MOTS ESSENTIELS 2

 

hur många, hur mycket

combien

många, mycket

beaucoup

varför

pourquoi

ni

vous

ni är, är ni ?

vous êtes

ni har, har ni ?

vous avez

vilken, vilket

quel, quelle

hur, på vilket sätt

comment

här

ici

därborta

là-bas

inte

pas (ne...pas)

bra

bien

inte bra

pas bien

det där, detta

ça

jag skulle vilja ha

je voudrais

hur mycket kostar det ?

c’est combien ?

vad är det ?

qu’est-ce que c’est ?

för, till

pour

vad önskas ? (eg. ni önskar ?)

vous désirez ?

frun

madame

herrn

monsieur

fröken

mademoiselle

svensk

suédois

fransk

français

och

et

också

aussi

inte alls

pas du tout

allt

tout

ingenting

rien

ursäkta mig

excusez-moi