste

vad tycker du om……………. ?

qu’est-ce que tu penses de…. ?

gillar du………………. ?

tu aimes……………. ?

äter du…………………. ?

tu manges…………. ?

vad gillar du inte ?

qu’est-ce que tu n’aimes pas ?

jag gillar inte……………….

je n’aime pas…………….

jag tycker mycket om……………

j’aime beaucoup…………

jag avskyr………….

je déteste……..

 

4 LES NEGATIONS 1

1        

je ne travaille pas = jag arbetar inte

2        

elle ne chante pas = hon sjunger inte

3        

nous ne sommes pas Suédois = vi är inte svenskar

4        

tu ne joues pas bien = du spelar inte bra

5        

il ne ment pas = han ljuger inte

6        

ils ne parlent pas = de talar inte

7        

ils ne parlent pas français = de talar inte engelska

8        

il ne pleut pas = det regnar inte

9        

nous n’avons pas = vi har inte

10     

ce n’est pas = det är inte

11     

je ne viens pas = jag kommer inte

12     

il ne vient pas ce soir = han kommer inte i kväll

13     

elle ne joue pas au tennis = hon spelar inte tennis

14     

je ne sais pas tout = jag vet inte allt

15     

je ne comprends pas = jag förstår inte

 

4 några negationer 2

jag är

je suis

jag är inte

je ne suis pas

jag har

j’ai

jag har inte

je n’ai pas

jag gör

je fais

jag gör inte

je ne fais pas

jag gillar

j’aime

jag gillar inte

je n’aime pas

jag äter

je mange

jag äter inte

je ne mange pas

det är

c’est

det är inte

ce n’est pas

jag avskyr

je déteste

jag avskyr inte

je ne déteste pas

det finns

il y a

det finns inte

il n’y a pas

du är

tu es

du är inte

tu n’es pas

han är

il est

han är inte

il n’est pas

hon är

elle est

hon är inte

elle n’est pas

du har

tu as

du har inte

tu n’as pas

han har

il a

han har inte

il n’a pas

hon har

elle a

hon har inte

elle n’a pas

jag röker

je fume

jag röker inte

je ne fume pas

jag vet

je sais

jag vet inte

je ne sais pas

jag tar

je prends

jag tar inte

je ne prends pas

 

5 LES PRONOMS POSSESSIFS

vos

classeurs

mpl

era pärmar

 

ton

agenda

m

din filofax

ses

mouchoirs

mpl

hennes näsdukar

 

tes

fautes

fpl

dina fel

notre

gomme

f

vårt sudd

 

notre

trou

m

vårt hål

ses

cartables

mpl

hans skolväskor

 

ses

copines

fpl

hennes tjejkompisar

nos

cahiers

mpl

våra häften

 

son

perforateur

m

hans hålslagare

vos

devoirs

mpl

era läxor

 

son

trou

m

hennes hål

mon

marqueur

m

min markör

 

ta

table

f

ditt bord

mes

dictionnaires

mpl

mina ordböcker

 

votre

taille-crayon

m

er pennvässare

nos

profs

mpl

våra lärare

 

sa

pochette

f

hennes plastficka

ton

cartable

m

din skolväska

 

votre

papier

m

ert papper

tes

chaises

fpl

dina stolar

 

vos

écoles

fpl

era skolor

vos

résultats

mpl

era resultat

 

mes

élèves

mpl

mina elever

sa

pochette

f

hans plastficka

 

ma

pile

f

mitt batteri

notre

perforateur

m

vår hålslagare

 

mes

tables

fpl

mina bord

tes

problèmes

mpl

dina problem

 

votre

livre

m

er bok

leur

agrafeuse

f

deras häftapparat

 

sa

soeur

f

hans syster

son

frère

m

hennes bror

 

ma

copine

f

min flickvän

ton

livre

m

din bok

 

ta

feuille

f

ditt blad

leurs

tableaux

mpl

deras tavlor

 

son

mouchoir

m

hans näsduk

ton

cahier

m

ditt häfte

 

leur

portable

m

deras mobil

son

stylo

m

hans penna

 

notre

prof

m

vår lärare

sa

soeur

f

hennes syster

 

votre

dictionnaire

m

er ordbok

notre

agenda

m

vår filofax

 

notre

tableau

m

vår tavla

ses

amis

mpl

hans vänner

 

vos

blagues

fpl

era skämt

votre

trombone

m

ert gem

 

nos

soeurs

fpl

våra systrar

leur

trousse

f

deras pennskrin

 

sa

chaise

f

hans stol

votre

punaise

f

ert häftstift

 

ses

perforateurs

mpl

hennes hålslagare

6 VERBEN VARA, HA +ERVERB PÅ FRANSKA i presens

 

