6779questionssimples2

gillar du....?

ty ämm

tu aimes..... ?

gillar du fotboll ?

ty ämm fott

tu aimes le football?

jag gillar golf

schäm lö gålf

j’aime le golf

vad

kässkö

qu’est-ce que

vad gillar du ?

kässkö ty ämm

qu’est-ce que tu aimes ?

vad gillar du för pizza?

kässkö ty ämm kåmm pidza

qu’est-ce que tu aimes comme pizza ?

vad gillar du för musik?

kässkö ty ämm kåmm myzick

qu’est-ce que tu aimes comme musique ?

vad gillar du för efterrätt?

kässkö ty ämm kåmm dessär

qu’est-ce que tu aimes comme dessert ?

jag gillar rock

schäm lö råck

j’aime le rock

jag gillar glass

schäm lee glass

j’aime les glaces

vad gillar du inte ?

kässkö ty nämm pa

qu’est-ce que tu n’aimes pas ?

jag gillar inte pop

schö nämm pa påp

je n’aime pas le pop

jag gillar inte fisk

schö nämm pa påassåå

je n’aime pas le poisson

vilken färg är det ?

sä käll kolör

c’est quelle couleur ?

vilken dag är det ?

sä käll schor

c’est quel jour ?

vilket datum är det ?

sä käll datt

c’est quelle date ?

vilket djur är det ?

sä käll annimall

c’est quel animal ?

vilken månad är det ?

sä käll måa

c’est quel mois ?

vilken film är det ?

sä käll film

c’est quel film ?

vad heter det ?

sa sappäll kåmmaaa

ça s’appelle comment ?

det heter....

sa sappäll

ça s’appelle.......

vad är det ?

kässkö sä

qu’est-ce que c’est ?

vad är det på franska ?

kässkö sä aaaa(n) fraaa(n)sä

qu’est-ce que c’est en français ?

det är en tidning

sätt öööö schornall

c’est un journal

vilket är ditt favoritdjur ?

käll ä tånn annimall preferee

quel est ton animal préféré ?

vilken är din favoritsport ?

käll ä tååå spår preferee

quel est ton sport préféré ?

vilken är din favoritglass ?

käll ä ta glass preferee

quelle est ta glace préférée ?

mitt favoritdjur är katt

måå nannimall preferee ä lö scha

mon animal préféré est le chat

min favoritsport är basket

måååå spår preferee ä baskätt

mon sport préféré est le basket

min favoritglass är Banana Split

ma glass preferee ä la banana splitt

ma glace préférée est la Banana Split