6700lesverbesetreetavoirblanc

être=att vara/bli i presens

jag är

je suis

du är

tu es

han är

il est

hon är

elle est

man är/vi är

on est

vi är

nous sommes

ni är

vous êtes

de är

ils sont

de är (bara tjejer)

elles sont

 

 

avoir=att ha/få i presens

jag har

j’ai

du har

tu as

han har

il a

hon har

elle a

man har/vi har

on a

vi har

nous avons

ni har

vous avez

de har

ils ont

de har (bara tjejer)

elles ont

 

 

 

jag är svensk

je suis Suédois

du är snäll

tu es gentil

är du snäll?

tu es gentil? (es-tu gentil?)

hon är vacker

elle est jolie/belle

vi är rika

nous sommes riches

ni är dumma

vous êtes bêtes

de är konstiga

ils sont bizarres

han är normal (det är normalt)

il est normal

var är ni?

vous êtes ? ( êtes-vous?)

vi är här

on est ici (nous sommes ici)

jag är säker

je suis sûr

du är fantastisk

tu es fantastique

han är vit

il est blanc

vi är ledsna

nous sommes tristes

hon är svenska

elle est Suédoise

ni är fula

vous êtes moches

de är engelska

ils sont anglais

jag är trött

je suis fatigué

är ni trötta?

vous êtes fatigués? (êtes-vous fatigués?)

han är röd (den/det är röd/rött)

il est rouge

du är en bra/god kompis

tu es un bon ami

vi är lugna

on est calme (nous sommes calmes)

hon är förskräcklig

elle est terrible

det är fruktansvärt

c’est horrible

han är stor/lång

il est grand

hon är stor/lång

elle est grande

de är stora

ils sont grands

jag är liten/kort

je suis petit

han är sjuk (är han sjuk?)

il est malade (il est malade?)

är ni fransk? /ni är fransk

vous êtes Français? /vous êtes Français

 

Skriv upp 10 nya adjektiv (beskrivande ord) och fråga varandra muntligt, t.ex. fâché=arg; tu es fâché?=är du arg?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meningar med verbet ”har”

jag har en hund

j’ai un chien

har du en hund?

tu as un chien?

du har en katt (har du en katt?)

tu as un chat (tu as un chat?)

hon har en häst

elle a un cheval

han har en bil

il a une voiture

vi har ett hus

nous avons une maison (on a une maison)

har ni toaletter här?

vous avez des toilettes ici?

de har tur

ils ont de la chance

hon har en dator

elle a un ordinateur

har ni pannkakor?

vous avez des crêpes?

vi har glassar

on a des glaces (nous avons des glaces)

har du mitt nummer?

tu as mon numéro?

jag har ett problème

j’ai un problème

de har en sköldpadda

ils ont une tortue

vi har hundra euro

on a cent euros (nous avons cent euros)

har ni en minut?

vous avez une minute?

jag har en baguette

j’ai une baguette

han har två bröder

il a deux frères

ni har en syster / har ni en syster?

vous avez une sœur / vous avez une sœur?

hon har en keps (har hon en keps?)

elle a une casquette (elle a une casquette?)

du har skägg

tu as une barbe

vi har lektion nu

on a cours maintenant

jag har en fråga

j’ai une question

har ni äpplen?

vous avez des pommes?

de (tjejerna) har tid

elles ont le temps

vi har en idé

nous avons une idée (on a une idée)

har du en förkylning?

tu as un rhume?

de har tittat på teve

ils ont regardé la télé

ni har en vacker hund

vous avez un beau/joli chien

hon har ett barn

elle a un enfant

 

Läs och översätt nedanstående text:

Vous avez des enfants, monsieur? Oui, j’ai trois enfants. Mon frère a deux enfants aussi. Nous avons cinq enfants en tout. Mes sœurs, elles ont 6 enfants. Et toi Marcel, tu as des enfants? Oui, j’ai une petite fille. Elle s’appelle Julie et elle est très jolie. Quel âge a-t-elle? (Elle a quel âge?) Elle a trois ans. Aujourd’hui elle est malade. Elle a mal à la gorge et et elle a la grippe. Vous avez une grande maison? Oui, nous avons une très grande maison et on a trois étages. Nous avons aussi un petit jardin nos enfants ont tous leurs jeux. J’ai de la chance! J’ai une belle maison. J’ai une très jolie femme. Et vous avez des enfants fantastiques, n’est-ce pas? Oui, c’est ça. Ils sont vraiment formidables! ils sont très intelligents!