8674vocabulairesimple123456789

ja

oui

nej

non

jo, om

si

jag

je

mig

moi

du

tu

dig

toi

han

il

hon

elle

vi

nous

ni

vous

de

ils

de (tjejer)

elles

tack

merci

en, ett

un, une

två

deux

tre

trois

det är, är det?

c’est (?)

herr

monsieur

fru

madame

fröken

mademoiselle

goddag, hej

bonjour

godkväll

bonsoir

tjena, hej, hej då

salut

hej då

au revoir

hej då (fam)

ciao

jag mår bra, hur mår du?

ça va (?)

bra

bien

ont, illa

mal

det finns, finns det?

il y a (?)

här

ici

varsågod, se här, här är

voilà, voici

ung. var så snäll, om det er behagar

s’il vous plaît

förlåt

pardon

ursäkta mig

excusez-moi

ingen orsak

de rien

ingen orsak, för all del (högre språk)

je vous en prie

till vänster

à gauche

till höger

à droite

var, där

min, mitt

mon, ma

din, ditt

ton, ta

hans, hennes, sin, sitt

son, sa

vår, vårt

notre

er, ert

votre

deras (en sak)

leur

mina

mes

dina

tes

hans, hennes, sina

ses

våra

nos

era

vos

deras (flera saker)

leurs

vad är det?

qu’est-ce que c’est?

vad

que, qu’est-ce que

vad (muntligt)

quoi

hur, på vilket sätt

comment

vilken, vilket

quel, quelle

när

quand

varför

pourquoi

vem, som

qui

vem är det?

qui est-ce?

därborta

là-bas

långt härifrån

loin d’ici

jag heter

je m’appelle

jag bor i

j’habite à

i, till

à

för, för att

pour

från, av

de

Sverige

la Suède

Frankrike

la France

svensk, svenska

suédois

fransk, franska

français

så där

comme ci comme ça

jag har

j’ai

jag är

je suis

du är

tu es

du har

tu as

han är

il est

han har

il a

hon är

elle est

hon har

elle a

vi är

nous sommes

vi har

nous avons

ni är

vous êtes

ni har

vous avez

de är

ils sont

de har

ils ont

vi/man är

on est

vi/man har

on a

hur många, hur mycket

combien

hur mycket kostar det?

c’est combien?

vad heter du?

tu t’appelles comment?

var bor du?

tu habites où?

hur gammal är du?

tu as quel âge?

jag är tre år gammal

j’ai trois ans

fyra

quatre

fem

cinq

sex

six

sju

sept

åtta

huit

nio

neuf

tio

dix

måndag

lundi

tisdag

mardi

onsdag

mercredi

torsdag

jeudi

fredag

vendredi

lördag

samedi

söndag

dimanche

vilken dag är det?

c’est quel jour?

inte

ne...pas

jag är inte

je ne suis pas

jag har inte

je n’ai pas

det är inte

ce n’est pas

det finns inte

il n’y a pas

jag skulle vilja ha

je voudrais

många, mycket

beaucoup

i närheten

près d’ici

kanske

peut-être

ofta

souvent

ännu, fortfarande, ytterligare

encore

fortfarande, alltid

toujours

aldrig

ne...jamais

enkel(t)

facile, simple

svår(t)

difficile

hårt, svårt

dur

rolig(t)

amusant, drôle

vacker, snygg

beau, joli (belle, jolie)

ful

moche

ny

nouveau, nouvelle

röd

rouge

rosa

rose

brun

marron

grön

vert

blå

bleu

grå

gris

gul

jaune

vit

blanc

svart

noir

violett

violet

det regnar

il pleut

det snöar

il neige

det regnar inte

il ne pleut pas

det snöar inte

il ne neige pas

jag bor i Västerås

j’habite à Västerås

stor

grand –e

liten

petit –e

konstig

bizarre

förvånad

surpris, étonné

lycklig, glad

heureux, heureuse

nöjd, belåten

content –e

olycklig

malheureux, malheureuse

missnöjd

mécontent –e

trött

fatigué –e

chockad

choqué –e

ledsen, sorgen, (tråkig)

triste

glad, uppåt

gai –e

dum

bête, idiot, con

värdelös

nul

fantastisk

formidable, fantastique

snäll

gentil, gentille

elak

méchant –e

stark, duktig

fort –e

svag

faible

en man

un homme

en pojke

un garçon

en kvinna

une femme

en flicka

une fille

ett barn

un enfant

en boll, en ballong

un ballon

en blyertspenna

un crayon

en cykel

un vélo

en bil

une voiture

en mobiltelefon

un portable

en bok

un livre

ett hus

une maison

en dator

un ordinateur

ett djur

un animal

en hund

un chien

en katt

un chat

en häst

un cheval

en gris

un cochon

en apa

un singe

en ko

une vache

en fågel

un oiseau

en kanin

un lapin

en groda

une grenouille

en fot

un pied

ett huvud

une tête

en hand

une main

en mage

un ventre

ett ben

une jambe

en arm

un bras

en rygg

un dos

god, bra

bon, bonne

dålig

mauvais –e

ung

jeune

gammal

vieux, vieille

tjock

gros, grosse

smal

mince

mager

maigre

och

et

eller

ou

men

mais

därför att

parce que

där

sur

under

sous

bakom

derrière

framför

devant

i

dans

som, såsom

comme

det, detta, det där

ça, cela

äta

manger

arbeta

travailler

lyssna på

écouter

titta på

regarder

gråta

pleurer

äta middag

dîner

jobba, plugga

bosser

köpa

acheter

hitta, finna

trouver

leta efter, söka

chercher

tala

parler

skämta

plaisanter

göra

faire

läsa

lire

säga

dire

jag gör

je fais

du gör

tu fais

veta

savoir

jag vet

je sais

du vet

tu sais

kunna

pouvoir

jag kan

je peux

du kan

tu peux

vilja

vouloir

jag vill (ha)

je veux

du vill (ha)

tu veux

tänka, tycka

penser

jag tänker, jag tycker

je pense

du tänker, du tycker

tu penses

gå, må, åka, skall

aller

jag åker, jag mår, jag skall, jag går

je vais

du mår, du går, du åker, du skall

tu vas

ta

prendre

jag tar

je prends

du tar

tu prends

önska

désirer

avsky, hata

détester

varm

chaud –e

kall

froid –e

hemsk

terrible, horrible

glömma

oublier

gilla, tycka om, älska

aimer

jag glömmer

j’oublie

du glömmer

tu oublies

jag älskar, jag gillar

j’aime

du älskar, du gillar

tu aimes

jag tycker inte om

je n’aime pas

ni tycker om

vous aimez

idag

aujourd’hui

nu

maintenant

igår

hier

i morgon

demain

också

aussi

även, t.o.m. samma

même

med

avec

utan

sans

eller hur?

n’est-ce pas?