nplpC2; prénom.............................................................résultat..................sur 32

saknas, fattas

svårighet

nivå

tävling

man måste

tema

förutom

mellan

mästare

hitta, finna

man måste, man skall

vara värd

föregå

blir

minnas, komma ihåg

sjunga

utan

sång

bara, ensam, endast

leda (ett teveprogram)

sista, senaste

i turordning

ord

orden, sångtexten

börja att

som, såsom

alla dagar

sedan, därefter

svårast

välja

glömma

enklast

 

nplpC2; prénom.............................................................résultat..................sur 32

utan

mästare

sång

som, såsom

förutom

börja att

vara värd

tävling

man måste

leda (ett teveprogram)

svårast

sedan, därefter

minnas, komma ihåg

mellan

orden, sångtexten

välja

bara, ensam, endast

ord

man måste, man skall

enklast

sjunga

saknas, fattas

tema

föregå

svårighet

sista, senaste

nivå

hitta, finna

i turordning

alla dagar

glömma

blir

 

nplpC2; prénom.............................................................résultat..................sur 32

svårighet

man måste

minnas, komma ihåg

utan

leda (ett teveprogram)

ord

svårast

sista, senaste

bara, ensam, endast

tävling

blir

enklast

alla dagar

sjunga

mellan

mästare

nivå

orden, sångtexten

välja

föregå

hitta, finna

vara värd

man måste, man skall

glömma

sång

förutom

saknas, fattas

sedan, därefter

som, såsom

börja att

tema

i turordning

 

nplpC2; prénom.............................................................résultat..................sur 32

enklast

utan

alla dagar

börja att

mästare

hitta, finna

i turordning

minnas, komma ihåg

sång

svårast

välja

nivå

tema

blir

saknas, fattas

vara värd

ord

svårighet

sjunga

orden, sångtexten

glömma

man måste, man skall

leda (ett teveprogram)

mellan

man måste

som, såsom

föregå

tävling

bara, ensam, endast

sista, senaste

förutom

sedan, därefter