AIMER

vad

Qu’est-ce que   kässkö

vad är det ?

qu’est-ce que c’est ? kässkö sä

du gillar, gillar du ?

tu aimes ( ?) ty ämm

jag gillar, jag tycker om

j’aime  schämm

vad gillar du ?

qu’est-ce que tu aimes ? kässkö ty ämm

vad gillar du för sport ?

qu’est-ce que tu aimes comme sport ?

jag gillar basket

j’aime le basket

gillar du tennis ?

tu aimes le tennis ?

ja, jag tycker om tennis

oui, j’aime le tennis

nej, jag gillar inte tennis

non, je n’aime pas le tennis

jag avskyr tennis

je déteste le tennis schö detäst lö tännis

ja, jag tycker jättemycket om tennis

oui, j’adore le tennis

så där

comme ci comme ça

det är suveränt

c’est super !

det är värdelöst

c’est nul !

det är förskräckligt

c’est terrible !

för (slags) glass

comme glace

vad gillar du för slags glass ?

qu’est-ce que tu aimes comme glace ?

för (slags) färg

comme couleur

för (slags) djur

comme animal

för (slags) musik

comme musique  kom myzick