 

är

 

 

 

har

je

suis

jag är

 

j’

ai

jag har

tu

es

du är

 

tu

as

du har

il

est

han är

 

il

a

han har

on

est

vi/man är

 

on

a

vi/man har

elle

est

hon är

 

elle

a

hon har

nous

sommes

vi är

 

nous

avons

vi har

vous

êtes

ni är

 

vous

avez

ni har

ils

sont

de är

 

ils

ont

de har

 

7

 

parler=att tala

 

 

 

regarder = titta på

je

parle

jag talar

 

j’

regarde

jag tittar på

tu

parles

du talar

 

tu

regardes

du tittar på

il

parle

han talar

 

il

regarde

han tittar på

on

parle

vi/man talar

 

on

regarde

vi/man tittar på

elle

parle

hon talar

 

elle

regarde

hon tittar på

nous

parlons

vi talar

 

nous

regardons

vi tittar på

vous

parlez

ni talar

 

vous

regardez

ni tittar på

ils

parlent

de talar

 

ils

regardent

de tittar på

 

8 LA FORME – les animaux

un

oiseau

m

en fågel

 

le

loup

m

vargen

les

taureaux

mpl

tjurarna

 

une

guêpe

f

en geting

une

araignée

f

en spindel

 

les

chevaux

mpl

hästarna

un

renard

m

en räv

 

les

guêpes

fpl

getingarna

les

tortues

fpl

sköldpaddorna

 

un

cochon

m

en gris

le

cheval

m

hästen

 

un

loup

m

en varg

la

mouche

f

flugan

 

la

guêpe

f

getingen

les

girafes

fpl

girafferna

 

la

vache

f

kon

la

girafe

f

giraffen

 

les

renards

mpl

rävarna

les

requins

mpl

hajarna

 

l’

araignée

f

spindeln

un

lion

m

ett lejon

 

la

taupe

f

mullvaden

le

renard

m

räven

 

un

chat

m

en katt

les

chiens

mpl

hundarna

 

les

oiseaux

mpl

fåglarna

les

biches

fpl

rådjuren

 

la

tortue

f

sköldpaddan

un

ver

m

en mask

 

un

chien

m

en hund

les

vers

mpl

maskarna

 

le

chat

m

katten

le

taureau

m

tjuren

 

le

ver

m

masken

la

biche

f

rådjuret

 

un

requin

m

en haj

les

araignées

fpl

spindlarna

 

la

vipère

f

huggormen

une

baleine

f

en val

 

une

vipère

f

en huggorm

les

loups

mpl

vargarna

 

une

girafe

f

en giraff

une

mouche

f

en fluga

 

la

baleine

f

valen

les

lions

mpl

lejonen

 

une

tortue

f

en sköldpadda

le

chien

m

hunden

 

le

requin

m

hajen

les

vaches

fpl

korna

 

les

chats

mpl

katterna

l’

oiseau

m

fågeln

 

une

vache

f

en ko

les

taupes

fpl

mullvadarna

 

les

cochons

mpl

grisarna

une

taupe

f

en mullvad

 

une

biche

f

ett rådjur

le

cochon

m

grisen

 

les

baleines

fpl

valarna

les

vipères

fpl

huggormarna

 

un

taureau

m

en tjur

le

lion

m

lejonet

 

un

cheval

m

en häst

une

abeille

f

ett bi

 

les

mouches

fpl

flugorna

 

8 FORM ; fleur(f) – pneu(m) – chaise(f) – fruit(m) – bureau(m) – homme(m)

 

obestämd singular

bestämd singular

obestämd plural

bestämd plural

 

 

 

 

en blomma

blomman

blommor

blommorna

une fleur

la fleur

des fleurs

les fleurs

ett däck

däcket

däck

däcken

un pneu

le pneu

des pneus

les pneus

en stol

stolen

stolar

stolarna

une chaise

la chaise

des chaises

les chaises

en frukt

frukten

frukter

frukterna

un fruit

le fruit

des fruits

les fruits

ett kontor

kontoret

kontor

kontoren

un bureau

le bureau

des bureaux

les bureaux

en man

mannen

män

männen

un homme

l’homme

des hommes

les hommes

 

