LES PAYS 1

 

 

Vilket land är det?

 

 

 

 

Det är Italien.

 

 

 

 

Hur många invånare finns det?

 

 

 

 

Det finns 9 miljoner invånare.

 

 

 

 

Vad heter huvudstaden?

 

 

 

 

Huvudstaden heter Rome.

 

 

 

 

Vilken är valutan?

 

 

 

 

Valutan heter euro.

 

 

 

 

Hur stor är ytan?

 

 

 

 

Ytan är 555 000 km2

 

 

 

 

Vilket statsskick är det?

 

 

 

 

Det är en republik.

 

 

 

 

Vilka är de största städerna?

 

 

 

 

De största städerna heter

 

 

 

 

Vad heter det högsta berget?

 

 

 

 

Det högsta berget heter

 

 

 

 

Vilket är det officiella språket?

 

 

 

 

Det officiella språket är italienska.

 

 

 

 

Vilka är grannländerna?

 

 

 

 

Grannländerna är

 

 

 

 

Hur ser flaggan ut?

 

 

 

 

Flaggan är vit, grön och orange.

 

 

 

 

Hur ser Sveriges flagga ut?

 

 

 

 

Det är ett gult kors och en blå bakgrund.

 

 

 

 

Hur stor är folktätheten?

 

 

 

 

Folktätheten är 22 invånare/ km2

 

 

 

 

Vad heter landets president? / Vem är…………

 

 

 

 

Han heter Romani Prodi.

 

 

 

 

Finns det några kända personer som kommer från det här landet?

 

 

 

 

 

Den mest kända personen är Alberto Tomba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PAYS

 

 

Vilket land är det?

 

C’est quel pays?

 

Det är Italien.

 

C’est l’Italie.

 

Hur många invånare finns det?

 

Il y a combien d’habitants? / Quelle est la population?

 

Det finns 9 miljoner invånare.

 

Il y a neuf millions d’habitants.

 

Vad heter huvudstaden?

 

Quelle est la capitale? / Comment s’appelle la capitale?

 

Huvudstaden heter Rome.

 

La capitale s’appelle/est Rome.

 

Vilken är valutan?

 

Quelle est la monnaie?

 

Valutan heter euro.

 

La monnaie s’appelle l'euro.

 

Hur stor är ytan?

 

Quelle est la superficie?

 

Ytan är 555 000 km2

 

La superficie est 555 000 km2

 

Vilket statsskick är det?

 

Quel est le statut (du pays)?

 

Det är en republik.

 

C’est une république.

 

Vilka är de största städerna?

 

Quelles sont les (plus) grandes villes?

 

De största städerna heter

 

Les plus grandes villes sont………………………….

 

Vad heter det högsta berget?

 

Comment s’appelle la plus haute la montagne? / le point culminant

 

Det högsta berget heter

 

La plus haute montagne s’appelle………………

 

Vilket är det officiella språket?

 

Quelle est la langue officielle?

 

Det officiella språket är italienska.

 

La langue officielle est l’italien.

 

Vilka är grannländerna?

 

Quels sont les pays voisins?

 

Grannländerna är

 

Les pays voisins sont………………..

 

Hur ser flaggan ut?

 

Comment est le drapeau?

 

Flaggan är vit, grön och orange.

 

Le drapeau est blanc, vert et orange.

 

Hur ser Sveriges flagga ut?

 

Comment est le drapeau suédois /de Suède?

 

Det är ett gult kors och en blå bakgrund.

 

Il y a une croix jaune sur un fond bleu.

 

Hur stor är folktätheten?

 

Quelle est la densité?

 

Folktätheten är 22 invånare/km2

 

La densité est 22 habitants/ km2

 

Vad heter landets president? / Vem är…………

 

Comment s’appelle le président du pays? Qui est…………….

 

Han heter Romani Prodi.

 

Il s’appelle

 

Finns det några kända personer som kommer från det här landet?

 

Il y a des gens connus qui viennent de ce pays?

 

Den mest kända personen är Alberto Tomba.

 

La personne la plus connue c’est Alberto Tomba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PAYS 2

 

 

Vilket land är det?

 

 

 

 

Det är…………………………………

 

 

 

 

Hur många invånare finns det?

 

 

 

 

Det finns……………………….invånare.

 

 

 

 

Vad heter huvudstaden?

 

 

 

 

Huvudstaden heter………………………………

 

 

 

 

Vilken är valutan?

 

 

 

 

Valutan heter/är……………………………...

 

 

 

 

Hur stor är ytan?

 

 

 

 

Ytan är…………………………………km2

 

 

 

 

Vilket statsskick är det?

 

 

 

 

Det är……………………………………………….

 

 

 

 

Vilka är de största städerna?

 

 

 

 

De största städerna heter

 

 

 

 

Vad heter det högsta berget?

 

 

 

 

Det högsta berget heter

 

 

 

 

Vilket är det officiella språket?

 

 

 

 

Det officiella språket är……………………………………………..

 

 

 

 

Vilka är grannländerna?

 

 

 

 

Grannländerna är…………………………………………..

 

 

 

 

Hur ser flaggan ut?

 

 

 

 

Flaggan är vit, grön och blå.

 

 

 

 

Hur stor är folktätheten?

 

 

 

 

Folktätheten är……………..invånare/ km2

 

 

 

 

Vad heter landets president? / Vem är…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PAYS 2

 

 

Vilket land är det?

 

C’est quel pays?

 

Det är…………………………………

 

C’est……………………………….

 

Hur många invånare finns det?

 

Il y a combien d’habitants? / Quelle est la population?

 

Det finns………………………..invånare.

 

Il y a…………………………………….habitants.

 

Vad heter huvudstaden?

 

Quelle est la capitale? / Comment s’appelle la capitale?

 

Huvudstaden heter………………………………………..

 

La capitale s’appelle/est………………………………………..

 

Vilken är valutan?

 

Quelle est la monnaie?

 

Valutan heter……………………………………………

 

La monnaie s’appelle…………………………………

 

Hur stor är ytan?

 

Quelle est la superficie?

 

Ytan är…………………………………….km2

 

La superficie est…………………………………kilomètres carrés

 

Vilket statsskick är det?

 

Quel est le statut (du pays)?

 

Det är……………………………………………

 

C’est…………………………………………

 

Vilka är de största städerna?

 

Quelles sont les (plus) grandes villes?

 

De största städerna heter……………………………………….

 

Les plus grandes villes sont………………………….

 

Vad heter det högsta berget?

 

Comment s’appelle la plus haute la montagne? / le point culminant

 

Det högsta berget heter……………………………..

 

La plus haute montagne s’appelle…………………………..

 

Vilket är det officiella språket?

 

Quelle est la langue officielle?

 

Det officiella språket är…………………………………………

 

La langue officielle est…………………………………………….

 

Vilka är grannländerna?

 

Quels sont les pays voisins?

 

Grannländerna är………………………………………..

 

Les pays voisins sont……………………………………..

 

Hur ser flaggan ut?

 

Comment est le drapeau?

 

Flaggan är vit, grön och blå.

 

Le drapeau est blanc, vert et bleu.

 

Hur stor är folktätheten?

 

Quelle est la densité?

 

Folktätheten är……………invånare/km2

 

La densité est………..habitants/ km2

 

Vad heter landets president? / Vem är…………

 

Comment s’appelle le président du pays? Qui est…………….