6464dialogueNotre Dame

Qu’est-ce que c’est?

vad är det?

là-bas

därborta

tu connais

du känner till

Tu ne connais pas?

känner du inte till det?

une église

en kyrka

grand -e

stor

une cathédrale

en katedral

Elle s’appelle comment?

vad heter den/hon?

il y a

det finns

n’est-ce pas?

eller hur?

C’est correct.

det stämmer

joli -e

snygg, vacker

belle, beau

vacker, snygg

très

mycket

on

vi/man

entrer

gå in

bien sûr

självklart

C’est combien?

vad kostar det?

l’entrée

ingången, entrén

gratuit

gratis

quel, quelle

vilken, vilket

génial

suveränt

magnifique

strålande, fantastiskt

vieille, vieux

gammal

ah bon?

jaså?

de

från, av

année (f)

år

presque

nästan

vraiment

verkligen

devant

framför

le point zéro

nollpunkten

centre (m)

centrum

petit -e

liten

avec

med

un truc

en grej

une pièce

ett mynt, ett rum

les gens

folk

jeter

kasta, slänga

là-dessus

på denna

porter bonheur

ge lycka (eg. bära)

maintenant

nu

le pont

bron

manger

äta

Bonne idée

bra idé

j’ai faim

jag är hungrig

moi aussi

jag också

****************************

 

gammal

vieille, vieux

från, av

de

liten

petit -e

snygg, vacker

joli -e

gå in

entrer

äta

manger

självklart

bien sûr

eller hur?

n’est-ce pas?

nollpunkten

le point zéro

jaså?

ah bon?

verkligen

vraiment

en katedral

une cathédrale

vi/man

on

vilken, vilket

quel, quelle

en kyrka

une église

ingången, entrén

l’entrée

vad heter den/hon?

Elle s’appelle comment?

bra idé

Bonne idée

folk

les gens

det stämmer

C’est correct.

jag också

moi aussi

vad kostar det?

C’est combien?

vad är det?

Qu’est-ce que c’est?

kasta, slänga

jeter

framför

devant

nu

maintenant

ett mynt, ett rum

une pièce

suveränt

génial

ge lycka (eg. bära)

porter bonheur

bron

le pont

jag är hungrig

j’ai faim

det finns

il y a

mycket

très

centrum

centre (m)

på denna

là-dessus

år

année (f)

gratis

gratuit

vacker, snygg

belle, beau

därborta

là-bas

du känner till

tu connais

med

avec

stor

grand -e

känner du inte till det?

Tu ne connais pas?

en grej

un truc

strålande, fantastiskt

magnifique

nästan

presque

 

 

 

 

6464dialogueNotre Dame 3

vad heter den/hon?

 

ge lycka (eg. bära)

 

mycket

 

jag är hungrig

 

folk

 

därborta

 

vacker, snygg

 

självklart

 

känner du inte till det?

 

verkligen

 

vilken, vilket

 

nu

 

bra idé

 

kasta, slänga

 

gammal

 

suveränt

 

nästan

 

år

 

snygg, vacker

 

en kyrka

 

det stämmer

 

bron

 

nollpunkten

 

vad är det?

 

stor

 

från, av

 

du känner till

 

det finns

 

eller hur?

 

framför

 

strålande, fantastiskt

 

centrum

 

äta

 

liten

 

med

 

en grej

 

ett mynt, ett rum

 

gratis

 

ingången, entrén

 

jag också

 

vad kostar det?

 

jaså?

 

en katedral

 

vi/man

 

på denna

 

gå in