9 les chiffres

0 zéro

11 onze

22 vingt-deux

59 cinquante-neuf

1 un, une

12 douze

30 trente

64 soixante-quatre

2 deux

13 treize

31 trente-et-un

93 quatre-vingt-treize

3 trois

14 quatorze

40 quarante

46 quarante-six

4 quatre

15 quinze

50 cinquante

83 quatre-vingt-trois

5 cinq

16 seize

60 soixante

72 soixante-douze

6 six

17 dix-sept

70 soixante-dix

34 trente-quatre

7 sept

18 dix-huit

80 quatre-vingts

26 vingt-six

8 huit

19 dix-neuf

90 quatre-vingt-dix

74 soixante-quatorze

9 neuf

20 vingt

100 cent

92 quatre-vingt-douze

10 dix

21 vingt et un

1000 mille

68 soixante-huit

10 L’HEURE 1

 

14.25

 

il est deux heures vingt-cinq

14.02

 

il est deux heures deux

14.57

 

il est trois heures moins trois

14.55

 

il est trois heures moins cinq

14.34

 

il est trois heures moins vingt-six

14.44

 

il est trois heures moins seize

14.15

 

il est deux heures et quart

14.32

 

il est trois heures moins vingt-huit

14.22

 

il est deux heures vingt-deux

14.50

 

il est trois heures moins dix

14.48

 

il est trois heures moins douze

14.37

 

il est trois heures moins vingt-trois

14.03

 

il est deux heures trois

14.11

 

il est deux heures onze

14.35

 

il est trois heures moins vingt-cinq

14.38

 

il est trois heures moins vingt-deux

14.45

 

il est trois heures moins le quart

14.01

 

il est deux heures une

14.04

 

il est deux heures quatre

14.21

 

il est deux heures vingt et un

14.56

 

il est trois heures moins quatre

14.10

 

il est deux heures dix

14.16

 

il est deux heures seize

14.40

 

il est trois heures moins vingt

14.53

 

il est trois heures moins sept

14.58

 

il est trois heures moins deux

14.27

 

il est deux heures vingt-sept

14.17

 

il est deux heures dix-sept

14.49

 

il est trois heures moins onze

14.43

 

il est trois heures moins dix-sept

14.33

 

il est trois heures moins vingt-sept

14.47

 

il est trois heures moins treize

14.42

 

il est trois heures moins dix-huit

14.18

 

il est deux heures dix-huit

13.10

 

il est une heure dix

14.11

 

il est deux heures onze

18.15

 

il est six heures et quart

19.16

 

il est sept heures seize

20.17

 

il est huit heures dix-sept

21.18

 

il est neuf heures dix-huit

22.19

 

il est dix heures dix-neuf

23.20

 

il est onze heures vingt

00.21

 

il est minuit vingt et une

12.22

 

il est midi vingt-deux

01.23

 

il est une heure vingt-trois

02.24

 

il est deux heures vingt-quatre

03.25

 

il est trois heures vingt-cinq

04.26

 

il est quatre heures vingt-six

05.27

 

il est cinq heures vingt-sept

06.28

 

il est six heures vingt-huit

07.29

 

il est sept heures vingt-neuf

08.30

 

il est huit heures et demie

09.01

 

il est neuf heures une

 

 

 

 

 

11 LE TEMPS 1

1

Det regnar

Il pleut

2

Det är vackert väder.

Il fait beau.

3

Vad är det för väder?

Quel temps fait-il?

4

Det blåser.

Il fait du vent.

5

Det snöar.

Il neige.

6

Det är varmt.

Il fait chaud.

7

Det är dåligt väder.

Il fait mauvais.

8

Det är kallt.

Il fait froid.

9

Det är grått.

Il fait gris

10

Det är soligt.

Il fait du soleil.

11

Det är dimmigt

Il fait du brouillard.

 

12 LES JOURS ET LES MOIS 1

måndag

lundi

 

mars

mars

april

avril

tisdag

mardi

 

maj

mai

onsdag

mercredi

 

juni

juin

torsdag

jeudi

 

juli

juillet

fredag

vendredi

 

augusti

août

lördag

samedi

 

september

septembre

söndag

dimanche

 

oktober

octobre

januari

janvier

 

november

novembre

februari

février

 

december

décembre

13 au restaurant 1a

 

vad önskas ?

vous désirez ?

