phrases de révision 1 classe 4;  

vad heter du?

tu t’appelles comment?

var bor du?

tu habites où?

hur gammal är du?

tu as quel âge?

hur mycket kostar det?

c’est combien?

finns det? (det finns)

il y a? (il y a)

det är suveränt

c’est génial

jag är svensk

je suis Suédois -e

jag har en hund

j’ai un chien

har du syskon?

tu as des frères et soeurs?

min syster

ma soeur

till vänster

à gauche

till höger

à droite

därborta

là-bas

är ni fransk?

vous êtes Français?

hur mycket är klockan?

quelle heure est-il?

jag är trött

je suis fatigué

 

 

 

 

phrases de révision 1 classe 4;  

vad heter du?

 

var bor du?

 

hur gammal är du?

 

hur mycket kostar det?

 

finns det? (det finns)

 

det är suveränt

 

jag är svensk

 

jag har en hund

 

har du syskon?

 

min syster

 

till vänster

 

till höger

 

därborta

 

är ni fransk?

 

hur mycket är klockan?

 

jag är trött

 

 

 

 

 

phrases de révision 2 classe 4;  

 

jag är 95 år gammal

j’ai quatre-vingt-quinze ans

vad är det för väder?

quel temps fait-il?

det är vackert väder

il fait beau

klockan är 10 över 8

il est huit heures dix

klockan är 20 i 6

il est six heures moins vingt

är det långt?

c’est loin?

hon har en bror

elle a un frère

en kaffe, tack

un café, s’il vous plaît

jag vet inte

je ne sais pas

jag förstår inte

je ne comprends pas

det är (är det?)

c’est

det är inte

ce n’est pas 

varför

pourquoi

jag är hungrig

j’ai faim

är du engelsk?

tu es Anglais?

det är min bror

c’est mon frère

 

 

 

phrases de révision 2 classe 4;  

 

jag är 95 år gammal

 

vad är det för väder?

 

det är vackert väder

 

klockan är 10 över 8

 

klockan är 20 i 6

 

är det långt?

 

hon har en bror

 

en kaffe, tack

 

jag vet inte

 

jag förstår inte

 

det är (är det?)

 

det är inte

 

varför

 

jag är hungrig

 

är du engelsk?

 

det är min bror

 

 

 

 

phrases de révision 1 classe 4;  

vad heter du?

tu t’appelles comment?

var bor du?

tu habites où?

hur gammal är du?

tu as quel âge?

hur mycket kostar det?

c’est combien?

finns det? (det finns)

il y a? (il y a)

det är suveränt

c’est génial

jag är svensk

je suis Suédois -e

jag har en hund

j’ai un chien

har du syskon?

tu as des frères et soeurs?

min syster

ma soeur

till vänster

à gauche

till höger

à droite

därborta

là-bas

är ni fransk?

vous êtes Français?

hur mycket är klockan?

quelle heure est-il?

jag är trött

je suis fatigué

 

 

phrases de révision 2 classe 4;  

 

en kaffe, tack

un café, s’il vous plaît

jag är 95 år gammal

j’ai quatre-vingt-quinze ans

vad är det för väder?

quel temps fait-il?

det är (är det?)

c’est

det är min bror

c’est mon frère

jag förstår inte

je ne comprends pas

det är inte

ce n’est pas 

varför

pourquoi

jag är hungrig

j’ai faim

det är vackert väder

il fait beau

klockan är 10 över 8

il est huit heures dix

klockan är 20 i 6

il est six heures moins vingt

är det långt?

c’est loin?

hon har en bror

elle a un frère

jag vet inte

je ne sais pas

är du engelsk?

tu es Anglais?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phrases de révision 1 classe 4;  

vad heter du?

tu t’appelles comment?

till höger

à droite

var bor du?

tu habites où?

hur gammal är du?

tu as quel âge?

hur mycket kostar det?

c’est combien?

finns det? (det finns)

il y a? (il y a)

hur mycket är klockan?

quelle heure est-il?

därborta

là-bas

det är suveränt

c’est génial

jag är svensk

je suis Suédois -e

jag har en hund

j’ai un chien

har du syskon?

tu as des frères et soeurs?

min syster

ma soeur

till vänster

à gauche

är ni fransk?

vous êtes Français?

jag är trött

je suis fatigué

phrases de révision 2 classe 4;

 

jag är 95 år gammal

j’ai quatre-vingt-quinze ans

vad är det för väder?

