MOTS ESSENTIELS 1

 

tack

merci

ja

oui

nej

non

jag

je

du

tu

han

il

hon

elle

ung. var så snäll

s’il vous plaît

mig

moi

dig

toi

goddag, hej

bonjour

jag mår bra, hur mår du ?

ça va

det är, är det ?

c’est

det finns, finns det ?

il y a

vad

qu’est-ce que

vem

qui

var

varsågod, se här, där är

voilà

varsågod, se här, här är

voici

jag är

je suis

du är

tu es

han är

il est

hon är

elle est

jag har

j’ai

du har

tu as

han har

il a

hon har

elle a

förlåt

pardon

hej då

au revoir

en, ett

un, une