är det för att äta ?

c’est pour manger ?

vi är två

nous sommes deux

häråt är ni snälla

par ici, s’il vous plaît

matsedeln tack

la carte s’il vous plaît

varsågod, här är

voilà, voici

har ni bestämt er ?

vous avez choisi ?

jag skulle vilja (ha)

je voudrais

jag tar

je prends

till förrätt

comme entrée

till huvudrätt

comme plat de résistance

till att dricka

comme boisson

till efterrätt

comme dessert

har ni............

vous avez...........

smakade det bra ?

ça a été ?

det var mycket gott

c’était très bon

önskar ni något annat ?

désirez-vous autre chose ?

jag är hungrig

j’ai faim

vatten

de l’eau

bröd

du pain

mer, ytterligare

encore

med

avec

utan

sans

vilken stekning ?

quelle cuisson ?

nästan rå

bleu

blodig

saignant

medium

à point

välstekt

bien cuit

mycket välstekt

très bien cuit

nedbränd

calciné

grönsaker

des légumes

pommes frites

des frites

pasta

des pâtes

potatis

des pommes de terre

 

14 AU SUPERMARCHÉ

 

Bonjour! Je voudrais un pain s'il vous plaît.

Goddag! Jag skulle vilja ha ett bröd tack.

 

Bonjour! Voilà un pain. C'est tout?

Goddag! Här är ett bröd. Är det allt?

 

Oui c'est tout. / Non, je voudrais aussi 3 pommes s'il vous plaît.

Ja, det är allt. Nej, jag skulle också vilja ha 3 äpplen tack.

 

Voilà 3 pommes.

Varsågod 3 äpplen.

 

C'est combien?

Vad kostar det?

 

Ça fait 1,40 euros s'il vous plaît.

Det blir 1,40 euro tack.

 

Voilà.

Varsågod.

 

Merci et au revoir!

Tack och hej då!

 

Au revoir!

Hej då!

 

poire

journal

bonbon

glace

une boisson

orange

päron

tidning

godis

glass

en dricka

apelsin

 

 

 

 

 

 

gâteau

biscuit

raisin

baguette

jambon

cerise

kaka

kaka

vindruva

baguette

skinka

körsbär

 

 

 

 

 

 

un timbre

carte postale

pull

chemise

t-shirt

casquette

ett frimärke

vykort

tröja

skjorta

t-shirt

keps

 

 

 

 

 

 

chemisier

pantalon

robe

super

moche

cher

blus

byxor

klänning

suverän(t)

ful

dyr

 

 

15 POSER DES QUESTIONS

quelle est ta

couleur préférée ?

 

 

quel est ton

jour préféré ?

 

 

date de naissance ?

 

 

 

sport préféré ?

 

 

musique préférée ?

 

 

 

animal préféré ?

 

 

voiture préférée ?

 

 

 

dessert préféré ?

 

 

chanson préférée ?

 

 

 

plat préféré ?

 

 

chanteuse préférée ?

 

 

 

groupe préféré ?

 

 

matière préférée ?

 

 

 

chanteur préféré ?

 

 

langue préférée ?

 

 

 

acteur préféré ?

 

 

boisson préférée ?

 

 

 

joueur de foot préféré ?

 

 

série télévisée préférée ?

 

 

 

programme préféré ?

 

 

date préférée ?

 

 

 

livre préféré ?

 

 

saison préférée ?

 

 

 

journal préféré ?

 

 

pizza préférée ?

 

 

 

pays préféré ?

 

 

ville préférée ?

 

 

 

film préféré ?

 

 

danse préférée ?

 

 

 

légume préféré ?

 

 

femme préférée ?

 

 

 

fruit préféré ?

 

 

profession préférée ?

 

 

 

vêtement préféré ?

 

 

marque préférée ?

 

 

 

passe-temps préféré ?

 

 

célébrité préférée ?

 

 

 

objet préféré ?

 

 

fleur préférée ?

 

 

 

jeu préféré ?

 

 

région préférée ?

 

 

 

parti politique préféré ?

 

 

boutique préférée ?

 

 

 

mot préféré ?

 

 

glace préférée ?

 

 

 

prénom masculin préféré ?

 

 

 

 

 

 

prénom féminin préféré ?

 

 

 

 

 

 

magasin préféré ?

 

 

 

 

 

 

meuble préféré ?