oublier

glömma

les paroles

orden, sångtexten

tous les jours

alla dagar

sauf

förutom

il faut

man måste, man skall

chanter

sjunga

comme

som, såsom

on doit

man måste

se souvenir de

minnas, komma ihåg

chanson (f)

sång

compétition (f)

tävling

précéder

föregå

la, le maestro

mästare

commencer ā

börja att

choisir

välja

entre

mellan

thčme

tema

le plus facile

enklast

le plus difficile

svårast

vaut

vara värd

trouver

hitta, finna

mot

ord

manquer

saknas, fattas

ensuite

sedan, därefter

ā tour de rôle

i turordning

seul

bara, ensam, endast

sans

utan

devient

blir

dernier, derničre

sista, senaste

niveau

nivå

difficulté

svårighet

animer

leda (ett teveprogram)