DIALOGUE 3 niveau 1

 

vad

qu’est-ce que

kässkö

vad tycker du om....

qu’est-ce que tu penses de...

kässkö ty paaaa(n)s dö

om Binglolotto

de Bingolotto

dö bingolotto

om snö(n)

de la neige

dö la näsch

om mina skor

de mes chaussures

dö me schåssyr

om mitt hår

de mes cheveux

dö me schövö

om min hund

de mon chien

dö måååå(n) schi ääää

om skolan

de l’école

dö leckåll

om internet

d’internet

däääää(n)tärnätt

om Facebook

de Facebook

dö fassbock

om min bror

de mon frère

dö måååå(n) frär

om soppa

de la soupe

dö la sopp

om Västerås

de Västerås

dö Västerås

det är suveränt

c’est super

sä sypär

jag älskar teve

j’adore la télé

schadår la telle

jag gillar (det) mycket

j’aime beaucoup (ça)

schäm båko (sa)

jag gillar inte Köping

je n’aime pas Köping

schö näm pa Köping

det är förskräckligt

c’est terrible

sä tärribl(ö)

det är roligt, kul

c’est drôle

sä drål

det är tråkigt

c’est ennuyeux

sätt aaa(n)y jö

si så där

comme ci comme ça

kom si kom sa

jag avskyr skolan

je déteste l’école

schö detäst leckåll

det är bra

c’est bien

sä bjääää

det är häftigt, snyggt, kul

c’est chouette

sä schoätt

han(den) är snygg – hon är snygg

il est joli – elle est joli

ill ä schåli – äll ä schåli

det är (skit)jobbigt

c’est chiant

sä schiaaaa(n)

det är hårt, svårt, jobbigt

c’est dur

sä dyr

det är värdelöst

c’est nul

sä nyll

det är fantastiskt

c’est formidable

sä fårmidabl(ö)

det tilltalar mig, jag gillar det

ça me plaît

sa mö plä

det är löjligt

c’est ridicule

sä ridickyl

det är intressant

c’est intéressant

sätt ääää(n)terässaaaa(n)

 

Qu’est-ce que tu penses de la télévision ? C’est nul. Je n’aime pas la télé. Et toi ? Moi, j’adore la télé ! C’est super ! J’aime la télé.

Qu’est-ce que tu penses de la politique ? C’est intéressant ! J’aime beaucoup la politique. Et toi ? Moi, je déteste la politique ! C’est ennuyeux.

Qu’est-ce que tu penses de ma sœur ? Elle est jolie. Elle est drôle. J’aime beaucoup ta sœur. Et toi ? Moi, je n’aime pas ma sœur ! Elle est ridicule. Elle est moche. Elle est terrible !

Qu’est-ce que tu penses de la guerre (krig) ? C’est terrible ! Je déteste la guerre. C’est idiot !

PETIBLEDPETITBLED