att göra/jag gör/du gör/han-hon gör/vi(man) gör/vi gör/ni gör/de gör

faire/je fais/tu fais/il-elle fait/on fait/nous faisons/ vous faites/ils font

att gå, må, åka, skall/jag går, skall, åker/du går, skall, åker/han-hon går, skall, åker/vi(man) går, skall, åker/vi går, skall, åker/ni går, skall, åker/de går, skall, åker

aller/je vais/tu vas/il-elle va/on va/nous allons/ vous allez/ils vont/

att säga/jag säger/du säger/han-hon säger/vi(man) säger/vi säger/ni säger/de säger/

dire/je dis/tu dis/il-elle dit/on dit/nous disons/ vous dites/ils disent/

att ta/jag tar/du tar/han-hon tar/vi(man) tar/vi tar/ni tar/de tar/

prendre/je prends/

tu prends/il-elle prend/

on prend/nous prenons/

vous prenez/ils prennent

att vilja (ha)/jag vill (ha)/du vill (ha)/han-hon vill (ha)/vi(man) vill (ha)/

vi vill (ha)/ni vill (ha)/de vill (ha)/

vouloir/je veux/tu veux/

il-elle veut/on veut/

nous voulons/vous voulez

/ils veulent/

att veta/jag vet/du vet/han-hon vet/vi(man) vet/vi vet/ni vet/de vet/

savoir/je sais/tu sais/

il-elle sait/on sait/

nous savons/vous savez/

ils savent/

att komma/jag kommer/du kommer/han-hon kommer/vi(man) kommer/vi kommer/ni kommer/de kommer/

venir/je viens/tu viens/

il-elle vient/on vient/

nous venons/vous venez/

ils viennent/

att göra/jag gör/du gör/han-hon gör/vi(man) gör/vi gör/ni gör/de gör

faire/je fais/tu fais/il-elle fait/on fait/nous faisons/ vous faites/ils font

att gå, må, åka, skall/jag går, skall, åker/du går, skall, åker/han-hon går, skall, åker/vi(man) går, skall, åker/vi går, skall, åker/ni går, skall, åker/de går, skall, åker

aller/je vais/tu vas/il-elle va/on va/nous allons/ vous allez/ils vont/

att säga/jag säger/du säger/han-hon säger/vi(man) säger/vi säger/ni säger/de säger/

dire/je dis/tu dis/il-elle dit/on dit/nous disons/ vous dites/ils disent/

att ta/jag tar/du tar/han-hon tar/vi(man) tar/vi tar/ni tar/de tar/

prendre/je prends/

tu prends/il-elle prend/

on prend/nous prenons/

vous prenez/ils prennent

att vilja (ha)/jag vill (ha)/du vill (ha)/han-hon vill (ha)/vi(man) vill (ha)/

vi vill (ha)/ni vill (ha)/de vill (ha)/

vouloir/je veux/tu veux/

il-elle veut/on veut/

nous voulons/vous voulez

/ils veulent/

att veta/jag vet/du vet/han-hon vet/vi(man) vet/vi vet/ni vet/de vet/

savoir/je sais/tu sais/

il-elle sait/on sait/

nous savons/vous savez/

ils savent/

att komma/jag kommer/du kommer/han-hon kommer/vi(man) kommer/vi kommer/ni kommer/de kommer/

venir/je viens/tu viens/

il-elle vient/on vient/

nous venons/vous venez/

ils viennent/

att skratta/jag skrattar/du skrattar/han-hon skrattar/vi(man) skrattar/

vi skrattar/ni skrattar/de skrattar/

rire/je ris/tu ris/il-elle rit/ on rit/nous rions/

vous riez/ils rient/

att gå ut/jag går ut/du går ut/han-hon går ut/vi(man) går ut/vi går ut/ni går ut/de går ut/

sortir/je sors/tu sors/il-elle sort/on sort/nous sortons/ vous sortez/ils sortent/

att tro/jag tror/du tror/han-hon tror/vi(man) tror/vi tror/ni tror/de tror/

croire/je crois/tu crois/ il-elle croit/on croit/ nous croyons/ vous croyez/ils croient/

att åka iväg/jag åker iväg/du åker iväg/han-hon åker iväg/vi(man) åker iväg/vi åker iväg/ni åker iväg/de åker iväg/

partir/je pars/tu pars/

il-elle part/on part/

nous partons/vous partez/

ils partent/

att läsa/jag läser/du läser/han-hon läser/vi(man) läser/vi läser/ni läser/

de läser/

lire/je lis/tu lis/il-elle lit/ on lit/nous lisons/

vous lisez/ils lisent/

att kunna/jag kan/du kan/han-hon kan/vi(man) kan/vi kan/ni kan/de kan/

pouvoir/je peux/tu peux/ il-elle peut/on peut/ nous pouvons/vous pouvez/

ils peuvent/

att dricka/jag dricker/du dricker/han-hon dricker/vi(man) dricker/vi dricker/ni dricker/de dricker/

