PLANNING; FRANÇAIS NIVEAU 5 (100 poäng) ; gustafsson@gmx.fr

 

obligatoriska moment : exercices

devoir

34

läsförståelse-faits divers, ordkunskap och meningsbildning utifrån tidningsnotiser; praktisk grammatik och muntliga övningar i att återberätta texterna; muntliga dialoger; enkel meningskonstruktion; fransk meningskonstruktion1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9; ordförståelse 1499 vanliga ord att läsa och förstå; thèmes à discuter; ord och uttryck ; arbetshäfte ; texter och tidningsartiklar; fransk ordkunskap: prefix1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

les prostituées manifestent

35

bodyart pour/contre

36

jalousie1     jalousie2

37

portables – pour/contre1     2

38

fransk ordkunskap:

39

göra olika typer av personlighetstester, pyskologiska tester m.m. för att dels träna läsförståelse, lästräning och utveckla sin förmåga att förstå frågeställningar och kunna besvara dessa och konstruera egna specifika frågor; diskutera och kommentera olika ämnen mer eller mindre utförligt; 20minutes en pdf; berätta om svenska nyheter på franska med hjälp av metro;

test amusant; test gratuit de personnalité; test - mbti; test de personnalité1 +   2; testa dig vilken typ av kompis du är; förstå tester för att upptäcka sig själv;

vidéo: petits secrets entre voisins

40

ordförståelse-tematiskt-2500 ord

41

être soi-même1    2     3      4

42

vivre avec un sdf1     2

43

grammatiköversättningar

44

les vacances de la Toussaint

45

läsa kortare texter och reportage inom ämne hälsa; textförståelse, utveckla sin förmåga att diskutera texternas innehåll, komma med synpunkter och besvara textens och kompisarna frågor; öva på att uttrycka olika åsikter, hålla med och inte hålla med någon; debatt; titta på textad fransk film; hörförståelse med text: välja video, lyssna, förstå och återberätta, läsa texten;

läsförståelse-hälsa och discussion om influensa, compréhension don d’organes; prata och läsa om rökning på franska;

vidéo: petits secrets entre voisins

46

användandet av adverbet ”tout” + mer ”tout”

47

la grotte miraculeuse

48

diskutera ”les punitions”, lära sig ord och meningsbildning, uttrycka sin och andras åsikter; lära sig att använda indefinita pronomen + demonstrativa pronomen; pronomen, prepositioner och verbkonstruktioner med preposition;

le racisme1      2           3

49

muntligt översätta serier

50

vidéo: reportage1

51

exercices divers, Noël ; film : Le Père Noël est une ordure

Noël en France

2

öva sig att berätta på franska bl.a. guida turister i Paris på Seinefloden; repetera enkla vardagssituationer;  diskussionsfraser; diskutera olika ämnen som t.ex. 8385 notes à l’école article x; 8389 notes, pour quoi faire ? x ; 8387notes ; 8388 les notes à l’école Hollande; läsa och förstå vardagsnotiser (faits divers); 8318 sujets de conversation; 6851 savoir s’exprimer ; vocabulaire ; öva sig på att reda ut olika situationer man kan hamna i under en resa till Frankrike; tema: fransmännen i Frankrike och i världen; muntliga redovisningar, övningar i översättning svenska-franska, hörförståelse från franska medier; öva muntligt och skriftligt att uttrycka sig i olika situationer; träna sig på att kommentera olika händelser, allmän grammatisk genomgång,

bokläsning

3

4

5

6

7

8

9

les vacances de février

10

bokläsning

11

12

13

listor och formulär; vokabulär och förståelse; ordkunskap och frågeställningar genom att låta datorn lista ut vad ni tänker på; studera noga frågekonstruktioner och svar;

49 perte ; 51 fiche-argent ; 52 fiche-vacances ; 53 fiche-nuit ; 54 fiche bien-être ; 55 inscription-sport ; 56 inscription-vacances ; 58 état des lieux ; 59 état des lieux ; 65 inscription-service ; 66 revenus ; 67 fiche-sport découverte ; 68 fiche-d’inscription ; 70 vide-grenier

 

les vacances de Pâques

14

vidéo: reportage2

15

manual praktisk grammatik

16

71 règlement collège

17

77 vocabulaire de l’opinion

18

vidéo: reportage 3

19

du och din framtid; lära sig att prata om framtid, framtidsplaner och drömmar; repetera verbkonstruktioner i futurum; lära sig svara på frågor om framtidsyrke; läs, förstå och diskutera ditt resultat; diverse övningar och sajter ; 32 la Salle des Profs site ; 36 améliorer son français ; 41 fiches vocabulaire ; 42 fiches pédagogiques ; 43 vocabulaire; 44 site : voc, ortho ; 45 exercices de vocabulaire ; 46 fiche voca ; 30 liste d’idées ; 31 culture/textes/débat ; ev. reseförberedelse, valfritt temaarbete, muntliga och skriftliga övningar, tema: voyages; ordkunskap; roliga logiska tester,

les Français 1  +  2   +   3  +   4 +   5  +   6    +  7   +  8

20

vidéo: reportage

21

skrivuppgifter

22

film: Bienvenue chez les ch’tis

23

 

 

planeringen är preliminär och texterna kan varieras, dagsfärska tidningsartiklar kommer att ingå regelbundet