nplpC3; prénom.................................................................résultat......................sur 54

då, när

visas, sättas upp

längd

sjunga

blockera orden

skärm

mål

de som

man måste

erbjuda

mellan

lyckas att

ord, text i sång

åka iväg, gå

val

ett decennium

behöva

med anknytning till, med koppling till

inte längre

några

försvinna

bit, del

är alltid (varandes alltid)

läsandes, genom att läsa

lika mycket, hur mycket som helst

vistolkare, sångare

saknas, fattas

ensam, endast, bara

följa med, ledsaga, spela med

exakt ord

vissa

ord

minnas, komma ihåg

önska

en sång

ändra

en slags, en sorts

återfinna, hitta

under tiden för, då, under

anpassa

stanna, stoppa

välja ut

först

slå

välja

10-tal

tillbehör

korrekt, rättvis

föregående

tidsbegränsning

följande

föreslå

pengar

äga, ha

nplpC3; prénom.................................................................résultat......................sur 54

10-tal

önska

äga, ha

ord

åka iväg, gå

ord, text i sång

ändra

pengar

anpassa

saknas, fattas

är alltid (varandes alltid)

sjunga

återfinna, hitta

skärm

behöva

slå

bit, del

stanna, stoppa

blockera orden

tidsbegränsning

då, när

tillbehör

de som

under tiden för, då, under

en sång

val

en slags, en sorts

välja

ensam, endast, bara

välja ut

erbjuda

visas, sättas upp

ett decennium

vissa

exakt ord

vistolkare, sångare

följa med, ledsaga, spela med

lika mycket, hur mycket som helst

följande

lyckas att

föregående

mål

föreslå

man måste

först

med anknytning till, med koppling till

försvinna

mellan

inte längre

minnas, komma ihåg

korrekt, rättvis

några

längd

läsandes, genom att läsa

nplpC3; prénom.................................................................résultat......................sur 54

läsandes, genom att läsa

mellan

ändra

lika mycket, hur mycket som helst

de som

äga, ha

välja

sjunga

saknas, fattas

några

då, när

skärm

visas, sättas upp

åka iväg, gå

en sång

ett decennium

längd

korrekt, rättvis

välja ut

under tiden för, då, under

föreslå

minnas, komma ihåg

anpassa

blockera orden

ensam, endast, bara

10-tal

vistolkare, sångare

exakt ord

ord

lyckas att

bit, del

behöva

är alltid (varandes alltid)

inte längre

följa med, ledsaga, spela med

först

föregående

tillbehör

återfinna, hitta

erbjuda

vissa

ord, text i sång

följande

försvinna

pengar

tidsbegränsning

en slags, en sorts

mål

val

slå

med anknytning till, med koppling till

man måste

önska

stanna, stoppa

nplpC3; prénom.................................................................résultat......................sur 54

ändra

korrekt, rättvis

mål

önska

välja ut

några

följa med, ledsaga, spela med

återfinna, hitta

en slags, en sorts

med anknytning till, med koppling till

inte längre

behöva

lyckas att

föreslå

val

exakt ord

visas, sättas upp

följande

man måste

skärm

de som

föregående

ord

då, när

ord, text i sång

ensam, endast, bara

under tiden för, då, under

saknas, fattas

en sång

först

pengar

stanna, stoppa

är alltid (varandes alltid)

mellan

lika mycket, hur mycket som helst

vistolkare, sångare

bit, del

åka iväg, gå

äga, ha

välja

vissa

tillbehör

längd

försvinna

blockera orden

slå

tidsbegränsning

minnas, komma ihåg

erbjuda

10-tal

ett decennium

läsandes, genom att läsa

sjunga

anpassa