boire/je bois/tu bois/

il-elle boit/on boit/

nous buvons/vous buvez/ ils boivent/

att skratta/jag skrattar/du skrattar/han-hon skrattar/vi(man) skrattar/

vi skrattar/ni skrattar/de skrattar/

rire/je ris/tu ris/il-elle rit/ on rit/nous rions/

vous riez/ils rient/

att gå ut/jag går ut/du går ut/han-hon går ut/vi(man) går ut/vi går ut/ni går ut/de går ut/

sortir/je sors/tu sors/il-elle sort/on sort/nous sortons/ vous sortez/ils sortent/

att tro/jag tror/du tror/han-hon tror/vi(man) tror/vi tror/ni tror/de tror/

croire/je crois/tu crois/ il-elle croit/on croit/ nous croyons/ vous croyez/ils croient/

att åka iväg/jag åker iväg/du åker iväg/han-hon åker iväg/vi(man) åker iväg/vi åker iväg/ni åker iväg/de åker iväg/

partir/je pars/tu pars/

il-elle part/on part/

nous partons/vous partez/

ils partent/

att läsa/jag läser/du läser/han-hon läser/vi(man) läser/vi läser/ni läser/

de läser/

lire/je lis/tu lis/il-elle lit/ on lit/nous lisons/

vous lisez/ils lisent/

att kunna/jag kan/du kan/han-hon kan/vi(man) kan/vi kan/ni kan/de kan/

pouvoir/je peux/tu peux/ il-elle peut/on peut/ nous pouvons/vous pouvez/

ils peuvent/

att dricka/jag dricker/du dricker/han-hon dricker/vi(man) dricker/vi dricker/ni dricker/de dricker/

boire/je bois/tu bois/

il-elle boit/on boit/

nous buvons/vous buvez/ ils boivent/

att känna/jag känner/du känner/han-hon känner/vi(man) känner/vi känner/ni känner/de känner/

sentir/je sens/tu sens/

il-elle sent/on sent/

nous sentons/vous sentez/ ils sentent/

måste, vara tvungen att/jag måste, bör/du måste, bör/han-hon måste, bör/vi(man) måste, bör/vi måste, bör/ni måste, bör/de måste, bör/

devoir/je dois/tu dois/

il-elle doit/on doit/

nous devons/vous devez/ ils doivent/

att känna till/jag känner till/du känner till/han-hon känner till/vi(man) känner till/vi känner till/ni känner till/de känner till/

connaître/je connais/

tu connais/il-elle connaît/ on connaît/

nous connaissons/vous connaissez/ils connaissent/

att sova/jag sover/du sover/han-hon sover/vi(man) sover/vi sover/ni sover/

de sover/

dormir/je dors/tu dors/il-elle dort/on dort/nous dormons/vous dormez/

ils dorment/

att se/jag ser/du ser/han-hon ser/vi(man) ser/vi ser/ni ser/de ser/

voir/je vois/tu vois/il-elle voit/on voit/nous voyons/ vous voyez/ils voient/

att springa/jag springer/du springer/han-hon springer/vi(man) springer/vi springer/ni springer/de springer/

courir/je cours/tu cours/

il-elle court/on court/

nous courons/vous courez/

ils courent/

att sätta, ställa, lägga/jag sätter, ställer/du sätter, ställer/han-hon sätter, ställer/vi(man) sätter, ställer/vi sätter, ställer/ni sätter, ställer/de sätter, ställer/

mettre/je mets/tu mets/

il-elle met/on met/

nous mettons/

vous mettez/ils mettent/

att känna/jag känner/du känner/han-hon känner/vi(man) känner/vi känner/ni känner/de känner/

sentir/je sens/tu sens/

il-elle sent/on sent/

nous sentons/vous sentez/ ils sentent/

måste, vara tvungen att/jag måste, bör/du måste, bör/han-hon måste, bör/vi(man) måste, bör/vi måste, bör/ni måste, bör/de måste, bör/

devoir/je dois/tu dois/

il-elle doit/on doit/

nous devons/vous devez/ ils doivent/

att känna till/jag känner till/du känner till/han-hon känner till/vi(man) känner till/vi känner till/ni känner till/de känner till/

connaître/je connais/

tu connais/il-elle connaît/ on connaît/

nous connaissons/vous connaissez/ils connaissent/

att sova/jag sover/du sover/han-hon sover/vi(man) sover/vi sover/ni sover/

de sover/

dormir/je dors/tu dors/il-elle dort/on dort/nous dormons/vous dormez/

ils dorment/

att se/jag ser/du ser/han-hon ser/vi(man) ser/vi ser/ni ser/de ser/

voir/je vois/tu vois/il-elle voit/on voit/nous voyons/ vous voyez/ils voient/

att springa/jag springer/du springer/han-hon springer/vi(man) springer/vi springer/ni springer/de springer/

courir/je cours/tu cours/

il-elle court/on court/

nous courons/vous courez/

ils courent/

att sätta, ställa, lägga/jag sätter, ställer/du sätter, ställer/han-hon sätter, ställer/vi(man) sätter, ställer/vi sätter, ställer/ni sätter, ställer/de sätter, ställer/

mettre/je mets/tu mets/

il-elle met/on met/

nous mettons/

vous mettez/ils mettent/