81 mots importants 2

fröken

mademoiselle

frun

madame

jag skulle vilja (ha)

je voudrais

jag vet inte

je ne sais pas

men

mais

för, för att, till

pour

i, till, åt

à

från, av

de

varför

pourquoi

vilken, vilket

quel, quelle

mycket, många

beaucoup

jag förstår

je comprends

jag förstår inte

je ne comprends pas

jag har

j’ai

du har

tu as

han har

il a

hon har

elle a

till vänster

à gauche

till höger

à droite

ni har, har ni(?)

vous avez (?)

när

quand

vad önskas?

vous désirez?

hur gammal är du?

tu as quel âge?

idag

aujourd’hui

en dag

un jour

vem, som

qui

vem är det?

qui est-ce?

vad

qu’est-ce que, que, quoi

vad är det?

qu’est-ce que c’est?

ja - nej

oui - non