zamours C3 ; prénom...........................................................résultat............................sur 37

fall

avundsjuka

varje

programledare

par

byta om, växla, omvända

ta emot

verk

tillämpning, anpassning

måste, skall

tittarsiffror

bekantskap, kunskap, kännedom

sända, sprida

fingertoppar

rasa samman

civilt gifta

kommer att bli

delta i

viss, säker

målare

nästan

utforska

tevelek

tjäna, ge i vinst

kedja, tevekanal

sedan

glädje

vinna, ta hem

det handlar om

mötas (i tävling, i kamp)

sambo

få, erhålla, uppnå

gott humör

bekymmer, problem

vardaglig

30-tal

smak

 

zamours C3 ; prénom...........................................................résultat............................sur 37

30-tal

mötas (i tävling, i kamp)

avundsjuka

nästan

bekantskap, kunskap, kännedom

par

bekymmer, problem

programledare

byta om, växla, omvända

rasa samman

civilt gifta

sambo

delta i

sedan

det handlar om

smak

fall

sända, sprida

fingertoppar

ta emot

få, erhålla, uppnå

tevelek

glädje

tillämpning, anpassning

gott humör

tittarsiffror

kedja, tevekanal

tjäna, ge i vinst

kommer att bli

utforska

målare

vardaglig

måste, skall

varje

vinna, ta hem

verk

viss, säker

 

zamours C3 ; prénom...........................................................résultat............................sur 37

sambo

måste, skall

rasa samman

få, erhålla, uppnå

gott humör

tillämpning, anpassning

nästan

programledare

tevelek

glädje

kedja, tevekanal

par

tittarsiffror

civilt gifta

kommer att bli

avundsjuka

mötas (i tävling, i kamp)

tjäna, ge i vinst

varje

fingertoppar

sända, sprida

byta om, växla, omvända

målare

viss, säker

fall

sedan

ta emot

vardaglig

delta i

utforska

smak

verk

vinna, ta hem

30-tal

bekymmer, problem

bekantskap, kunskap, kännedom

det handlar om

 

zamours C3 ; prénom...........................................................résultat............................sur 37

få, erhålla, uppnå

varje

fingertoppar

fall

bekymmer, problem

tjäna, ge i vinst

vardaglig

sambo

målare

nästan

bekantskap, kunskap, kännedom

glädje

det handlar om

tillämpning, anpassning

smak

programledare

kedja, tevekanal

sända, sprida

delta i

civilt gifta

avundsjuka

vinna, ta hem

verk

sedan

par

viss, säker

tittarsiffror

mötas (i tävling, i kamp)

rasa samman

30-tal

tevelek

utforska

gott humör

måste, skall

kommer att bli

byta om, växla, omvända

ta emot