quel temps fait-il?

det är vackert väder

il fait beau

klockan är 10 över 8

il est huit heures dix

klockan är 20 i 6

il est six heures moins vingt

är det långt?

c’est loin?

hon har en bror

elle a un frère

en kaffe, tack

un café, s’il vous plaît

jag vet inte

je ne sais pas

jag förstår inte

je ne comprends pas

det är (är det?)

c’est

det är inte

ce n’est pas

varför

pourquoi

jag är hungrig

j’ai faim

är du engelsk?

tu es Anglais?

det är min bror

c’est mon frère

virgule

 

 

 

  devoir; prénom............................................................résultat..............................sur 100%

var bor du?

 

det är inte

 

jag har en hund

 

klockan är 10 över 8

 

till höger

 

är det långt?

 

en kaffe, tack

 

finns det? (det finns)

 

det är vackert väder

 

min syster

 

klockan är 20 i 6

 

hur gammal är du?

 

till vänster

 

det är min bror

 

hur mycket är klockan?

 

jag är trött

 

varför

 

vad heter du?

 

det är suveränt

 

jag förstår inte

 

hon har en bror

 

hur mycket kostar det?

 

är du engelsk?

 

därborta

 

jag är svensk

 

har du syskon?

 

jag är 95 år gammal

 

är ni fransk?

 

jag vet inte

 

jag är hungrig

 

vad är det för väder?

 

det är (är det?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  devoir; prénom............................................................résultat..............................sur 100%

jag förstår inte

 

vad heter du?

 

klockan är 10 över 8

 

det är (är det?)

 

är du engelsk?

 

klockan är 20 i 6

 

hur mycket kostar det?

 

min syster

 

jag vet inte

 

till höger

 

är ni fransk?

 

jag är 95 år gammal

 

därborta

 

det är vackert väder

 

det är suveränt

 

jag är hungrig

 

det är inte

 

hur gammal är du?

 

det är min bror

 

en kaffe, tack

 

jag är trött

 

jag är svensk

 

varför

 

är det långt?

 

hur mycket är klockan?

 

hon har en bror

 

vad är det för väder?

 

var bor du?

 

har du syskon?

 

till vänster

 

jag har en hund

 

finns det? (det finns)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  devoir; prénom............................................................résultat..............................sur 100%

jag förstår inte

 

det är (är det?)

 

därborta

 

till vänster

 

är ni fransk?

 

jag är 95 år gammal

 

jag vet inte

 

det är vackert väder

 

det är suveränt

 

jag är trött

 

hon har en bror

 

var bor du?

 

jag är hungrig

 

klockan är 10 över 8

 

jag har en hund

 

till höger

 

det är inte

 

vad heter du?

 

hur gammal är du?

 

hur mycket är klockan?

 

är du engelsk?

 

har du syskon?

 

det är min bror

 

är det långt?

 

en kaffe, tack

 

finns det? (det finns)

 

varför

 

jag är svensk

 

klockan är 20 i 6

 

hur mycket kostar det?

 

min syster

 

vad är det för väder?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phrases de révision 1 classe 4;  

vad heter du?

tu t’appelles comment?

till höger

à droite

var bor du?

tu habites où?

hur gammal är du?

tu as quel âge?

hur mycket kostar det?

c’est combien?

finns det? (det finns)

il y a? (il y a)

det är suveränt

c’est génial

jag är svensk

je suis Suédois -e

jag har en hund

j’ai un chien

har du syskon?

tu as des frères et soeurs?

min syster

ma soeur

till vänster

à gauche

därborta

là-bas

är ni fransk?

vous êtes Français?

hur mycket är klockan?

quelle heure est-il?

jag är trött

je suis fatigué

phrases de révision 2 classe 4;  

 

jag är 95 år gammal

j’ai quatre-vingt-quinze ans

vad är det för väder?

quel temps fait-il?

det är vackert väder

il fait beau

klockan är 10 över 8

il est huit heures dix

klockan är 20 i 6

il est six heures moins vingt

är det långt?

c’est loin?

hon har en bror

elle a un frère

en kaffe, tack

un café, s’il vous plaît

jag vet inte

je ne sais pas

jag förstår inte

je ne comprends pas

det är (är det?)

c’est

det är inte

ce n’est pas 

varför

pourquoi

jag är hungrig

j’ai faim

är du engelsk?

tu es Anglais?

det är min bror

c’est mon frère